BARNEVERN som er trygt og nyttig for barn

Barn vet hvordan det kjennes å få hjelp fra barnevernet og hva som skal til for at de skal kunne fortelle det viktigste til barnevernet og hva som skal til for at de skal få nyttig hjelp. De vet hva som gir trygghet og hvordan voksne må samarbeide med de. Barnevernet har mye makt og hjelpen de gir kan få store konsekvenser i barns liv. For å sikre at hjelpen gjør at barn får det bedre og ikke verre må de som jobber i barnevernet gjøre det trygt nok til at barn kan fortelle det viktigste for seg og de voksne må ta beslutninger sammen med barn for å sikre at de treffer. Barnevernet kan snu livene til barn. Derfor er det viktig at rådene barn har, er med på å utvikle god faglig praksis i barnevernet.

Norge trenger denne kunnskapen fra barn, og kunnskap om hvordan sikre prosessrettighetene barn har etter FNs barnekonvensjon.

KUNNSKAPSRAPPORTER

TIL EMNEANSVARLIGE VED BARNEVERNUTDANNINGENE

Se her for tips til hvilke rapporter som passer på pensum og info om hvordan få besøk fra ungdommer som presenterer kunnskap fra barn. 

OPPLÆRINGFILMER

For å få passord til filmene, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil se filmene

Start video
Start video
Start video
Start video

FREMGANGSMÅTE FOR PROSESSER I BARNEVERNET

Anbefalinger lagd i samarbeid med fagfolk i barnevernet og på barnevernsinstitusjon, oppdatert med barns prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon. Beskrivelsene viser hvordan gå frem i ulike situasjoner, for å gjøre prosessen tryggest mulig for barnet og ivareta barnets prosessrettigheter. Se beskrivelsene HER 

Tema: Hvordan snakke med barn i alle samtaler, trygghetsperson, melding og undersøkelse, hjelpetiltak, fylkesnemd, samvær, hasteflytting, langtidsflytting, interne drøftinger og møter. 

TEMASIDER FOR GOD PRAKSIS I BARNEVERNET

Her kommer temasider for trygg og nyttig praksis i barnevernet. De ulike sidene er bygd opp av kunnskapsrapportene ovenfor, sammen med kunnskapsfilmer, podkast, anbefalinger lagd i samarbeid med fagfolk i barnevernet og på barnevernsinstitusjon, oppdatert med barns prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon.