PROFFER MED FAGANSVAR (PROSJEKTPROFFER)

Dania

PROFF politi, rus og barnevern 
dania@forandringsfabrikken.no

Vanessa

PROFF psykisk helse og utsatt for vold 
vanessa@forandringsfabrikken.no 

Leon

PROFF skole og tverrfaglig samarbeid 
leon@forandringsfabrikken.no 

Mathilde

PROFF barneverntjeneste og barnevernsinstitusjon  
mathilde@forandringsfabrikken.no

Mathea

PROFF skole og tverrfaglig samarbeid 
mathea@forandringsfabrikken.no

Glorija Grabovac

Prosjektarbeider barnevern  
glorija@forandringsfabrikken.no 

FABRIKKARBEIDERE

Arild Bjørndal

Arbeidende styreleder 
+47 922 92 963 / arild.bjorndal@ceiglobal.org

Arild er arbeidende styreleder i perioden frem til ny daglig leder er ansatt. Mer om Arild her.

Sigrid Pala Konradsdottir

Leder økonomi og regnskap
+47 407 21 375/ sigrid@forandringsfabrikken.no

Sigridur har jobbet med regnskap i 30 år og i Forandringsfabrikken siden 2014. Hun er utdannet i økonomi og administrasjon, engelsk, lærer og europeiske studier.

120820_mb_542

Morten Brun

Ansvarlig foto, film og design
+47 900 92 900 / morten@brun.no

Morten har ansvar for foto, design og web. Han er utdannet barnevernspedagog. Han har vært fotograf i over 30 år, til informasjon, reklame og forlag.

Anika Kurshed

Rådgiver fag og utdanning 
+47 938 85 436 / anika@forandringsfabrikken.no

Anika har bidratt i NOUen 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem. Hun har hatt praksis i flere barneverntjenester. Hun har studert sosiologi med fordypning i statsvitenskap.

Karin Gustavsen

Rådgiver fagutvikling
+47 464 22 897 / karin@samfunnslab.no 

Er samfunnsforsker, sosionom, sosiolog og fagbokforfatter. Erfaring fra ledelse, prosjektledelse og FOU-arbeid, på kommunalt og nasjonalt nivå. Mye erfaring fra samarbeid med sosiale entreprenører. 

Marit Sanner

Fagdirektør internasjonalt 
+ 47 911 96 561 /  marit@forandringsfabrikken.no

Marit ledet Forandringsfabrikken 2004-2022. Hun har ledet store undersøkelsesprosjekter, fagutviklingsarbeid og påvirkningsarbeid. Hun har arbeidet i organisasjoner, kommuner og institusjoner. 

Viola Gunvaldsen Breunig

Rådgiver juss og internasjonalt 
+47 977 44 911 / viola@forandringsfabrikken.no

Viola er utdannet jurist og skrev mastergrad (LL.M) med spesialisering i internasjonale menneskerettigheter. Hun har undervist i menneskerettigheter for ungdommer, og jobbet med barn og unge i skolen.

Maria Holvik Høydal

Rådgiver juss og politikk
mariaholvik@forandringsfabrikken.no

Maria er utdannet jurist og skrev masteroppgave om barns menneskerettigheter. Under studietiden jobbet hun i JURK og med forebygging av vold og overgrep blant unge i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Eira Tellefsen

Undersøker skole og barnehage 
+47 902 90 640 / eira@forandringsfabrikken.no 

Eira har jobbet flere år i barnehage i, med aktiviteter for barn og unge som er ny i Norge og arrangert kulturarrangementer. Hun har studert sosialantropologi og musikkvitenskap.

Marija Rebekka Kanavin

SoMe, foto og video 
‭+47 980 65 094‬‬ / marija@forandringsfabrikken.no 

Marija har jobbet som fotograf. Hun er utdannet innen visuell kunst og har en mastergrad i Internasjonale Fredsstudier med spesialisering i Media. 

Pål Ramsøy-Halle

Regionleder Trøndelag og Nord-Norge
Rådgiver skole og oppsøkende tjenester  
+47 979 40 414 / paal@forandringsfabrikken.no

Pål har tidligere jobbet i skole og barnevern. Han er utdannet barnevernspedagog og har bakgrunn fra musikk og kulturvirksomhet. 

Hanna Price-Stephens

Regionleder Rogaland
Rådgiver skole og barnehage
+47 932 86 655/  hanna@forandringsfabrikken.no

Hanna er utdannet og har jobbet som barnehagelærer. Hun har også en videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Nora Kristin Moe Ripe (i permisjon)

Undersøker hjelpetjenester
norakristin@forandringsfabrikken.no

Nora har jobbet som miljøarbeider for unge med utviklingshemming og som skolebesøker på videregående skoler. Hun er utdannet sosialantropolog. 

Kontaktpersoner i regionene

Barn og unge som ønsker å være proff i Forandringsfabrikken, kan ta kontakt med personene under. Det kan også fagfolk som har spørsmål om å være proff eller andre spørsmål til regionen

Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark  
Pål Ramsøy-Halle – 47 979 40 414 / paal@forandringsfabrikken.no 

Vestland, Møre og Romsdal 
Eira Tellefsen – tlf. +47 902 90 640 / eira@forandringsfabrikken.no 

Rogaland 
Hanne Price-Stephens – tlf. +47 932 86 655/  hanna@forandringsfabrikken.no

Agder
Dania – tlf. +47 979 48 677 / dania@forandringsfabrikken.no 

Østlandet – skole og psykisk helse 
Leon – tlf. +47 908 40 093 / leon@forandringsfabrikken.no 

Østlandet – barnevern og politi
Mathilde – tlf. +47 907 05 624 / mathilde@forandringsfabrikken.no 

I regionene arrangeres profftreff og aktiviteter. Proffer følges opp og Forandringsfabrikken kan hjelpe dem i møte med systemene.