BARNEVERN som er trygt og nyttig for barn

Barn vet hvordan det kjennes å få hjelp fra barnevernet og hva som skal til for at de skal kunne fortelle det viktigste til barnevernet og hva som skal til for at de skal få nyttig hjelp. De vet hva som gir trygghet og hvordan voksne må samarbeide med de. Barnevernet har mye makt og hjelpen de gir kan få store konsekvenser i barns liv. For å sikre at hjelpen gjør at barn får det bedre og ikke verre må de som jobber i barnevernet gjøre det trygt nok til at barn kan fortelle det viktigste for seg og de voksne må ta beslutninger sammen med barn for å sikre at de treffer. Barnevernet kan snu livene til barn. Derfor er det viktig at rådene barn har, er med på å utvikle god faglig praksis i barnevernet.

Norge trenger denne kunnskapen fra barn, og kunnskap om hvordan sikrer prosessrettighetene barn har, etter FNs barnekonvensjon.

OPPLÆRINGFILMER

For å få passord til filmene, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no

Start video
Start video
Start video
Start video