BARNEHAGE som er trygg og nyttig for barn

Barn i barnehagen vet mye om hva som kjennes trygt der og hva som kjennes utrygt. De har råd til voksne, om hvordan de kan være trygge og gode voksne. Studenter og fagfolk trenger rådene for å møte barn i barnehagen klokest mulig. 

Forandringsfabrikken har siden 2021 systematisk hentet inn erfaringer og råd fra mer enn 700 barn i barnehager rundt i Norge. Svar fra mange barn, på mange steder i landet, oppsummeres til hovedsvar – og til kunnskap fra barn. På disse sidene kan du finne publikasjoner, filmer og oppgaver som inneholder kunnskap fra barn og barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon. FFs mål er å bidra til mest mulig trygg barnehage, for flest mulig barn.

PUBLIKASJONER

TEMASIDE FOR BARNEHAGE

 På de ulike sidene finnes kunnskap fra rapporter, kunnskapsfilmer, øvingsoppgaver og informasjon om barns rettigheter.

Barn har viktig kunnskap om hvordan voksne i barnehagen kan kjennes trygge, hvordan voksne kan bestemme klokt, hva barn vil være med å bestemme og hva som skal til for at barn får snakke trygt. Her ligger alle filmer til rapporten «Trygt for oss».

FAGLIG RÅD