Kunnskap fra barn på utdanningene

Barn og unge i systemene som fremtidens fagfolk skal jobbe i, sitter på verdifull kunnskap om hvordan systemene kjennes i dag og hva som må til for at de skal kjennes trygge og nyttige. 

For at fremtidens studenter som skal jobbe med barn skal være best mulig forberedt til å møte barn i arbeidet sitt, er det avgjørende at universiteter og høgskoler systematisk lærer opp studentene sine i hva barn selv mener er gode måter å bli møtt på i alle systemer og tjenester som er til for dem. Da kan de få enda flere verktøy og et bredere kunnskapsgrunnlag med seg som de kan bruke når de skal møte barn i yrkeslivet.

Er du emneansvarlig, underviser eller student?

Gå til ditt fagområde for relevante utgivelser, filmer og annet gratis materiale som kan brukes som pensum, i undervisning eller oppgaver.

Kunnskap fra barn på pensum

Forandringsfabrikkens rapporter, bøker og filmer gir
nyttig kunnskap til studenter som skal ut og møte barn. De som kjenner systemene på kroppen har viktige råd, som bidrar til at studentene kan gi enda tryggere og mer nyttig hjelp til de barna og ungdommene de kommer til å treffe. Når studentene har kunnskap fra barn på
pensum, får de førstehåndserfaringer og råd fra de
barna som er i de ulike systemene. Mange av
utdanningsinstitusjonene i Norge har kunnskap fra barn på pensum eller som anbefalt litteratur på en eller flere utdanningsretninger.

Kunnskap fra barn i selve undervisningen

Proffene kan presentere kunnskap fra barn, live eller på film, der de tar utgangspunkt i en av hovedundersøkelsene, eller de kan gå i dybden i et tema dere på utdanningene ønsker at proffene skal presentere kunnskap på. De kan også
bidra i dialoger med studenter og lærere på utdanningen. 

Kunnskap fra barn har mye til felles med barns prosessrettigheter for hvordan de skal bli møtt etter FNs barnekonvensjon. Forandringsfabrikken har nå fokus på disse rettighetene i all kunnskapsformidling. Les mer om disse her. Sammen med presentasjon av kunnskapen fra barn, kan fokus i foredrag være hvordan disse rettighetene ser ut i praksis for barn.

Interessert i å sette kunnskap fra barn på pensum eller i undervisningen?

Har du spørsmål knyttet til å ha kunnskap fra barn i undervisning og på pensum, eller ønsker du å ha besøk av proffer til dine studenter?
Vi samarbeider gjerne med deg om å lage tilpasset undervisningsopplegg med filmer og oppgaver som kan brukes i undervisning. 

Kontakt anika@forandringsfabrikken.no

Under er oversikt over ulike temaer der Forandringsfabrikken har svar direkte fra barn.

Forandringsfabrikken har direkte svar fra barn til hvordan elever kan lære bedre på skolen og hvordan få til godt læringsmiljø på temaene:  

 • trygghet i klasserommet
 • plaging (mobbing)
 • ekstrahjelp i skolen
 • evnerike elever 
 • elever som strever 

Forslag til tema i presentasjoner eller dialog med utgangspunkt i kunnskap fra barn:

 • Hvordan kan lærere bidra til økt læringslyst?
 • Hvordan kan man som lærer skape trygghet i klasserommet? 
 • Hvordan kan lærere sammen med klassen jobbe med klassemiljøet?
 • Hvordan ønsker elevene å bli møtt av de voksne på skolen?
 • Hvordan ber barn om at voksne skal tenke om barn? Hvordan bevisstgjøre og øve på et godt barnesyn?
 • Hvordan forebygge plaging?
 • Hvordan «stoppe trygt» når noe dumt skjer på skolen?
 • Hvordan møte barn med trygghet fremfor konsekvenser?
 • Hvordan snakke med barn sånn at barn får fortalt det viktigste de voksne på skolen burde vite?
 • Hvordan samarbeide med barn for å finne løsninger som fungerer? 
 • Hvordan samhandle på tvers av tjenester med barnet som kaptein? 
 • Hvordan bruke kunnskap direkte fra barn og barns prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon i praksis?

Forandringsfabrikken har direkte svar fra barn til fagfolk og studenter innen:

 • psykologi
 • helsesykepleie
 • psykiatri
 • medisin
 • miljøarbeid/miljøterapi
 • tannlege

Forslag til tema i presentasjoner eller dialog med utgangspunkt i kunnskap fra barn:

 • Hvordan møte barn og snakke med barn sånn at barn får fortalt det viktigste?
 • Hvordan ber barn om at voksne skal tenke om barn? Hvordan bevisstgjøre og øve på et godt barnesyn?
 • Hvordan samarbeide med barn i psykisk helsetjenester for å sikre at hjelpen blir nyttig?
 • Hva betyr det å være en god profesjonell i møte med barn og unge?
 • Hvordan samarbeide på tvers av tjenester sammen med barnet?
 • Hvordan bruke kunnskap fra barn og barns prosessrettigheter for hvordan de skal bli møtt i praksis?

Forandringsfabrikken har direkte svar fra barn til fagfolk og studenter innen barnevernsfeltet som: 

 • undersøkelse i det kommunale barnevernet
 • hjelpetiltak
 • samvær   
 • barneverninstitusjon 

Forslag til tema i presentasjoner eller dialog med utgangspunkt i kunnskap fra barn:

 • Hvordan ber barn om at voksne skal tenke om barn? Hvordan bevisstgjøre og øve på et godt barnesyn?
 • Hvordan bruke kunnskap fra barn og barns prosessrettigheter for hvordan de skal bli møtt av barnevernet i praksis?
 • Hva betyr det å være en god profesjonell i møte med barn og unge?
 • Hvordan møte barn og snakke med barn sånn at barn får fortalt det viktigste?
 • Hvordan samarbeide med barn i barnevernet for å sikre at hjelpen blir nyttig? I melding og undersøkelse, i hjelpetiltak, ved omsorgsovertakelse, ved samvær, ved oppfølging i fosterhjem
 • Hva er god miljøterapi i barneverninstitusjon?
 • Hva er et godt ettervern?
 • Hvordan samarbeide på tvers av tjenester sammen med barnet?

Forandringsfabrikken har direkte svar fra barn til politi og politistudenter om:

 • møtet med politiet
 • bekymringssamtalen
 • avhør når barn er mistenkt for
 • kriminalitet
 • straff
 • tilrettelagt avhør
 • barn utsatt for vold og overgrep

 

Forslag til tema i presentasjoner eller dialog med utgangspunkt i kunnskap fra barn:

 • Hvordan ber barn om at politi skal tenke om barn? Hvordan bevisstgjøre og øve på et godt barnesyn?
 • Hvordan bruke kunnskap fra barn og barns grunnleggende rettigheter i praksis?
 • Hva betyr det å være en trygg politi sett fra barn i møte med barn og unge?
 • Hvordan må politiet møte barn for at barn skal få til å fortelle om vold eller overgrep?
 • Hvordan kan tilrettelagt avhør gjennomføres så trygt som mulig?
 • Hvordan gjennomføre en bekymringssamtale på en trygg og nyttig måte for barn?
 • Hvordan gjennomføre avhør på en trygg og nyttig måte for barn?
 • Hvordan skal politiet møte barn for at barn skal slutte med kriminalitet?
 • Hvordan samarbeide med barn når det vurderes å involvere foreldre?
 • Hvordan samarbeide med barn når det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet?