Kunnskap direkte fra barn

For å hente inn, systematisere og formidle oppsummerte erfaringer og råd fra barn og unge, gjøres kvalitative undersøkelser og rådsinnhentinger. Her brukes en deltakende og praksisrettet metode, kalt Forandringsmetoden. Barns erfaringer og råd blir oppsummert. Erfaringer og råd som går igjen fra mange barn, fra mange steder i landet, blir hovedsvar. Funnene presenteres i rapporter, rådshefter, på nettsider, i filmer og i bøker.

RAPPORT: fra kvalitativ undersøkelse med barn og unge, invitert gjennom systemer som skoler, barnehager, hjelpetjenester og politi 
FORDYPNINGSRAPPORT: fra kvalitativ fordypningsundersøkelse med barn og unge, invitert gjennom systemer og/eller FF sitt nettverk
RÅDSHEFTE: fra rådsinnhenting med barn og unge, invitert gjennom systemer og/eller FF sitt nettverk 
VERKTØY: verktøy til praksis, bygget på kunnskap fra barn og unge