Tre Faglige Råd

Forandringsfabrikken (FF) har tidligere hatt flere Faglige Råd. Vi har nå tre råd, for å bringe inn kunnskap fra forskning, fra arbeid i utdanningssystemer og fra praksisfelt. Bygd på dette skal rådene gi innspill til FFs strategiske valg og aktiviteter. Minst ett råd til kommer.

Mandat

Gi råd om strategiske valg og aktiviteter, knyttet til Forandringsfabrikkens arbeid basert på vedtatt strategi

  • Gi råd om FFs vurderinger og prioriteringer innenfor stiftelsens oppdrag
  • Kommentere fremdrift og utvikling av prioriterte satsinger på kort og lang sikt, slik at disse kan justeres i tråd med nye erfaringer og ny kunnskap
  • Bidra til viktige dialoger om hvordan sikre barns rett til å bli samarbeidet med i alt som angår dem, på individ- og systemnivå

Rådene inviteres til å:

  • gi råd om hvordan kunnskapen fra barn kan hentes inn, bearbeides og formidles på en pålitelig og faglig forsvarlig måte
  • gi råd om hvordan samarbeid med fagfolk, forskere og relevante kunnskapsmiljø best kan organiseres og struktureres
  • gi råd om valg av områder, tema og formidlingsmåter

Hvert av rådene møtes, sammen med noen fra styret, proffer og noen fabrikkarbeidere. Medlemmene kan også bidra enkeltvis.
Styret oppnevner faglige råd etter innstilling fra ledelsen i FF. Medlemmer velges for ett år av gangen og kan reoppnevnes.

SKOLE OG BARNEHAGE

BARN OG FAMILIE

HELSE