BARNEVERN som er trygt og nyttig for barn

Barn og unge i barnevernet vet hvordan det kjennes å få hjelp fra barnevernet og hva som skal til for å fortelle det viktigste, for å få nyttig hjelp. De har råd til hva som er trygge og nyttige tjenester for barn. På disse sidene kan du finne publikasjoner, filmer og oppgaver som inneholder kunnskap fra barn og barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Noe bygger også på dialoger mellom barn og fagfolk i barnevernet. Målet er å bidra til et mest mulig trygt og nyttig barnevern, for flest mulig barn og unge. Fagfolk og studenter trenger denne kunnskapen.

Forandringsfabrikken har det siste tiåret systematisk hentet inn erfaringer og råd fra mer enn 2200 barn i barnevernet rundt i Norge (pr 1.april 2023). Svar fra mange barn, på mange steder i landet, oppsummeres til hovedsvar – og til kunnskap fra barn.  

TEMASIDER FOR BARNEVERN

Temasidene er bygd opp av kunnskapsrapportene ovenfor sammen med kunnskapsfilmer, podcast, refleksjonsoppgaver, øvingsoppgaver til studenter og rutiner for god praksis.

BESKRIVELSER AV GOD PRAKSIS

Beskrivelsene viser god praksis, for å gjøre det tryggest mulig for barnet. Dette er lagd i samarbeid med fagfolk, bygd på kunnskap fra barn og barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Se her  

Mer enn 150 barnevernstjenester har samarbeidet med barnevernsProffene i fagutviklingsarbeidet “Mitt Liv barnevern”. Dette fagutviklingsarbeidet som pågikk fra 2013-2016. I 2016 ble det landet “Anbefalinger til god praksis for et barnevern som samarbeider med barn og unge” sammen med over 150 barneverntjenester i Norge. Med utgangspunkt i anbefalinger lagd med 150 barnevernstjenester har FF lagd fremgangsmåter for prosesser i barnevernet som inkluderer barns prosessuelle rettigheter

FAGLIG RÅD