FFs Faglige Råd

Forandringsfabrikken (FF) har flere faglige råd. Fagfolk, forskere og andre viktige aktører i tre råd deler kunnskap fra forskning, arbeid i utdanningssystemer, praksisfelt og organisasjoner. Rådene fra FFs faglige råd gir viktige innspill til FFs strategiske valg og aktiviteter. 

Mandat

  • gi FF råd om strategiske valg og prioriteringer innenfor stiftelsens formål
  • kommentere prioriterte satsinger og aktiviteter knyttet til vedtatt strategi, slik at dette kan justeres i tråd med nye erfaringer og ny kunnskap
  • bidra til viktige dialoger om hvordan sikre barns rett til å bli samarbeidet med i alt som angår dem, på individ- og systemnivå
  • gi FF råd om hvordan kunnskapen fra barn kan hentes inn, bearbeides og formidles på en pålitelig og faglig forsvarlig måte
  • gi FF råd om valg av tema og hvordan samarbeid med fagfolk, forskere og relevante kunnskapsmiljø best kan organiseres og struktureres

Hvert av rådene møtes, sammen med noen proffer og fabrikkarbeidere. Medlemmene kan også bidra enkeltvis.
Styret oppnevner faglige råd etter innstilling fra ledelsen i FF. Medlemmer velges for ett år av gangen og kan oppnevnes på nytt.

SKOLE OG BARNEHAGE 2024

BARN OG FAMILIE 2024

HELSE 2024