BARNEVERN som er trygt og nyttig for barn

Barn i barnevernet vet hvordan barnevernet kjennes. De vet når barnevernet hjelper og når det ikke hjelper. De har råd til hva som er godt barnevern, for barn. Norge trenger denne kunnskapen fra barn, for å lage et barnevern som oppleves nyttig for barn og som sikrer rettighetene barn har, etter FNs barnekonvensjon.

Når lover, retningslinjer, satsinger og rutiner skal lages, tror voksne ofte at de best vet hvordan. Hvis barn involveres, er det oftest på voksnes premisser. Noen voksne bestemmer hva de skal ta med av det barna sier. Det som lages kan se riktig ut for voksne, men barn vet at sjansen er liten for at det som lages skal bli bra for barn, når barns erfaringer og råd ikke systematisk tas inn.

Forandringsfabrikken har det siste tiåret systematisk hentet inn erfaringer og råd fra ca 2000 barn i barnevernet. Siden 2017 har 1500 barn deltatt i undersøkelser. Erfaringene og rådene som går igjen fra mange barn, på mange steder i landet, oppsummeres til kunnskap fra barn.

Målet er å hjelpe staten, kommunene og utdanningene til å lage et trygt og nyttig barnevern, for flest mulig barn. For å lykkes med det, må kunnskapen fra barn om barnevernet og forpliktelsene Norge har etter FNs barnekonvensjon, inkluderes når lover, retningslinjer, utdanninger, satsinger og rutiner skal lages og bestemmes.

OPPLÆRINGFILMER

For å få passord til filmene, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no

TIL UTDANNINGENE

GOD PRAKSIS I KOMMUNEBARNEVERNET