Forandringsfabrikken i media

JANUAR  
Fontene: Maktbruk fra ansatte på institusjon kan skade barn. Debatt: Fysisk maktbruk og innskrenkninger i bevegelsesfrihet aller oftest kan unngås, hvis voksne klarer å møte barnet trygt nok. Hvert barn har kunnskap om hvordan akkurat det kan møtes og stoppes trygt, etter oppvekst i utrygghet eller redsel. Les debattinnlegget her

OKTOBER 
Utdanningsnytt: Voldelige og truende elever: det handler aller mest om barna. Debatt: Proffer sammen med Ingrid Lund, Jogeir Sognnæs og Else Berit Kyte, om hvordan møte og stoppe elever på trygge måter når de bruker vold. Les debattinnlegget her

AUGUST 
NRK: Var i tøff jentegjeng: – Inni oss hadde vi det vondt. Intervju: Tidligere proff Glorija om hvordan ungdom som utøver vold må møtes med forståelse i stedet for mak. Les intervjuet her

MARS 
Dagbladet: Skolenes narkotika-mareritt: – Hektet som tenåring. Intervju: Dania proff om hvorfor det kan bli rus og hva mange ungdommer trenger for å kunne slutte. Les intervjuet her

NOVEMBER
Utdanningsnytt: Elever og voksne på lag mot skolefravær. Debatt: Voksne må forstå at barn har ulike grunner til at det kan bli vanskelig å komme på skolen eller til en time. Les debattinnlegget her

Fontene: Takk barneminister for at du forstår at langturnus er tryggest for barn! Når ansatte jobber tredelt turnus, kommer det nye voksne hver åttende time. Langturnus bidrar derimot til å skape en mer normal hverdag for barn som bor på institusjon. Les debattinnlegget her

OKTOBER
Khrono: Kunnskap fra barn må formidles til folk med innflytelse. Selv om voksnes kunnskap, både fra erfaring og forskning, er viktig for å støtte og hjelpe barn når det trengs, er barns egne erfaringer minst like viktige, skriver de to lederne i Forandringsfabrikken. Les debattinnlegget her

Khrono: Er det rart at barn og unge skaper engasjement blant studentene? ­­Vi ber om at dere slutter å bruke oss proffer, hvordan vi har det og har blitt behandlet, som argumenter for å få kunnskap fra barn og unge vekk fra undervisning og pensum. Les debattinnlegget her

SEPTEMBER
Khrono: Vil lære av kritikken. Barnevernspedagogutdanningene bør gjenoppta samarbeidet med Forandringsfabrikken, mener professor Arild Bjørndal og professor Sølvi Lillejord. Les debattinnlegget her

MAI
Dagsavisen: – Kan skape større avstand mellom barn og politi. Selv om trusselbildet i landet er uendret, skal innsatspersonell over hele landet bære våpen 17. mai. Det kan vekke vonde følelser, sier ungdommen i Forandringsfarikken. Les saken her

Dagsavisen: Må dere ikke vite at det blir bedre? Familieveiledning gis uten at voksne vet om det hjelper for barna. Les kronikken her

Utdanningsnytt: Ett av 20 barn er usikre på om noen voksne i barnehagen er glade i dem. Det viser en ny undersøkelse blant over 720 norske barn. Les saken her

Barnehage.no: Hva må til for at barnehagen kjennes trygg? 722 barn svarer. I en undersøkelse gjennomført av Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, har 722 barn i alderen to til fem år delt erfaringer og gitt råd om hva som er en trygg barnehage for dem. Les saken her

APRIL
Aftenposten: Hun mener ord som «adferdsvansker» og «plassering» er stigmatiserende. Nå vil barneministeren fjerne dem. Det skal ikke lenger hete «adferdsinstitusjon». Og barnevernet må slutte å bruke uttrykk som «plassering» av barn. Det mener barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Les saken her

DESEMBER
Journalen: Barnekonvensjonen følges opp.
Under årets siste parlamentsmøte, vedtok Studentparlamentet resolusjonen «OsloMet som barnerettighetsuniversitet». Det betyr at Studentparlamentet skal jobbe for at FNs barnekonvensjon blir en del av utdanningene og pensum ved OsloMet. Les saken her

NOVEMBER
Universitetsavisa: Ønsker mer kunnskap fra barn og mer undervisning om barnerettigheter. Studenttinget gjorde vedtak med ønske om sterkt fokus på barnerettigheter nylig løftet fram i stortingsvedtak. Les saken her

JULI
NRK.no: Medisinbruken blant unge øker – mange vet ikke hva de tar. 19-åringene Leon og Vanessa ble satt på ulike medisiner i ung alder. De mener de ikke fikk god nok informasjon om medikamentene de puttet i seg. Les saken her

JUNI
Vårt land: Ny barnevernlov refsa av Silvilombodsmannen. Ein av aktørane som har engasjert seg sterkt for å endre barnevernlova er Forandringsfabrikken. Då framlegget til ny lov vart lagt fram i april reagert dei sterkt på innhaldet. Les saken her

Bergens tidende: Mistanke om at et barn utsettes for vold og overgrep? Slik går du frem. Det er spesielt én ting du skal unngå å gjøre når et barn betror seg til deg. Les saken her

Barnehage.no: – Barns rettigheter må sikres når avvergingsplikten løftes. Melder du vold og overgrep mot barn til politi eller barnevern uten å ha snakket med barnet det gjelder først, kan du bryte barns grunnleggende rettigheter. Les saken her

Barnehage.no: -Livsviktig kunnskap om barns rettigheter. Når et barn åpner seg og forteller om vold eller overgrep, kan man ikke automatisk melde videre eller sende en bekymringsmelding uten å snakke med barnet først. Les saken her

MAI
Utdanningsnytt.no: Høyre oppfordrer lærere til å bryte barns rettigheter. Hvis det innføres en ordning hvor foreldre/foresatte automatisk får beskjed når barnet deres er borte fra skolen, bryter det med barns grunnleggende rettigheter etter Barnekonvensjonen. Les saken her

APRIL
Forebygging.no: Klokhet om vold og overgrep. Boka er forfattet av fem proffer i Forandringsfabrikkens Kunnskapssenter og redigert av deres leder, Marit Sanner. Les bokomtalen her

FEBRUAR
Stavanger Aftenblad: – Skandale at ingen tar ansvar. Forandringsfabrikkens leder Marit Sanner mener det er en skandale at verken storting, ministre eller direktorat raskt har sagt de vil skaffe seg oversikt over politioppdragene mot barnevernsbarn. Nå forventer hun at regjeringen tar ansvar. Les saken her

JANUAR
Fontene.no: Syv av ti barn får ikke være med å bestemme hvordan samværene med foreldrene skal være. I en fersk rapport har 100 barn blitt spurt hvordan de mener samvær i barnevernet må bestemmes for at det skal bli riktig for dem. Les saken her

Rett24: Barn i barnevernet får ikke snakket fritt om foreldrene. En ny rapport om barn i barnevernet viser at 62 prosent ikke har fortalt ærlig hva som er viktig for dem når det gjelder samvær med de biologiske foreldrene. Les saken her

NRK Dagsrevyen: Regjeringen har sendt et lovforslag på høring om utredning av portforbud.
Se innslaget her

Erfaringskompetanse.no: Vi vil dere skal forstå – unge om selvskading. Forandringsfabrikken la denne uken frem en ny rapport om unges erfaringer med selvskading og hvordan de opplever å bli møtt i skole og i helsetjenestene. Ungdommene kommer også med råd om hvordan de ønsker å bli møtt. Les saken her

Dagsavisen: Ungdommer reagerer på mobbekartlegging: – Man må faktiske snakke med barna, ikke ha et skjema. – Det blir litt en oppfordring til å baksnakke, mener skoleelevene Nora (18), Tavar (17) og Mikal (17). Les saken her

NRK Distriktsnyheter Midt-Nytt: Klok bok om vold. 
Se innslaget her

TV2: – Funnene er urovekkende. En ny undersøkelse kaster lys over at mange barn og unge opplever at de i liten grad får tilstrekkelig informasjon eller mulighet til å uttale seg før de blir satt på medisiner. Les saken her

Stavanger Aftenblad: – Ingen barn våkner om morgenen og tenker at de skal skade noen. Du hører om dem og leser om dem, barn som er sinte, som slåss, raner, truer. Hvem er de, hvorfor bruker de vold, og er det mulig å stoppe? Les saken her

Sykepleien.no: Barn og unge gir råd til helsesykepleiere i fersk rapport Nettopp tittelen på rapporten er det første og viktigste rådet fra de unge: Helsesykepleiere må være snille i måten de møter barn på. Helsesykepleier må snakke snilt. (…). Les saken her

Stavanger Aftenblad: Hva ville du gjort hvis jeg var ditt barn? Vi ønsker egne bestemmelser for barn og unge, som beskriver akkurat hvor raskt og hvor lenge det er lov å bruke tvang, og vi ønsker at kunnskapen fra barn og unge brukes som grunnlag for paragrafene. Les saken her

Norsk sykepleierforbund: En gavepakke til alle landets helsesykepleiere fra Forandringsfabrikken 19.mai lanserte Forandringsfabrikken den rykende ferske rapporten «Snakke snilt». Rapporten inneholder råd til helsesykepleiere fra 900 barn i hele Norge.(…) Les saken her

Dagsavisen: Foreldre skal ikke få kikke i barnas psykologjournal (…) En viktig årsak er uro for at informasjonen skal gå videre, viser en rapport fra kunnskapssenteret Forandringsfabrikken, som gjør undersøkelser blant barn og unge om blant annet skole og psykisk helse. (…) Les saken her

Stavanger Aftenblad: De fleste politifolk vil vi aldri kjenne oss trygge på. Skal Norge få et politi som oppleves trygt for barn, tror vi tida nå er kommet for at dere er ydmyke. Les saken her

Dagsavisen: Lær av barna, Mæland! Så Mæland, lær av barna, og ikke statistikken(…)Disse historiene er blitt videreformidlet i enkelte rapporter, slik som «Rett og sikkerhet for oss», publisert av Forandringsfabrikken i 2016, og Barneombudets rapport «Hadde vi fått hjelp tidligere hadde alt vært annerledes» (2018). Les hele saken her 

NRK.no: Barn forteller ikke det mest alvorlige – stoler ikke på de voksne. Undersøkelsene viser at bare en av fire barn forteller om det vanskeligste og vondeste til barnevernet og til psykisk helsevern.
Hør innslaget i NRK Dagsnytt og les hele nettsaken på NRK her

Fontene.no: – Systemet kan ikke la være å lytte til oss Anika Proff var 15 år første gang hun ble henvist til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Nå er hun 20 år gammel og psykisk helseproff i Forandringsfabrikken. Anika satt nylig i redaksjonskomiteen til boka «Psykisk helsevern fra oss som kjenner det».
Les hele intervjuet med Anika her

Aftenposten: “Norge burde etterleve barnekonvensjonen i langt større grad”

“Forandringsfabrikken, som samarbeider med barn med erfaringer fra barnevernet, fremla i januar en rapport bygget på 55 barns erfaringer fra opphold i en barnevernsinstitusjon. Her påvises, i likhet med institusjonsrapporten fra Helsetilsynet, utstrakt bruk av tvang mot ungdommene, noe som tyder på inkompetanse hos personalet, manglende lederskap og dårlig kjennskap til barns grunnleggende rettigheter.” Les saken her.

Den norske tannlegeforeningens tidende: “Forandrer, med ny bok”:
“Forandringsfabrikken gjennomfører spørreundersøkelser blant barn og unge om hvordan systemene fungerer, for barn og unge. De som svarer foreslår også forbedringer. Svarene oppsummeres til hovedsvar. De har forandret Norges lover. Nå vil de forandre hvordan voksne møter barn, i saker som har med vold og overgrep å gjøre.”Les saken her.

VG: “Storsatsing på barnevernet dømt til å mislykkes”
“Barn som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt trenger først og fremst voksne de opplever som trygge, varme og som engasjerer seg i barna (Forandringsfabrikkens undersøkelser 2015-18).” Les saken her.

Bergens Tidende: “Krisen i barnevernet blir ikke tatt på alvor”
“I januar 2019 kom en rapport fra Forandringsfabrikken, som samarbeider med barn med erfaringer fra barnevernet. Rapporten presenterer og vurderer erfaringer 55 barn og unge har fra opphold i barnevernsinstitusjoner.” Les saken her.

Politiforum: “Opplever avhørene på barnehusene som utrygge”
“Det går fram av en undersøkelse blant 130 barn og unge mellom 12-19 år som har vært i avhør etter å ha opplevd vold og overgrep. Undersøkelsen «Rett og sikkert for oss», ble gjennomført av den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken, og lansert i februar. Et hovedsvar i undersøkelsen er at barna opplever avhørene som utrygge.” Les saken her.

TV2.no: De brydde seg ikke om hvorfor
Den viktigste kompetansen ansatte i barnevernet må ha, er å kunne lage det trygt nok for barn og unge til å snakke ærlig om det de aller mest trenger hjelp til – og samarbeide med barnet om å bestemme hva som er god hjelp, mener proffene Dania og Glorija til TV2 Nyhetene.
Les saken hos TV2 fra 3. mai 2019

Stavanger Aftenblad.no: Bent Høie- jeg lytter heller til pasientene
«Det er vondt å bli utsatt for tvang når du er syk og sårbar. Det blir enda vondere om de som bruker tvang er de samme som skal hjelpe deg til å bli frisk.» Helseminister Bent Høie skriver klokt om tvang i Stavanger Aftenblad, og refererer til Forandringsfabrikkens nye rapport: «Hvis jeg var ditt barn».
Les saken hos Stavanger Aftenblad fra 4. mars 2019

Journalisten.no: BarnevernsProffene klaget Fædrelandsvennen inn for PFU
Fædrelandsvennen er nominert til SKUP for dekningen av serien «Jenta på broa». Samtidig ble de klager inn for brudd på fire punker i Vær varsom-plakaten av BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken, som skriver i klagen at de er «sjokkert over medietrykket».
Les saken hos Journalisten fra 1. mars 2019

Nettavisen: Tvang i barnevernsinstitusjoner påfører unge ytterligere traumer
Bruk av ulike former for tvang har gjort at unge i barnevernsinstitusjoner ikke får god hjelp. Tvang kan oppleves et et nytt overgrep. Ungdommene som er intervjuet ber om lovendringer.
Les saken om Nettavisen fra 25. januar

Vernepleier.no: Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i barneverninstitusjon
Fredag 25. januar ble rapporten «Hvis jeg var ditt barn. Om bruk av tvang i barnevernsinstitusjon» lansert. Under laseringen fortalte fem modige ungdommer med institusjonserfaring om sine erfaringer med tvang.
Les saken hos vernepleier.no fra 5. februar her

NRK: Barn vil ha hjelp, ikke diagnoser
– Det må bli lettere for barn å få hjelp, uten å få diagnoser, sier Anika Proff i Forandringsfabrikken til NRK Vestfold. Mange barn erfarer at diagnoser ikke er nyttig hjelp, og Forandringsfabrikken ber politikerne finne nye løsninger i ny regjeringsplattform.
Hør innslaget hos NRK Vestfold fra 16. januar

Fagbladet: Aline spurte barnevernet om de kunne ta vare på henne
I en undersøkelse som kunnskapssenteret Forandringsfabrikken gjorde i 2016, svarte 34 av 42 spurte ungdommer at enetiltak ikke er trygt. Ungdommene fortalte at de følte seg overvåket, mistenkeliggjort og kontrollert når voksne passet på dem hele tiden.
Les saken hos Fagbladet fra 10. januar

Rusfri oppvekst: Klokhet om rus
58 unge som strever med rus deler sin kunnskap i den nye rapporten Klokhet om rus. Hvorfor havner unge i rus? Hva er nyttig hjelp fra barnevern, BUP og skole? Og hva må forandres?
Les saken i januarutgaven til Rusfri oppvekst (digital utgave kommer)

NRK: Ayla (19) opplevde vold under oppveksten – skjønte ikke at det var ulovlig – En av hovedgrunnene til at barn og unge ikke forteller om vold og overgrep til noen, er at man ikke vet at det man opplever hjemme ikke er greit, sier proffene Hibaq og Ayla til NRK, i forbindelse med lanseringen av Forandringsfabrikkens nye rapport «Rett og sikkert for oss». Les saken hos NRK.no fra 1. mars 2019, se TV-innslaget her og hør radiointervju her

Drammens Tidende: Far var bitter DT skriver om en familiefar som er dømt for vold, og refererer til et viktig funn fra «Rett og sikkert for oss»-rapporten: Mange barn som har blitt utsatt for vold eller overgrep av familiemedlemmer ønsker ikke at foreldre skal i fengsel ifølge undersøkelsen. Les saken hos Drammens Tidende fra 27. februar 

NRK radio: Norsk lov åpner for tvang mot barn NRK har nyhetsinnslag om Forandringsfabrikkens nye rapport: «HVIS JEG VAR DITT BARN. Om tvang i barnevernsinstitusjon». – Bruk av tvang kan ødelegge tillit, og hvis tilliten er brutt kan man ikke gi god hjelp. Det er et hovedsvar i rapporten. Nå bør loven endres, sier fabrikkleder Marit Sanner. Hør innslaget på NRK radio fra 22. februar 2019

Sykepleien.no: – Jeg tror jo egentlig ikke at de voksne gjør det for å være slemme Det finnes barn i Norge som opplever å bli holdt nede, lagt i belter, isolert og tvangsmedisinert. Denne uken fortalte de makthaverne hvordan slikt faktisk oppleves, skriver Sykepleien, som var på lanseringen av rapporten «HVIS JEG VAR DITT BARN. Om tvang i psykisk helsevern». Les saken hos Sykepleien.no fra 22. februar 2019

NRK Ekko: Informasjonsdeling gjør barn utrygge Hva gjør du dersom et barn som har tillit til deg kommer og forteller om vonde opplevelser? Er det alltid rett å gå til overordnede med informasjonen? Forandringsfabrikken forteller om rapporten Rett og sikkert på Ekko. Hør innslaget her fra 21. februar 2019

Advokatbladet: Barn ber om at rettssaker skal være lukkede Barn og unge opplever det som utrygt å ha mediene til stede i retten under barnevernssaker, og mener lukkede dører er det aller viktigste for deres rettssikkerhet, viser ny rapport. Les saken hos advokatbladet.no fra 21.februar 2019

Advokatbladet: Ber om økt trygghet fra advokater og dommere Forandringsfabrikken Kunnskapssenter har spurt 130 barn og unge om hvordan de har det etter at de har anmeldt eller fortalt noen om vold og overgrep. De fleste svarer at det ikke hjelper. Les saken hos advokatbladet.no fra 20. februar 2019

Psykisk helse: Følelser på timeplanen 25 voksne og elever har satt seg i ring. De skal snakke om både gode og vonde følelser. Magasinet Psykisk helse føler timen LIVET hos Kronstad skole i Bergen. Se artikkelen på vår Facebook-side fra 5. februar

Skolelederen: Forandre med varme Forandringsfabrikken gir ut hefte om arbeidsmåter for trivsel og læring i skolen basert på oppsummert kunnskap fra 5000 elever. Her forteller SkoleProffene Mira og Mathilde om arbeidsmåtene og viktigheten av å jobbe med trygghet. Les saken i januarutgaven av Skolelederen

Fredriksstadavisa: Mange barn får det ikke bedre etter at de forteller om vold Antall anmeldelser av vold og overgrep mot barn har økt kraftig de siste årene. Men betyr det at barna får det bedre etter saken er anmeldt? Forandringsfabrikken Kunnskapssenter har spurt 130 barn og unge om dette i den nye rapporten ”Rett og sikkert for oss”. Les saken i Fredrikstadavisa fra 12. februar 2019

Dagsnytt 18: Ny rapport om tvang i barnevernet Glorija Proff møter Barneombud Inga Bejer Engh og Bufdir-direktør Kjetil Ostling til debatt i Dagsnytt 18. Temaet er Forandringsfabrikkens nye rapport: «Hvis jeg var ditt barn. om tvang i barnevernsinstitusjon», som viser at dagens bruk av tvang kan oppleves som et overgrep. Se innslaget på Dagsnytt 18 fra 25. januar her

Dagsavisen: Mange unge gruer seg til jul
Hjemmets lune vegger betyr ikke alltid familiehygge og kos. For mange er det verdens verste og farligste sted, med fyll, vold og overgrep. – Vi må tro på barn når de forteller om overgrep og vold. Og barn må få nok informasjon om hva voksne ikke har lov til og hvor de kan gå for å få hjelp, sier proffene i intervjuet.
Les saken fra 21. desember 2018

Skolelederen: Om å bli sett
«Møter med elever som har møtt utfordringer i den «ordinære» skolen, for eksempel de som er knyttet til Forandringsfabrikken, gjør et sterkt inntrykk. De kan fortelle presist om hva de har behov for.» Redaktør Tormod Smedstad skriver om viktigheten av å bli sett i skolen.
Les saken i Skolelederen fra 21. november 2018 (betalingsmur)

Tidsskrift for psykisk helsearbeid: Klokhet mot vondt
I Norge i dag opplever mange barn og unge som har det vondt å bli møtt som « syke». Er dette klokt og den beste måten å møte oss på? Det spør PsykiskhelseProffene Jan Marius, Anika, Sandra og Marie Albertine om i spalten «Kritisk blikk».
Les saken i tidsskriftets utgave 02-03 (bak betalingsmur)

Advokatbladet: – Pass på språket ovenfor unge lovbrytere
Forsvarer Lozic sitter i en tverrfaglig arbeidsgruppe i regi av Domstoladministrasjonen om behandlingen av barn i domstolen. Hun har innhentet viktig kunnskap fra unge med erfaringer tilknyttet Forandringsfabrikken.
Les saken hos Advokatbladet fra 20. november 2018

Rødekors.no: Håp og løsninger for unge som sliter
Julie og fire andre proffer med erfaring fra barnevern, psykisk helsevern eller andre hjelpesystemer, gikk på scenen i Sogndal og snakket om sine erfaringer på Rød Kors-konferansen «Smerta ein ikke ser». Proffene ga råd til hvordan voksne kan hjelpe unge som sliter.
Les saken hos Røde Kors fra 15. november 2018

Helse-Midt.no: Snakker ikke om det vondeste «Det er vi som er i systemet her og nå som vet hvordan det faktisk er. Det er vi som føler om hjelpen er nyttig eller ikke.» 4 av 5 barn og unge snakker ikke om årsaken til at de har det vondt med psykisk helsevern. PsykiskhelseProffene jobber for grunnleggende forandringer i systemet. Les saken hos Helse-Midt.no fra 15. oktober 2018

TV2 God Morgen Norge: Glorija (19) hatet barnevernet BarnevernsProff Glorija og barnevernleder Yngve Cappelen Brakstad er to av forfatterne bak den nye boken: Barnas barnevern. Trygt, nyttig og samarbeidende for barn. De besøkte God Morgen Norge for å gi råd om hvordan barnevernet kan oppleves tryggere for barn. Se innslaget hos God Morgen Norge fra 3. oktober 2018

Fontene: Her er boka som skal forandre barnevernet! Sju ungdommer og sju barnevernsledere har skrevet bok sammen: Barnas barnevern. Trygt, nyttig og samarbeidende for barn. Målet er å endre barnevernet fra innsiden. – Hvis det ikke er trygt, kan jeg ikke si hva jeg trenger, og da kan du ikke hjelpe meg. Derfor gir vi dere her oppskriften på trygghet, sa BarnevernsProff Glorija. Les saken hos Fontene fra 27. september 2018

Bergens Tidende: Timen om LIVET På Kronstad skole har alle elever følelser på timeplanen. «Livet»-timene gjør det tryggere på skolen, synes sjetteklassingene. «Livet» er et verktøy utviklet av SkoleProffene i Forandringsfabrikken, og Kronstad er foreløpig den skolen i Norge som har gjennomført dette mest systematisk på alle klassetrinn. Les saken hos Bergens Tidende fra 26. august 2018

Dagbladet Magasinet: Vold i skolen – Fortvilelse og straff Tre ungdommer som har vært aktive i Forandringsfabrikken er intervjuet i Dagbladet Magasinet, sammen med flere andre, i en stor featuresak om vold mot lærere i skolen. – Voksne må aldre møte hardt mot hardt, råder proffene. – Bråk må stoppes, men gå dypt inn i årsaker og finn løsninger sammen med elevene det gjelder. Les saken hos Dagbladet Magasinet fra 17. august 2018

Psykologforeningen.no: Forløpsgaranti, ikke pakker Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard deltok på Abup Sørlandets debatt om samarbeid med barn og unge under Arendalsuka. – Vi vet mye om hvordan barn og unge vil ha det: De vil blant få lov til å snakke med fagfolk alene hvis de selv ønsker det, sa han og henviste til de nye anbefalingene som er utarbeidet av PsykiskhelseProffer og fagfolk. Les saken hos psykologforeningen.no fra 17. august 2018

Romerikes Blad: – Oppveksten var ikke en dans på roser, men de siste årene har jeg snudd livet mitt ganske heftig Portrettintervju med Fredrik (21) som er proff i Forandringsfabrikken, og som nå har fått en spennende ny mulighet i Ullensaker kommunes nye avdeling for digitalisering og innovasjon. Han ble oppdaget på et foredrag han holdt som BarnevernsProff. Les saken i Romerikes Blad fra 3. august 2018

Innherred: – Ungdommene er de som forandrer Norge Iffit Qureshi har laget fotoutstillingen «Aktivistene». Proffene i Forandringsfabrikken er avbildet sammen med mange andre modige norske aktivister, som Qureshi mener har stått opp mot diskriminering og urettferdighet. Utstillingen er sommeren/høsten 2018 på Utøya og Stiklestad. (Saken stod på trykk i Innherred avis 24. juli 2018 og er ikke lagt ut digitalt)

Haugalandnytt: Amanda vil bruke livet sitt på å hjelpe andre fosterbarn Amanda har bodd i fosterhjem i ti år. Nå vil hun bruke erfaringene sine på godt og vondt til å hjelpe andre i samme situasjon. På fritiden er hun aktiv i Forandringsfabrikken. Les saken og se videoen hos Haugalandnytt 22. juli 2018

Psykologforeningen.no: Bli kjent for trygghet PsykiskhelseProffer og ledere i psykisk helsevern har gått sammen om å utvikle anbefalinger til god praksis. «Bli kjent for trygghet» lyder en av de nye anbefalingene. Les saken hos psykologforeningen.no fra 7. juni 2018

Bergensavisen:– Bergen vil bli best på barnevern
Bergen styrker barnevernet med 26 nye årsverk.– Dette er veldig bra. Vi trenger at barn og unge får være med på å bestemme over eget liv, sier proffene Michelle og Evyann til helsebyråd Rebekka.

Les saken hos Bergensavisen fra 4. juni 2018

Dagsavisen, kronikk: Forteller ikke om det vondeste til BUP
4 av 5 unge snakker ikke om det vondeste med behandleren sin, viser Forandringsfabrikkens undersøkelse. – Hvis psykisk helsevern for barn og unge skal bli mer hjelpsomt, må det skifte retning, skriver PsykiskhelseProffene. Innlegget stod på trykk i Dagsavisen og på nyemeninger.no
Les saken på nyemeninger.no fra 18. mai 2018

God morgen Norge: Proffene Fredrik og Harald på besøk
Proffene fikk en tidlig start på dagen, da de ble invitert til God Morgen Norge for å snakke om vold i skolen. Bakgrunnen var Utdanningsetatens nye rapport. Proffene delte råd til Norge om hvordan vi kan møte unge som utøver vold.
Se proffene på God Morgen Norge den 9. mai 2018 (krever Sumo-abonnement)

TV2: Vold i skolen
– Jeg lærte tidlig at jo mer kaos jeg lagde, jo styggere jeg var med læreren, jo mer prioritert ble jeg, sa en av proffene fra Forandringsfabrikken på pressekonferansen til Utdanningsetaten om vold og trusler i skolen.
Se innslaget på TV2-nyhetene fra 7. mai (krever Sumo-abonnement)

VG TV: Kraftig økning i voldstrusler i Osloskolen
Utdanningsetaten la frem en rapport om vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen på pressekonferanse på Apaløkka skole i Groruddalen. Pressekonferansen og proffenes innlegg ble live-streamet.
Se pressekonferansen live på VG TV (nederst i artikkelen, fra ca. 42:45)

Aftenposten.no: Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Osloskolen
Utdanningsetaten har lagt frem en ny rapport om vold i skolen. Proffene var invitert til å snakke på pressekonferansen, sammen med blant annet byråd Inga Marte og politiet. – Ingen vil være voldelige, se årsakene bak, rådet proffene.
Les saken i Aftenposten.no fra 7. mai 2018

Dagbladet, kronikk: Norge trenger en ny barnevernsdebatt
Norge trenger en ny barnevernsdebatt, som tar utgangspunkt i svar fra barn og unge om hva som er godt barnevern. Det skriver BarnevernsProffer og fabrikkleder Marit Sanner i Dagbladet.
Les saken i Dagbladet fra 23. april 2018

Aftenposten: De vonde historiene hører ikke fortiden til
Intervju med fabrikkleder Marit Sanner og byråd Inga Marte Thorkildsen om vederlagsordningen for tidligere barn i barnevernet. – De fleste barn og ungdom i barnevernet kan ikke si fra om ting som er vanskelige på en måte som oppleves trygg nok. Det viser våre undersøkelser, sier Marit.
Les saken i Aftenposten fra 8. april 2018

NRK: Mener mange barn møter stengte dører
Lederen av Helsesøstergruppen i Vestfold tror flere barn som opplever overgrep kunne fått hjelp hvis helsesøstrene hadde vært mer tilgjengelige. Anika Proff i Forandringsfabrikken er intervjuet om hvordan barn kan fortelle trygt til voksne.
Les saken hos NRK Vestfold fra 5. april 2018

Dagbladet: Gjør behandlingen utrygg
Innføringen av elektronisk helsejournal har gitt foreldre mulighet til å lese hva barn i BUP forteller til behandleren. PsykiskhelseProffene advarer sterkt mot dette. – Fullt innsyn gjør behandlingen utrygg, også for barn med verdens beste foreldre, sier proffene.
Les saken i Dagbladet Pluss fra 28. mars 2018

Sykepleien.no: Lytter til hva barna selv mener er godt barnevern
Helsetilsynet og Forandringsfabrikken samarbeider om klokt tilsyn i et nytt prosjekt. Å ta barna med i tilsyn av barnevernstjenestene fører til grundigere saksbehandling, mener Helsetilsynet. Et hovedsvar fra barn er at de vil ha oppriktig interesse og noen som bryr seg når fylkesmannen kommer på tilsyn i barneverninstitusjoner.
Les saken hos Sykepleien.no fra 12. mars 2018

Trønder-Avisa: Opplevde bruk av tvang som nye overgrep
Hvert år fattes det over 150 tvangsvedtak på nordtrønderske institusjoner – flere av dem i strid med loven. Proffene som er intervjuet i saken, sier dette: Vi skulle ønske noen hadde snakket med oss i stedet.
Les saken i Trønder-Avisa fra 9. mars 2018 (bak betalingsmur)

NRK.no: – Barn blir ikke trygge med åpen elektronisk journal
Flere helseregioner åpner for at foreldre kan se barnas journaler på nett, også i tilfeller der foreldrene kan være en del av årsaken til at barna sliter. – Barn må ha trygge steder å prate om det som er vanskelig. Det får man ikke med åpen journal, sier proffene, som også har levert høringsinnspill i saken til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
Les saken på NRK.no fra 26. februar 2018 og les høringsinnspillet fra proffene til politikerne her

Stavanger Aftenblad: – Ikke bli sint på de sinte barna, men snakk med oss!
– Ofte trenger vi bare en halvtime med en voksen som virkelig bryr seg, ikke et helt system. Barn er mennesker før de blir diagnoser. Kom til bunns i hvorfor barn er sinte, sa proffene på Utdanningskonferansen.
Les saken i Stavanger Aftenblad fra 20. januar (bak betalingsmur)

NRK Dagsrevyen 21 og NRK Sørlandet: Barns rettssikkerhet ikke god nok
Hvor mye skal barn i barnevernet bestemme i avgjørelser om hvor de skal bo og hvilken kontakt de skal ha med dem som de er glad i? NRK intervjuer BarnvernsProffer under konferanse hos Kristiansand Tingrett.
Se innslaget på NRK fra 23. januar

Reddbarna.no: Nå kan det bli lovfestet å samarbeide med barn!
Redd Barna har intervjuet BarnevernsProffene om at barnevernloven rettighetsfestes! Det betyr at barnet sees på som et menneske med helt egne rettigheter, uavhengig av foreldrene.
Les saken hos Redd Barna fra 18. januar

Romerikes Blad, kronikk av Tone W. Trøen: Barnevern med kjærlighet
– Vi må møte hvert enkelt barn med kjærlighet, mener Tone W. Trøen, leder av Stortingets familiekomité. Hun skriver i Romerikes Blad, og flere andre lokalaviser, at proffene har lært oss betydningen av kjærlighet i barnevernet.
Les kronikken fra 8. januar her (NB! Du må logge inn på Facebook)

 

NRK Nyheter: – Eksplosiv økning i antall ADHD-diagnoser – Diagnosen har satt så stort preg på meg, og mange andre som har fått den, at det egentlig bare legger skjul på det som egentlig gjør vondt, sier en av PsykiskhelseProffene våre til NRK. Les saken hos NRK.no fra 13. desember her og hør radiointervjuet med Dennis Proff her (kap. 5)

NRK Radio: Nyhetsmorgen Nyhetsmorgen inviterte BarnevernsProffene til å kommentere Redd Barnas nye rapport: «Skånsom henting», som handler om når barn må flyttes raskt. – Samarbeid tettest med barnet selv ved flytting, rådet proffene. Hør innslaget på NRK fra 1. desember (kap. 23)

Trønder-Avisa: Forandringsfabrikken i Verdalen Over 800 personer deltok på en fagdag ved Verdalsøra ungdomsskole der proffer delte sine erfaringer. – Barn og unge har mye kunnskap om egen livssituasjon, sier leder av barnevernstjenesten Bente Nestvold. Les saken i Trønder-Avisa fra 30. november

KS.no: Kommunene fikk råd fra proffene – Vold og overgrep mot barn er et topplederansvar! BarnevernsProffene ga klar beskjed på landstyremøte til KS. Her er BarnevernsProffenes råd til kommuner og fylkesmenn. Les saken på ks.no fra 3. november 2017

Sykehusmagasinet Dialog: Barn og ungdom forandrer psykisk helsevern PsykiskhelseProffer er intervjuet i Diakonhjemmets sykehusmagasin. – Vi ønsker oss en god, lyttende og varm behandler som tør å bi glad i oss, er budskapet fra proffene til psykisk helsevern. Les saken i Dialogs oktoberutgave

Magasinet Velferd: Forandring fryder- stor featuresak om Forandringsfabrikken
I over et tiår har Forandringsfabrikken hentet inn erfaringer og råd fra tusenvis av barn og unge i Norge. Hovedmålet er at barnas kunnskap skal bli like viktig for samfunnsutviklingen som forskningskunnskap, skriver Velferd.
Les saken, og intervju med fire av proffene, i Velferd fra 23. oktober 2017 (krever innlogging)

Sandefjords Blad: BarnvernsProff fra Sandefjord bidro i ny bok om barnevernet
BarnvernsProff Madeleine har vært med på å skrive den nye boken «Barnevernet fra oss som kjenner det » gjennom Forandringsfabrikken. – Forklar oss ærlig hva som har skjedd og hvorfor barnevernet er koblet inn, er rådet.
Les saken i Sandefjords Blad fra 13. oktober 2017 (krever abonnement)

NRK Radio Østfold: Intervju med BarnevernsProffer og Sarpsborg ungdoms- og familiesenter
BarnevernsProffene og Svein Erik Strengen, leder ved Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, møtes i studio hos Eftan. Proffene og Svein Erik forteller om møtet de har hatt i Sarpsborg samme dag.
Hør innslaget fra 12. oktober 2017 her (kapittel 15)

Aftenposten: 110 barn og unge i Norge bor alene og må passes på av én eller flere voksne
Aftenposten retter søkelyset mot enetiltak, og viser til Forandringsfabrikkens undersøkelse blant 42 unge som viser at enetiltak oppleves som utrygt.
Les saken i Aftenposten fra 8. oktober

Adresseavisen, kronikk: Barnet skal i større grad enn før bli lyttet til
Barnevernet og andre som arbeider med barn, bruker for lite tid til å samarbeide med, og lytte til barnas stemme. Nå skal dette endres. Det skriver Elin Kristin Gartland, Birgitte Singstad og Roar Sundby ved NTNU.
Les kronikken i Adresseavisen Meninger fra 2. oktober 2017

Bergens Tidende: – De voksne i barnevernet må tørre å vise følelser
Denne uken har lederne fra barnevernstjenestene i Hordaland hørt fra dem som kjenner barnevernet best: barna selv.– Dersom de voksne er følelsesløse når vi forteller, blir det en bekreftelse på at det er vi som tar feil, sa proffene.
Les saken i Bergens Tidende fra 27. september (bak betalingsmur)

Skolelederen: Åpning av Forandringsfabrikken kunnskapssenter
Forandringsfabrikkens kunnskapssenter er opprettet for å legge til rette for at barn og unge kartlegger slik kunnskap og presenterer svarene for mennesker med makt til å forandre.
Les artikkelen i Skolelederen fra 23. september 2017 (pdf)

Avisa Nordland: – Man må samarbeide også med dem som skal få hjelp
– Samarbeid mellom tjenester har vi alle hørt om. Men samarbeidet må også være med dem som skal få hjelp. Det var budskapet da Forandringsfabrikken åpnet konferansen sammen@ungdom i Bodø mandag.
Les artikkelen i Avisa Nordland fra 22. september 2017 (bak betalingsmur)

Magasinet Velferd: Portrettintervju med Marit Sanner
– Skal man skape forandring, må man gå til dem som forstår hva det handler om, mener Marit Sanner. Derfor samarbeider hun med ungdom, så de kan dele sine råd og erfaringer med makta.
Les saken i magasinet Velferd fra 22. september 2017

NRK Sørlandet (radio): Samarbeid på tvers
BarnevernsProffer og Marit Sanner er på morgenradio for å fortelle om dagens foredrag for 800 UiA-studenter. – Gode voksne må møte barn med varme, mener Forandringsfabrikken.
Hør innslaget på P1 NRK Sørlandet fra 20. september (fra 07:48)

NRK Trøndelag: Barnevernsansatte fikk råd fra dem som kjenner tjenesten aller best
– Det er veldig spesielt og godt for meg å bli hørt, sier Mia, en av barnevernsproffene som tirsdag var i Stjørdal for å gi råd til ansatte i barnevernet.
Les saken fra 19. september her eller se innslaget på NRK Midtnytt

NRK Rogaland: Barnevernet skal bli bedre
Proffene har kjempet hardt for å inn ordet «kjærlighet» som en del av formålsparagrafen i ny barnevernslov. Nå gir de råd til barnevernsledere i Rogaland om hvordan dette skal fungere i praksis.
Se innslaget på NRK Rogaland den 13. september 2017

Sunnmørsposten: – Kunnskapen vi har er minst like viktig som den dere har
Proffene møter tre lokale barnevernsinstitusjoner på Sunnmøre med klare råd. – Erfaringa vår er at de ansatte i barnevernet glemmer å ta med kunnskapen vår, sier Proffene.
Les saken i Sunnmørsposten 10. september 2017 (bak betalingsmur)

Aftenposten: Nå skal ekspert-team hjelpe barnevernet
BarnevernsProffer møter barneminister Solveig Horne på dialogmøte, i forbindelse med regjeringens satsning for å heve kvaliteten i barnevernet. – Spør barn og unge i barnevernet systematisk om hvordan de opplever systemet, er rådet fra Proffene til ministeren.
Les saken i Aftenposten den 8. september 2017

Adressesavisens leder: Vi må ta oss bedre tid til de unge som sliter
Lærere, ansatte i barnevernet og andre som arbeider med sårbare barn og unge, må få bedre muligheter for å lytte til dem de skal hjelpe, mener avisen. Lederartikkelen gir honnør til Trondheim kommune for at de samarbeider med Proffene.
Les hele lederen fra Adresseavisen den 6. september 2017

Adresseavisen: – Noen ganger kan du føle deg så liten i slike møter
 Jeg har lyst til å være med å endre barnevernet, sier Mia. Som en av landets BarnevernsProffer gir hun nå råd til Trondheim kommune.
Les pdf-versjon av saken fra Adresseavisen fra 5. september 2017

Fagbladet: Proffene åpner kunnskapssenter
Denne uka åpner Forandringsfabrikken et unikt kunnskapssenter. Det er unikt fordi all kunnskap som ligger der, er viktige erfaringer og ekte følelser – og ikke minst: En samling råd fra barn og unge til voksne.
Les saken i Fagbladet fra 28. august 2017

NRK: Advarer mot enetiltak for sårbare ungdom
NRK følger BarnevernsProffene på studiestart for barnevernspedagoger. – Barn i enetiltak kan følge seg fanget og utrygge, sier Proffene.
Se innslaget på NRK Kveldsnytt fra 16. august 2017

Dagbladet: Advarer mot barnevernets enetiltak
– Enetiltak kan føre at ungdommer blir mer desperate og gjør vondere ting mot seg selv eller andre. Det sier Proffene Anika og Sandra til Dagbladet, i forbindelse med drapet på Sørlandssenteret.
Les intervjuet i Dagbladet fra 7. august 2017

Dagbladet kronikk: – Det må ikke skje igjen
BarnevernsProffene Anika, Sandra, Fredrik, Siss og Hibaq mener at kunnskap fra barn og unge må tas på alvor i forbindelse med drapet på Sørlandssenteret. De ber politikere handle klokt, og advarer mot enetiltak og kombinasjonsinstitusjoner.
Les kronikken i Dagbladet fra 5. august 2017

NRK Dagsrevyen: «Livet» på timeplanen – et nytt fag i skolen
Proffene i Forandringsfabrikken foreslår at det settes av tid til «Livet» på timeplanen i alle grunnskoler. Her kan elever ta opp ting de trenger å snakke om, som mobbing, ensomhet, følelser etter skilsmisse, press på skolen eller i samfunnet, eller annet.
Se innslaget på NRK Dagsrevyen fra 14. juni 2017

NRK Dagsnytt 18: Rapport fra barnevernet
Helsetilsynet har felt en hard dom over barnevernets håndtering av bekymringsmeldinger. Rapporten peker blant annet på at mange barn ikke har fått ansvarlige vurderinger. Anika Proff møter barneminister Solveig Horne og Helsetilsynets Jo Kittelsen til debatt i studio.
Se innslaget hos Dagsnytt 18 fra 7. mars 2018

VG kronikk: Livene til barn bør ikke avgjøres i rettssaler.
Avgjørelser i livene til oss barna i barnevernet må bestemmes på en måte der vi direkte får være i kontakt med de som skal bestemme.
Les kronikken i VG fra 23. februar 2017

Fontene: BarnevernsProffene advarer mot sykeliggjøring
Vi er ikke syke. Dere ser bare det som skjer på overflaten, ikke årsakene i det vi har opplevd. Fontene, fagbladet til Fellesorganisasjonen, rapporterer fra proffenes foredrag for ansatte i barnevernsinstitusjon.
Les hele saken i Fontene fra 11. januar 2017

NRK: Disse tenåringene skal gi Erna råd
Ungdommer med vanskelige erfaringer skal råde statsministeren. – Deres erfaring skal være med når vi utformer fremtidens barnevern, sa Erna Solberg i sin nyttårstale.
Trykk her for å lese saken og for å se innslaget i Dagsrevyen fra 02. januar 2017

NRK: Statsministerens nyttårstale
Statsministeren snakker om samarbeide vi har med regjeringen og hvordan vi skal få ett bedre barnevern og psykisk helsevern. Disse barna er med på å gi verdifulle råd.
Hør Solbergs omtale av proffene i Forandringsfabrikken: NRK 1. januar 2017

Frifagbevegelse: Trampeklapp for forslag til ny barnevernlov
Et fullsatt auditoriet brøt ut i spontan trampeklapp da utvalgsleder Christian Børge Sørensen la frem forslag til ny barnevernslov. Barn og foreldre får styrket sine rettigheter. Og kjærlighet tas for første gang inn i norsk lov.
Trykk her for å lese saken på FriFagbevegelse 30. september 2016

Tidens Krav: Unge får dele erfaringer
Fagforbundet i Kristiansund setter fokus på å øke kompetansen om hva som hjelper eller ikke hjelper barn.
Trykk her for å lese saken i Tidenes Krav 28. spetember 2016

TV2: Når er barn varsler om svikt hjemme, skjer det som mange barn frykter mest
Glorija (17) forteller at selv om barnevernet har taushetsplikt er de lovpålagt underrette foreldre om bekymringsmeldinger. Nå vil barnevernsbarn endre loven.
Trykk her for å lese saken og se videoen på TV2 27. september

Adressa: Vil ha bedre rettsvern for barn og unge i familievoldssaker
Ungdommer i stiftelsen Forandringsfabrikken, mange som er utsatt for vold i nære relasjoner, gir råd til fagfolk. Målet er best mulig hjelp og økt rettssikkerhet.
Trykk her for å lese saken i Adressa 02. september 2016 (krever abonnement)

Aftenposten: Slik vil barn og unge ha hjelp
Erfaringene til 70 barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep skal nå hjelpe andre utsatte barn. – De voksne må gi barn trygghet til å fortelle om vold og overgrep
Trykk her for å lese saken i Aftenposten 4. juli 2016

NRK: -Det kjenner ikke ut som noen er glad i deg
Barn som blir slått hjemme kan miste respekten for seg selv og sine egne grenser. Det mener proff Anika som selv ble utsatt for vold av noen i familien da hun var barn.
Trykk her for å lese saken på nrk.no fra 8. juni 2016

Trønderavisa: For Ayla (16) har barnevernet alltid vært en del av livet
Nå bruker hun egne erfaringer til å være med og starte opp en ungdomsgruppe i Nord-Trøndelag som skal gi råd til offentlige omsorgsapparat.
Trykk her for å lese saken i Trønderavisa fra 13. mai 2016

Stavanger Aftenblad: – Kritikerne skader barnevernet
– Det er vi som sitter på kunnskapen om hvilke tiltak som hjelper. Ikke bruk ti år på å diskutere problemer og syndebukker. La oss heller diskutere løsninger.
Trykk her for å lese saken på aftenbladet.no fra 27. april 2016 (krever abonnement)

Fædrelandsvennen: – Ingen mobber, slår eller skader seg selv for gøy
Voksne må tørre å spørre. De må se etter de vonde følelsene som ligger bak og de må se på ungdommene med varme i blikket. Da kommer historien og forandringen.
Trykk her for å lese saken på fvn.no fra 07. april 2016 (krever abonnement)