RUSHJELP som er trygg og nyttig for barn

Ungdom som har strevd med rus, vet mye om hva som er nyttig hjelp og hva som ikke er det. De har også viktige råd til hva voksne må gjøre for å kunne hjelpe på måter som hjelper og for at livet skal kunne bli bedre. Norge trenger denne kunnskapen fra ungdommer. 

Forandringsfabrikken har de siste årene systematisk hentet inn erfaringer og råd fra unge i hele Norge som har strevd med rus. Mer enn 200 unge har gitt direkte råd til voksne om hvordan man skal møte rus trygt (pr 1.april 2023). Rus har i tillegg kommet opp som tema i undersøkelser om barnevernet, psykisk helsevern eller med unge i konflikt med loven. På disse sidene kan du finne publikasjoner, filmer og oppgaver med kunnskap fra unge. Noe bygger også på dialoger mellom barn og fagfolk. Målet er å bidra til at flest mulig får trygg og nyttig hjelp. 

PUBLIKASJONER

FILM : FORSTÅ RUS BEDRE

I filmen forklarer ungdommer hovedsvar om hvorfor det kan bli rus, og gir noen råd for at voksne skal forstå rus bedre. Filmen bygger på svarene i rapportene over.

For å få passord til filmen, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil se filmen. Send mail fra din jobb-mailaddresse.

  1. Hva er viktig å huske på når du er bekymret for at en ungdom ruser seg?
  2. Hva sier kunnskapen fra barn om hva som kan være grunnene når en ungdom strever med rus?
  3. På hvilke måter kan dere vise at dere forstår at det er en grunn når ungdommer ruser seg?
  4. Hva kan være grunnen til at ungdommer IKKE vil forlate rusmiljøet?
  5. Hvilke spørsmål er viktige å stille til en ungdom dere er bekymret for?
Start video