INTERNATIONAL

About Changefactory’s international network, recognition and collaborations – and Changefactory’s idea and pros.

Til utdanningene

Om hva Forandringsfabrikken gjør ute på utdanningene og til studenter og fagansvarlige om å ha kunnskap fra barn på pensum.

Klokhet om vold og overgrep

Klokhet om vold og overgrep i nære relasjoner Denne boka (2020) er til deg som vil beskytte barn som er utsatt for vold eller overgrep. I boka presenteres oppsummerte erfaringer…

SNAKKE SNILT

Rapport: Hvordan kan helsesykepleiere gjøre det trygt for barn og unge slik de kan gi mest mulig nyttig hjelp? 900 barn og unge gir råd til hva helsesykepleiere må gjøre…

Sint utenpå, vondt inni

Rapport: Hvorfor bruker barn vold? Hva bør hjelpetjenestene, skole og politi gjøre for at vold ikke skal skje? Hvordan kan voksne stoppe barn trygt når de bruker vold? I rapporten…

Det handler om oss

Rapport: 100 barn om samvær i barnevernet. Undersøkelsen “Det handler om oss”, ble gjennomført høsten 2020. Rapporten ble lansert digitalt mandag 18. januar 2021. Barne- og familiedepartementet og Fylkesnemnda tok…

De tror de vet best

Rapport: Undersøkelsen “De tror de vet best” ble lansert våren 2021. 152 barn i alderen 11-18 år har delt erfaringer og gitt livsviktige råd. Svarene fra barn er alvorlige, og…

Trygt i klassen

Verktøyhefte: Hvordan kan lærere gjøre klasserommet trygt, og hvordan kan elever møtes med varme og følelser?  Trygt i klassen er et verktøyhefte laget for å bidra til et trygt og…

Timen LIVET

Verktøyhefte: Timen livet, er en snakketime for barn og unge, der de får øve på å sette ord på følelser. Et råd fra barn er at elever må få snakke…

Ny barnelov

Rapport: Dagens barnelov handler for mye samlivsbrudd og foreldres rettigheter. Den nye loven må handle mye mer om trygghet for barn. Dette er de klare tilbakemeldingene fra mange barn, etter…