Fag og utdanning

Hva gjør gruppen for fag & utdanning:

 • tilrettelegger presentasjoner med unge
 • arrangerer lanseringer og andre større arrangement for å løfte hovedfunn fra nye rapporter eller bøker med kunnskap fra barn
 • produserer beskrivelser av god praksis, refleksjonsoppgaver, case og kunnskapsfilmer til fagfolk og studenter
 • jobber for at kunnskap fra barn kommer på pensum på studier
 • tilrettelegger for at proffer bidrar i forskningsprosjekter 

Arbeidet gjøres i tett samarbeid med aktive proffer og unge fagkonsulenter. Unge fagkonsuleter er proffer som har ekstra fagansvar. 

Presentasjon av kunnskap fra barn på scene

Kunnskap fra barn presenteres for fagfolk og studenter. Aktive proffer 14-19 år rundt i landet presenterer kunnskapen. Flere proffer presenterer sammen. Presentasjonene gjøres fysisk eller digitalt

Hvem kan holde presentasjoner

 • Alle aktive proffer som ønsker det og som har erfaring fra det tema som skal presenteres, kan være med å presentere for studenter og fagfolk. 
 • Nye proffer får mulighet til å være med å se på en presentasjon for å selv kunne ta stilling til om dette er noe de ønsker å gjøre. 
 • Proffer inviteres til å presentere ut fra oppmøte og engasjement, avstand ift hvor kunnskapen skal presenteres, fordeling mellom kjønn, om de er nye eller mer erfarne
 • Proffer som inviteres får vite at det er fint om de har mulighet til å bli igjen litt etter presentasjonen, for å kunne debriefe sammen.

Forberedelse 

 • Proffer og fabrikkarbeidere som har ansvar for presentasjonen og skal fasilitere møtes, for å bli litt kjent og forberede 
 • Proffene sin rolle er å forklare hovedfunn og utdype dette med eksempler fra sine møter med systemene hvis de ønsker det
 • Proffene velger hovedfunn de ønsker å presentere 
 • Hver proff presenterer svar som er viktig for seg og som de velger selv
 • Fabrikkarbeideren spør proffen om det er noe den ikke vil snakke om og gir informasjon om at hvis den stiller et spørsmål som den ikke vil svare må den bare gi et tegn også kommer den til å stille et annet spørsmål
 • Fabrikkarbeideren forteller proffene at de kan dele eksempler på gode og dårlige erfaringer med systemet, men aller viktigst; konkrete forslag og løsninger til hvordan voksne kan legge til rette for at hjelpen som gis blir nyttig i det enkelte barns liv.

Hva som ikke skal deles:

 • Fabrikkarbeidere ber om at proffene ikke skal dele private opplysninger om seg selv eller andre. 
 • Fabrikkarbeidere ber om at ungdommene ikke deler navn, sted eller andre opplysninger som gjør en fagperson, familien, skolen eller tjeneste gjenkjennbar 

På scenen

 • Det gis beskjed til salen om å ikke ta bilder.
 • Fabrikkarbeideren spør proffene om hva som skal til for at det skal bli trygt for ungdommene å stå på scenen
 • Fabrikkarbeideren stiller proffene spørsmål og fordeler ordet mellom dem
 • Dersom en proff deler personlige opplysninger prøver fabrikkarbeideren å stoppe det på en vennlig og trygg måte på scenen.
 • Underveis eller mot slutten av presentasjoner åpnes det for spørsmål og tilbakemeldinger fra salen. Fabrikkarbeider ber om at det ikke stilles personlige spørsmål til proffene.

I pausen under presentasjon

 • Fabrikkarbeideren spør proffene om det er trygt å presentere, hva som går fint og hva som kan bli bedre og hva de ellers trenger
 • Fabrikkarbeider og proffene går sammen gjennom hva som er avtalt at skal presenteres etter pausen. Fabrikkarbeider spør om det er noe som er viktig for proffene at blir presentert etter pausen eller som bør sies før man skifter tema.  

Avslutning og debrief

 • Tema for debrief er hvordan det kjentes for proffene å være med, hva som var bra hva som kunne vært gjort annerledes 
 • Hvis en proff har delt personlige opplysninger forklarer fabrikkarbeideren hvorfor den prøvde å stoppe dette og de snakker sammen om hva som skal til for at dette ikke skjer
 • Proffene får kontaktinfo til fabrikkarbeideren og info om at den er tilgjengelig og proffene kan ta kontakt, for hva som helst
 • Fabrikkarbeideren sender samme kveld/dagen etter en melding med takk til alle proffene og sjekker om det er noe de tenker eller kjenner på. 

Presentasjon av kunnskap fra barn, i film

Filmer lages til fagfolk og studenter. Unge som deltar i undersøkelsene inviteres til å bidra på film. Proffer 14-19 år rundt i landet presenterer kunnskapen. Innspill til tema og form kan komme fra fagfolk og lærere på utdanningene

Hvordan lages filmmanus 
Filmmanus kan lages med ulike utgangspunkt:

 • en eller flere rapporter eller bøker med kunnskap fra barn
 • anbefalinger for god praksis som er laget i samarbeid mellom ungdommer og fagfolk
 • barns prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon, forklart av jurister.

Manus skrives i samarbeid mellom proffer og fabrikkarbeidere, med utgangspunkt i kunnskapen fra barn. Manuset kan skrives som punkter eller korte setninger sånn at det skal bli enklere å formidle på film. Poenget med manuset er ikke å være setninger som skal sies ordrett, men å sikre at hovedfunnene blir del av filmen. Barn og unge som deltar i film presenterer kunnskapen fra barn, illustrert med erfaringer og råd fra sitt møte med systemene og hvorfor de synes dette er viktig. 

Forberedelse til filming

 • Ungdommene får informasjon om hva som skal filmes, hvem som kan se filmen og hva som er målet med filmen. 
 • Ungdommene får se på manuset med tema som skal filmes, og velger hvilke tema de ønsker å snakke om. 

Filmingen

 • Fabrikkarbeider eller ungdommer som er fagkonsulent, i tillegg til filmfotograf, blir med på selve filminnspillingen. 
 • Fabrikkarbeider eller ungdommer som er fagkonsulenter stiller spørsmål til ungdommene som skal filmes, så ungdommene kan svare til kamera uten å måtte pugge temaene de har valgt. 
 • Fabrikkarbeider eller ung fagkonsulent sier tydelig at det er lov å endre tema, trenge en pause, snakke sammen uten at kamera går, eller si ifra hvis man ikke vil svare. 

Etterarbeid og godkjenning

 • Fabrikkarbeider/fagkonsulent gjør en grovklipp av alt materialet som er filmet (fjerner hvis det er gjort flere forsøk f.eks. pga. støy eller tenketid osv). 
 • De ungdommene eller foresatte som har sagt at de ønsker å se gjennom filmen av seg/sitt barn får tilsendt en link der de kan godkjenne bruk av gjeldende klipp.