PROFFER MED FAGANSVAR

Dania

Vanessa

PROFF psykisk helse
vanessa@forandringsfabrikken.no

Mathea

PROFF psykisk helse
mathea@forandringsfabrikken.no

Mathilde

Miriam

FABRIKKARBEIDERE

Marit Sanner

Fabrikkleder
+ 47 911 96 561/  marit@forandringsfabrikken.no

Marit er gründer av Forandringsfabrikken. Hun har ledet store undersøkelsesprosjekter og flere fagutviklingsarbeid. Hun har arbeidet i Redd Barna, kommuner og fengsel. Hun har utdanning i antropologi og kulturfag.

Maria Waade

Leder prosjekt- og fagutvikling 
+47 908 76 065 /maria@forandringsfabrikken.no

Maria har jobbet med systemer for barnevern og psykisk helse siden 2003. Hun har jobbet med blant annet Redd Barna og Kirkens Nødhjelp i en rekke land. Maria er utdannet innen kulturstudier, sosialt arbeid, prosjektledelse og humanitært arbeid.

Sigrid Pala Konradsdottir

Rådgiver økonomi og regnskap
+47 407 21 375/ sigrid@forandringsfabrikken.no

Sigridur har jobbet med regnskap i 30 år og i Forandringsfabrikken siden 2014. Hun er utdannet i økonomi og administrasjon, engelsk, lærer og europeiske studier.

Julie Granlund

Gruppeleder politikk og juss
+47 984 02 683 /  julie@forandringsfabrikken.no

Julie har jobbet med prosjektledelse, kampanje- og påvirkningsarbeid på feltet likestilling og unges rettigheter i Norge og internasjonalt. Hun har studert menneskerettigheter.

Anika Kurshed

Gruppeleder fag og utdanning 
+47 938 85 436 / anika@forandringsfabrikken.no

Anika har bidratt i NOUen 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem. Hun har hatt praksis i flere barneverntjenester. Hun har studert sosiologi med fordypning i statsvitenskap.

120820_mb_542

Morten Brun

Foto og design
+47 900 92 900 / morten@brun.no

Morten har siden starten av FF hatt ansvar for foto, design og web. Han er utdannet barnevernspedagog. Morten har vært fotograf i over 30 år, til informasjon, reklame og forlag.

Maria Holvik Høydal

Rådgiver barnerett, skole og barnehage
+47 412 50 677 / mariaholvik@forandringsfabrikken.no

Maria er utdannet jurist og skrev masteroppgave om barns menneskerettigheter. Under studietiden jobbet hun i JURK og med forebygging av vold og overgrep blant unge i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Kristine Martinsen

Rådgiver barnerett, barnevern og psykisk helse
+47 452 81 833 / kristine@forandringsfabrikken.no

Kristine er utdannet jurist og skrev masteroppgave innenfor folkerett. Hun har tidligere jobbet med menneskerettigheter og folkerett gjennom politisk påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid. 

Ida Åkerstedt

Prosjektleder kommunikasjon
+47 950 82 401/ ida@forandringsfabrikken.no

Ida har jobbet som journalist og med kommunikasjon i ulike organisasjoner i Norge og internasjonalt, og vært praktikant ved ambassaden i Sør-Afrika. Hun har studert journalistikk og utviklingsstudier. 

Nora Kristin Moe Ripe

Undersøker hjelpetjenester
+47 974 60 303/ norakristin@forandringsfabrikken.no

Nora har jobbet som miljøarbeider for unge med utviklingshemming og som skolebesøker på videregående skoler. Hun er utdannet sosialantropolog. 

Andrea Steen Hernes

Undersøker barnehage og skole
+47 951 17 727/ andrea@forandringsfabrikken.no

Andrea har jobbet i lokalavis og i Radio Nova. Hun har arrangert festival og kulturarrangementer for ungdom. Og jobbet med dans og aktiviteter for barn. Hun har studert kultur og kommunikasjon med fordypning i medievitenskap.

Eira Tellefsen

Undersøker oppvekst
+47 902 90 640 / eira@forandringsfabrikken.no 

Eira har jobbet i barnehage i flere år og med aktiviteter for barn og unge som er ny i Norge. Hun har vært med å arrangere kulturarrangementer, og har studert sosialantropologi og musikkvitenskap.

​Yngvil Maria Dybvik Granly

Veileder undersøkelse og metode
+47 410 91 131 / yngvil@forandringsfabrikken.no

Yngvil har jobbet som journalist, frontjournalist og mediesjef. Hun har tidligere også jobbet som teater- og sanglærer. Hun er utdannet journalist med fordypning i radio.

Tina-Evelyn Buvarp

Prosjektarbeider politikk og region
+47 960 18 704 / tina@forandringsfabrikken.no

Tina studerer statsvitenskap og sitter med flere politiske verv både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun har jobbet som praktikant på Stortinget og har igjennom mange år jobbet for å bedre systemer som barn berøres av, spesielt psykisk helsevern

Hanne Giskehaug fabrikkarbeider

Hanne Giskehaug

Rådgiver internasjonalt og administrasjon
+47 980 75 710 / hanneg@forandringsfabrikken.no 

Hanne har jobbet med barn og unge som lærer, konfirmasjonsleder, håndballtrener og aktivitetsleder på feriekoloni, og med blant annet TV-aksjonen NRK og Plans kampanje mot barneekteskap. Hanne er utdanna samfunnsgeograf og har jobba mye med demokrati, fredsbygging og deltagelse.

Hanne Stabursvik

Prosjektleder barnevern og vold
Regionleder Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
+47 951 08 977 / hanne@forandringsfabrikken.no

Hanne har jobbet hos Statsforvalteren. Hun har tidligere vært aktiv i CISV og Press. Hun er utdannet jurist, og skrev masteroppgave om barnevernsrett.

Hanna Price-Stephens

Prosjektleder skole og barnehage
Regionleder Rogaland
+47 932 86 655/  hanna@forandringsfabrikken.no

Hanna er utdannet og har jobbet som barnehagelærer. Hun har også en videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Nina Frøkedal

Prosjektleder skole og psykisk helse 
Regionleder Vestland
+47 408 66 836 / nina@forandringsfabrikken.no

Nina har jobbet som avdelingsleder i barnehage og i PPT. Hun er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog og har skrevet master om profesjonalitet og kjærlighet.

Glenn Andersen

Aktivitet og oppfølging proffer og tidligere proffer
+47 414 61 729 / glenn@forandringsfabrikken.no

Glenn har jobbet som daglig leder i et forlag. Og er gründer av ABall1 et sosialt entreprenørskap med tilbud til barn. Han har studert kriminologi, historie og psykologi.

Guro Haga

Prosjektleder psykisk helse
+47 479 03 743 / guro@forandringsfabrikken.no

Guro har jobbet på familiesenter og i digitalt forskningsprosjekt om utseende og selvfølelse blant ungdom. Hun har intervjuet mange unge om ulike tema innenfor psykisk- og seksuell helse. Guro har en mastergrad i helsepsykologi.

Katja Høivik (i permisjon)

Prosjektleder Vestland
+47 478 35 213 / 
katja@forandringsfabrikken.no

Katja har jobbet som kontaktlærer på mellomtrinnet. Hun er utdannet adjunkt, og har i tillegg studert prosjektledelse innenfor kultur. 

Kontaktpersoner i regionene

Barn og unge som ønsker å være proff i Forandringsfabrikken, kan ta kontakt med personene under. Det kan også fagfolk som har spørsmål om å være proff eller andre spørsmål til regionen

Vestland, Møre og Romsdal 
Nina Frøkedal – tlf. +47 408 66 836 / nina@forandringsfabrikken.no

Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark  
Hanne Stabursvik – tlf. +47 951 08 977 / hanne@forandringsfabrikken.no 

Rogaland 
Hanne Price-Stephens – tlf. +47 932 86 655/  hanna@forandringsfabrikken.no

Agder
Dania – tlf. +47 979 48 677 / dania@forandringsfabrikken.no 

Østlandet – skole og psykisk helse 
Leon – tlf. +47 908 40 093 / leon@forandringsfabrikken.no 

Østlandet – barnevern og politi
Mathilde – tlf. +47 907 05 624 / mathilde@forandringsfabrikken.no 

I regionene arrangeres profftreff og aktiviteter. Proffer følges opp og Forandringsfabrikken kan hjelpe dem i møte med systemene.

Styret

Odd Christopher Hansen (styreleder)

Odd er siviløkonom. Han har bakgrunn som partner i konsulentselskapet McKinsey&Co, og har de siste årene hatt styreverv i ulike nordiske selskaper. Han er også tilknyttet ASHOKA, som arbeider med sosiale entreprenører. 

Kontakt: odd.christopher.hansen@kov5.no 

Tom Even Mortensen

Tom Even er utdannet siviløkonom og har lang erfaring fra ledelse og selskapsutvikling. De senere år har han jobbet med operasjonell verdiskapning og styreverv for selskaper eid av Summa Equity, et ledende fond med fokus på holdbare investeringer. Han er involvert som mentor og i utvikling av ulike teknologistart-ups, og bidrar til sosiale entreprenører gjennom Ashoka.

Kristian Enger

Kristian er økonom og har vært tilknyttet Forandringsfabrikken siden oppstarten i 2004, både som rådgiver, styreleder og styremedlem. Han har lang ledererfaring fra ulike kommersielle virksomheter i tillegg til Redd Barna. Kristian er nå adm.dir. i et teknologiselskap og jobber i tillegg med en rekke oppstarts-virksomheter som mentor og styremedlem.

Lise Regine Kristensen

Lise har lang erfaring fra både kommunikasjon, markedsføring og bistand. Hun har tidligere jobbet i Redd Barna og vært markedssjef hos Plan Norge. Lise jobber som Business Director I kommunikasjonsbyrået MediaCom.

Gisle Torheim

Gisle er utdannet statsviter (cand. polit) fra Universitetet i Oslo. Han er til daglig CFO i Amedia-konsernet. Han har tidligere vært konsulent i McKinsey & Co. og konserndirketør for strategi og forretningsutvikling i Bertel O. Steen.

Marit Sanner

Marit er en av Forandringsfabrikkens to gründere. Hun har ledet store undersøkelsesprosjekter og utviklingsarbeid. Marit har arbeidet i Redd Barna, flere kommuner og i fengsel. Hun har utdanning i antropologi og kulturfag.