Internasjonalt arbeid

Hva gjør gruppen for internasjonalt arbeid:

FF vil dele kunnskap fra barn med organisasjoner, fagfolk, beslutningstakere, lovgivere og forskere rundt i verden, for at flere forstår viktigheten av å samarbeide med barn for å finne løsninger som gjør barns liv bedre. 

Det gjør vi blant annet gjennom disse aktivitetene: 

  • Unge fagkonsulenter er proffer med ekstra fagansvar. De presenterer kunnskap fra barn på arrangementer for fagfolk, myndigheter og forskere i andre land. FF har siste år presentert i Estland, Sverige, Portugal, Nederland og Danmark, og på flere internasjonale forskningskonferanser.  
  • Arrangerer webinar med muligheter for erfaringsutveksling for organisasjoner som arbeider med kunnskapsinnhenting fra barn. Organisasjoner fra India, Nord Irland, Nepal, Portugal og Belgia har deltatt på arrangementene
  • Unge fagkonsulenter sitter i styringsgruppen for Nordisk nettverk for barns involvering (NNBI), ser bl.a. på hvordan profesjonsstudier i Danmark og Sverige kan inkludere mer kunnskap direkte fra barn 
  • Hovedsvar fra FFs rapporter brukes til å gi direkte innspill til FNs barnekomité om hvordan barn i Norge opplever at deres rettigheter etter Barnekonvensjonen blir oppfylt 
  • Fagkonsulenter og fabrikkarbeidere skriver og publiserer internasjonale innspill og artikler 
  • Fagkonsulenter og fabrikkarbeidere deltar i referanse-og styringsgrupper for internasjonale forskningsprosjekter, blant annet det europeiske prosjektet PANDA – (Participation and collaboration for Action), som ser på barns involvering i barnevernet, og ORCHID med blant annet Karolinska Institutet i Sverige og Universitetet i Agder, som forsker på hvordan tannhelsetjenesten kan identifisere og følge opp barn som opplever vold og overgrep