Vil du bli proff? Eller kjenner du en proff?

Går du på skole? Har du snakket med helsesykepleier eller PPT? Har du møtt utekontakten? Har du erfaring fra BUP? Har du møtt barnevernet?
Har du møtt politiet eller kriminalomsorgen? Eller har du vært i rettssystemet? Da kan du være proff i Forandringsfabrikken! 

Vi kaller det proff, fordi barn og unge er proffe på de systemene som de har vært i. Er du 13-19 år og har deltatt i en av Forandringsfabrikken sine undersøkelser, inviteres du til å være med å presentere hovedsvarene fra undersøkelsene. 

Vil du være med, eller vil du vite mer om hva det er å være proff? Fagfolk kan også ta kontakt, hvis de kjenner en som kanskje vil være proff. Send en melding til eller ring en av oss lenger nede på siden❤️

Utgangspunktet er menneskerettighetene

Barn og unge har mange menneskerettigheter, men mange kjenner ikke disse rettighetene godt og vet ikke når de blir brutt. Barn har like sterk rett til ytringsfrihet som voksne. Som barn eller ungdom under 18 år, har du etter barnekonvensjonen som utgangspunkt rett til å uttale deg fritt, uten at noen voksne kan begrense denne rettigheten. Du har og rett til å være med å bestemme, i alt som angår deg. Unge over 18 år har også mange menneskerettigheter. I Forandringsfabrikken løftes barn og unges menneskerettigheter høyt.

Hva kan proffer være med på?

Profftreff: Proffene inviteres til månedlig treff i regionene, der de får oppdrag og kan gi råd til systemer de har erfaring fra. Proffene kan også velge selv hvilke tema de gir råd til. Voksne og proffene samarbeider om at rommet skal kjennes trygt for flest mulig. Ungdommer som sjelden eller aldri har har turt å presentere på skolen, kan på profftreff få til å snakke foran andre og kjenne at de mestrer, bare det blir trygt nok.

Proffaktiviteter: Proffene inviteres månedlig til kulturelle, sportslige eller sosiale aktiviteter. Der kan du prøve nye ting, få gode opplevelser og få erfaring fra å være sammen med andre på en måte som kjennes trygg. Proffene er med å bestemmer hvilke aktiviteter som skal gjøres. Eksempler er: bowling, brettspillkveld, grilling, minigolf, klatrepark, lageverksted, påskeeggjakt, bading mm. Proffene inviteres også til temakvelder, jobbsøkerkurs med CV og søknad, leksehjelp og tips om privatøkonomi osv.

Helgesamlinger: På helgesamlinger kan proffer bidra med råd til Norge, på det tema de er mest engasjert i . De kan også kjenne på mestring og tro på framtida og å øve på å være sammen med kjente og til nå ukjente ungdommer. Proffer inviteres til 2-3 helgesamlinger hvert halvår, sammen med proffer fra andre deler av landet.

Sommercamp: Sommercampen er for mange proffer sommerens vakreste eventyr. To camper gjennomføres i månedsskiftet juni-juli. Proffer som vet de vil være aktive kommende høst, inviteres til fem dager camp, på en folkehøyskole. Her gjør proffene oppdrag, det er aktiviteter, badeliv og mye gøy og trygt fellesskap.

Foredrag og presentasjoner: Proffer som vil, kan bidra til å presentere kunnskap fra barn. Hovedfunn fra undersøkelsene presenteres. Hovedfokus er på råd og konkrete løsningsforslag til hvordan skolen, hjelpetjenestene, politi eller rettssystem kan kjennes trygge og nyttige for barn. Proffene kan utdype funnene med eksempler fra egne møter med systemene. Hver ungdom presenterer svar som er viktig for seg. Ingen skal tvinges til å si ting de ikke selv er enig med. Presentasjonene kan være for studenter, fagfolk, byråkrater eller politikere. Nye proffer får mulighet til å være med å se på en presentasjon for å bestemme om dette er noe for dem. 

Her kan du se hvordan FF tar vare på og bruker informasjon (personopplysninger) om proffer.

Hva tidligere proffer kan være med på

Forandringsfabrikken vil bidra med “fersk” kunnskap om de ulike systemene for barn og unge i Norge. Proffene er derfor “proffe” på systemet de nå er i og i maksimalt to år etter at de var i dette systemet. FF gjennomfører noen prosjekter som gir unge voksne (20-25 år) mulighet til å gi råd, f.eks. om videregående skole, NAV, DPS, ettervern i barnevernet eller kriminalomsorg.

De siste årene har FF hatt takketreff der de som tidligere har vært proffer, inviteres til et takke- og mimre på slutter av sin tid som proff. Tidligere proffer inviteres til julegrøt, sommerarrangement, jubileumsfeiring, m.m.

Fabrikkarbeidere som proffer har hatt mye kontakt med, kan tas kontakt med etter tida som proff. Den voksne må følge opp dette så langt den får til, opp mot andre oppgaver. Når en proff slutter, får de en sluttattest om de ber om dette. En fabrikkarbeider som kjenner en proff, kan være referanse ved jobbintervju.

Fri rettshjelp til nåværende og tidligere proffer

Prosjekt “Forandringsjuristene” gir proffer mulighet til å få fri rettshjelp og generell informasjon om ulike rettigheter på en egen Instagram-konto. 

Har du lyst til å være proff? Ta kontakt:-)

Trøndelag, Nord-Norge

Pål Ramsøy-Halle

+47 979 40 414 /
paal@forandringsfabrikken.no

Pål er veldig glad i å spille gitar, piano, og å snakke om musikk og alt mulig annet☺️ 

Rogaland

Hanna Price-Stephens

+47 932 86 655
hanna@forandringsfabrikken.no

Hanna er veldig glad i å lære nye ting. Elsker klemmer og gode samtaler❤️

Vestland, Møre og Romsdal

Eira Tellefsen

+47 902 90 640
eira@forandringsfabrikken.no

Eira er glad i musikk og å bli kjent med nye folk. Hun elsker klatring og tørre vitser!😁

  

Sør og Østlandet - barnevern og politi

Dania

+47 979 48 677 
dania@forandringsfabrikken.no 

Dania er glad i å bade, møte nye folk og synge surt i dusjen😁

Sør og Østlandet - skole og psykisk helse

Leon

+47 908 40 093 
leon@forandringsfabrikken.no

Leon er glad i dans og ishockey, gode prater og klemmer🥰