PROFFER MED FAGANSVAR

Dania

PROFF politi og rus
dania@forandringsfabrikken.no

Vanessa

PROFF psykisk helse
vanessa@forandringsfabrikken.no

Mathilde

Mathea

PROFF psykisk helse
mathea@forandringsfabrikken.no

Miriam

FABRIKKARBEIDERE

Arild Bjørndal

Arbeidende styreleder 
+47 922 92 963 / arild.bjorndal@ceiglobal.org

Arild er arbeidende styreleder i perioden frem til ny daglig leder er ansatt. Mer om Arild her.

Anika Kurshed

Gruppeleder fag og utdanning 
+47 938 85 436 / anika@forandringsfabrikken.no

Anika har bidratt i NOUen 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem. Hun har hatt praksis i flere barneverntjenester. Hun har studert sosiologi med fordypning i statsvitenskap.

Sigrid Pala Konradsdottir

Leder økonomi og regnskap
+47 407 21 375/ sigrid@forandringsfabrikken.no

Sigridur har jobbet med regnskap i 30 år og i Forandringsfabrikken siden 2014. Hun er utdannet i økonomi og administrasjon, engelsk, lærer og europeiske studier.

Marit Sanner

Seniorrådgiver oppvekst 
+ 47 911 96 561 /  marit@forandringsfabrikken.no

Marit er en av gründerne i Forandringsfabrikken. Hun har ledet store undersøkelsesprosjekter, fagutviklingsarbeid og påvirkningsarbeid. Hun har arbeidet i organisasjoner, kommuner og institusjoner. 

Julie Granlund

Gruppeleder politikk og juss
+47 984 02 683 /  julie@forandringsfabrikken.no

Julie har jobbet med prosjektledelse, kampanje- og påvirkningsarbeid på feltet likestilling og unges rettigheter i Norge og internasjonalt. Hun har studert menneskerettigheter.

120820_mb_542

Morten Brun

Foto og design
+47 900 92 900 / morten@brun.no

Morten har siden starten av FF hatt ansvar for foto, design og web. Han er utdannet barnevernspedagog. Morten har vært fotograf i over 30 år, til informasjon, reklame og forlag.

Karin Gustavsen

Bistår med fagutvikling
+47 464 22 897 / karin@samfunnslab.no 

Er samfunnsforsker, sosionom, sosiolog og fagbokforfatter. Erfaring fra ledelse, prosjektledelse og FOU-arbeid, på kommunalt og nasjonalt nivå. Mye erfaring fra samarbeid med sosiale entreprenører. 

Viola Gunvaldsen Breunig

Rådgiver barnerett
+47 977 44 911 / viola@forandringsfabrikken.no

Viola er utdannet jurist og skrev mastergrad (LL.M) med spesialisering i internasjonale menneskerettigheter. Hun har undervist i menneskerettigheter for ungdommer, og jobbet med barn og unge i skolen.

Maria Holvik Høydal

Rådgiver barnerett, skole og barnehage
+47 412 50 677 / mariaholvik@forandringsfabrikken.no

Maria er utdannet jurist og skrev masteroppgave om barns menneskerettigheter. Under studietiden jobbet hun i JURK og med forebygging av vold og overgrep blant unge i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Nora Kristin Moe Ripe

Undersøker hjelpetjenester
+47 974 60 303/ norakristin@forandringsfabrikken.no

Nora har jobbet som miljøarbeider for unge med utviklingshemming og som skolebesøker på videregående skoler. Hun er utdannet sosialantropolog. 

Andrea Steen Hernes

Undersøker barnehage og skole
+47 951 17 727/ andrea@forandringsfabrikken.no

Andrea har jobbet i lokalavis og i Radio Nova. Hun har arrangert festival og kulturarrangementer for ungdom. Og jobbet med dans og aktiviteter for barn. Hun har studert kultur og kommunikasjon med fordypning i medievitenskap.

Eira Tellefsen

Undersøker oppvekst
+47 902 90 640 / eira@forandringsfabrikken.no 

Eira har jobbet i barnehage i flere år og med aktiviteter for barn og unge som er ny i Norge. Hun har vært med å arrangere kulturarrangementer, og har studert sosialantropologi og musikkvitenskap.

Pål Ramsøy-Halle

Prosjektarbeider skole og region 
+47 979 40 414 / paal@forandringsfabrikken.no

Pål har tidligere jobbet i skole og barnevern. Han er utdannet barnevernspedagog og har bakgrunn fra musikk og kulturvirksomhet. Han er opptatt av kreativitet og skapende evner som sentrale verktøy i forandringsarbeid.

Tina-Evelyn Buvarp

Prosjektarbeider politikk og region
+47 960 18 704 / tina@forandringsfabrikken.no

Tina studerer statsvitenskap og sitter med flere politiske verv både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun har jobbet som praktikant på Stortinget og har igjennom mange år jobbet for å bedre systemer som barn berøres av, spesielt psykisk helsevern

Ida Åkerstedt

Prosjektleder kommunikasjon
+47 950 82 401/ ida@forandringsfabrikken.no

Ida har jobbet som journalist og med kommunikasjon i ulike organisasjoner i Norge og internasjonalt, og vært praktikant ved ambassaden i Sør-Afrika. Hun har studert journalistikk og utviklingsstudier. 

Hanne Stabursvik

Prosjektleder barnevern og vold
Regionleder Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
+47 951 08 977 / hanne@forandringsfabrikken.no

Hanne har jobbet hos Statsforvalteren. Hun har tidligere vært aktiv i CISV og Press. Hun er utdannet jurist, og skrev masteroppgave om barnevernsrett.

Hanna Price-Stephens

Prosjektleder skole og barnehage
Regionleder Rogaland
+47 932 86 655/  hanna@forandringsfabrikken.no

Hanna er utdannet og har jobbet som barnehagelærer. Hun har også en videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Nina Frøkedal

Prosjektleder skole og psykisk helse 
Regionleder Vestland
+47 408 66 836 / nina@forandringsfabrikken.no

Nina har jobbet som avdelingsleder i barnehage og i PPT. Hun er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog og har skrevet master om profesjonalitet og kjærlighet.

Maria Waade

Rådgiver adm. og internasjonalt arbeid  
+47 908 76 065 /maria@forandringsfabrikken.no

Maria har jobbet med systemer for barnevern og psykisk helse siden 2003. Hun har jobbet med blant annet Redd Barna og Kirkens Nødhjelp i en rekke land. Maria er utdannet innen kulturstudier, sosialt arbeid, prosjektledelse og humanitært arbeid.

Synne Idsøe

Rådgiver barnerett
+47 400 49 355 /synne@forandringsfabrikken.no

Synne er utdannet jurist og skrev masteroppgave med spesialisering i flyktningrett og menneskerettigheter. Hun har tidligere blant annet jobbet som miljøarbeider for unge med utviklingshemning.

Kontaktpersoner i regionene

Barn og unge som ønsker å være proff i Forandringsfabrikken, kan ta kontakt med personene under. Det kan også fagfolk som har spørsmål om å være proff eller andre spørsmål til regionen

Vestland, Møre og Romsdal 
Nina Frøkedal – tlf. +47 408 66 836 / nina@forandringsfabrikken.no

Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark  
Pål Ramsøy-Halle – 47 979 40 414 / paal@forandringsfabrikken.no 
Hanne Stabrusvik – 47 951 08 977 / hanne@forandringsfabrikken.no

Rogaland 
Hanne Price-Stephens – tlf. +47 932 86 655/  hanna@forandringsfabrikken.no

Agder
Dania – tlf. +47 979 48 677 / dania@forandringsfabrikken.no 

Østlandet – skole og psykisk helse 
Leon – tlf. +47 908 40 093 / leon@forandringsfabrikken.no 

Østlandet – barnevern og politi
Mathilde – tlf. +47 907 05 624 / mathilde@forandringsfabrikken.no 

I regionene arrangeres profftreff og aktiviteter. Proffer følges opp og Forandringsfabrikken kan hjelpe dem i møte med systemene.