Kunnskap direkte fra barn

For å hente inn, systematisere og formidle oppsummerte erfaringer og råd fra barn, gjøres undersøkelser.

I undersøkelsene brukes en deltakende og praksisrettet metodikk, kalt Forandringsmetodikk. Barns erfaringer og råd blir oppsummert. Erfaringer og råd som går igjen fra mange barn fra mange steder i landet, blir undersøkelsens hovedsvar. Funnene presenteres i rapporter, hefter med råd, på nettsider, i filmer og i bøker.

PUBLIKASJONER

Oversikt over alle rapporter, verktøy og andre pubklikasjoner.