Kunnskap direkte fra barn

For å hente inn, systematisere og formidle oppsummerte erfaringer og råd fra barn, gjøres undersøkelser.

I undersøkelsene brukes en deltakende og praksisrettet metodikk, kalt Forandringsmetode. Barns erfaringer og råd blir oppsummert. Erfaringer og råd som går igjen fra mange barn fra mange steder i landet, blir undersøkelsens hovedsvar. Funnene presenteres i rapporter, hefter med råd, på nettsider, i filmer og i bøker.

RAPPORT: fra undersøkelse med barn og unge, invitert gjennom tjenester
FORDYPNINGSRAPPORT: fra fordypningsundersøkelse med barn og unge, invitert gjennom tjenester og/eller FF sitt nettverk
RÅDSHEFTE: fra rådsinnhenting med barn og unge, invitert gjennom tjenester og/eller FF sitt nettverk. Rådene kan være hentet inn i ulike sammenhenger.
VERKTØY: verktøy til praksis, bygget på kunnskap fra barn og unge