Om oss

Ideen

Barn og unge har viktig kunnskap om systemene de er i. Denne kunnskapen kan bidra til å gjøre systemene bedre og mer treffsikre. Forandringsfabrikken Kunnskapssenter (FF) henter derfor inn kunnskap fra dem. Målet er at barn og unge opplever skole, barnehage, hjelpetjenester, politi og rettssystem som trygge og nyttige for dem.  

Erfaringer og råd som hentes inn i undersøkelsene, oppsummeres til kunnskap direkte fra barn. Forandringsfabrikken gjør kunnskapsinnhenting, kunnskapsformidling, fagutviklingsarbeid og råd til myndigheter og politikere. Barn og unge presenterer selv kunnskapen fra barn, på utdanninger, i dialoger med fagfolk, politikere og myndigheter – nasjonalt og i regionene. 

Sammen med kunnskap fra barn, løfter Forandringsfabrikken barns rettigheter i FNs barnekonvensjon. Prosessrettighetene vektlegges, fordi de  samsvarer sterkt med det kunnskapen fra barn vektlegger som avgjørende for god profesjonalitet. De prosessuelle rettighetene er barns rett til informasjon, til å uttale seg fritt og til å få vite det og uttale seg før noe om og fra barn deles videre. Når dette er sikret, kan barnets beste vurderes. Mer om disse rettighetene her

På samme lag

Voksne og proffer på samme lag 
FF er et kunnskapssenter organisert som en ideell stiftelse. Stiftelsen består av proffer (barn og unge), fabrikkarbeidere (voksne ansatte), faglig råd og et styre. Hovedfunn fra FFs undersøkelser bestemmer strategi og prioritetsområder. Proffene er barn og unge som har deltatt i undersøkelsene og som selv velger å bidra med å løfte kunnskap fra barn. De kan ha både gode og dårlige erfaringer fra skoler, hjelpesystemer og politi.

Proffer er fagkonsulenter
Kunnskapen fra barn sier at systemene må samarbeide tett med dem som de er laget for. Dette svaret tar FF på alvor også internt i egen organisasjon. I FF har en gruppe proffer et faglig ansvar for å sikre at arbeidet utvikles i tråd med kunnskapen fra barn – som en type fagkonsulenter. Både proffer og voksne har derfor roller i ledelse, rekruttering, opplæring og i gjennomføringen av arbeidet. 

Fabrikkarbeidere med på nybrottsarbeid  
Fabrikkarbeidere er voksne som har sagt ja til å jobbe på et nytenkende og resultatorientert arbeidssted med store ambisjoner. De har ulike utdanninger og erfaring, som for eksempel fra kommunikasjonsfag, samfunnsfag eller juss. Å arbeide likeverdig med barn og unge forutsetter voksne som vil forstå og bidra, også når de blir utfordret på det du tidligere har lært eller møter unge i en rolle de ikke er vant til. I dette må både unge og voksne må få til å være ærlige. Tilbake får de unike erfaringer fra å være med å forandre Norge tett sammen med barn og unge.

Historien

For en utålmodig Forandringsfabrikk kan det kjennes rart å se seg bakover. God forandring i tida framover, er målet. Noen blikk bakover tar vi likevel.

2005

Bidro inn på internasjonal forskerkonferanse Childhood

2005

2005 - 2009

 • Forandringsfilosofi- og metodikk utvikles
 • Samarbeid med Redd Barna viktig 
 • Prosjektsamarbeid med Voksne For Barn, Norsk Fosterhjemsforening, Landsforeningen for Barnevernsbarn, Agderrådet, Vest-Agder Fylkeskommune og Helsedirektoratet

2005 - 2009

2009 - 2011

 • Støtte til prosjektarbeid på flere nye området: unge som vokser opp med dårlig råd, unge i fosterhjem og på institusjon, unge lovbrytere og gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep

 • Hovedkontor flyttes til Oslo

 • 2009: BarnevernsProffene presenterte første gang konkrete råd til nasjonale barnevernsmyndigheter = begrepet BarnevernsProff blir etablert

 • 2010: årets sosiale entreprenør → Ferd Sosiale Entreprenører kårer FF til 

 • 2011: Marit Sanner utnevnes til Ashoka Fellow. Ashoka fellowship er det største nettverket for ledende sosiale entreprenører i verden

 • 2011: FF mottar Karl Evangs Pris fra Statens Helsetilsyn

2009 - 2011

2013 - 2015

 • 2013: FF begynner å samle hjelpetjenester for barn i fagutviklingsarbeid

 • 2015: Profflåta “Forandre med varme” lages

2013 - 2015

2015 - 2020

 • 2017: Forandringsfabrikken Kunnskapssenter åpnes av statsminister Erna Solberg

 • 2017: Lansering av boka “Barnevernet - fra oss som kjenner det”

 • 2017: FF pekes ut som en av Europas beste sosiale entreprenører for utsatte barn, av den internasjonale organisasjonen Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI)

 • 2018: Boka “Barnas barnevern” utgis på Universitetsforlaget

 • 2018: Kjærlighet inn i Barnevernloven

 • 2019: Boka “Psykisk helsevern fra oss som kjenner det” utgis på universitetsforlaget

 • 2019: 15 årsjubileum

 • 2019: Åpning av Forandringsfabrikken Kunnskapssenter sitt første regionskontor i Bergen

 • 2019: Konferansen BARNAS BARNEVERN

2015 - 2020

2020 - dags dato

 • 2020: Konferansen VONDT INNI SEG

 • 2020: Boka “Klokhet om vold og overgrep” utgis på Universitetsforlaget

2020 - dags dato