POLITI som er trygt og nyttig for barn

Barn som har vært i kontakt med politiet vet når politiet kjennes trygt eller utrygt, De har også klare råd til hva politiet må gjøre for å stoppe barn trygt. Norge trenger denne kunnskapen fra barn, for å sikre at politiet møter barn tryggest mulig og for å sikre rettighetene barn har, etter FNs barnekonvensjon.

Forandringsfabrikken har de siste årene systematisk hentet inn erfaringer og råd fra barn i hele Norge som har vært i kontakt med politiet. Mer enn 400 barn har gitt direkte råd til politiet. Dette er barn som har vært utsatt for vold og som har brukt vold. Erfaringene og rådene som går igjen fra mange barn, på mange steder i landet, er oppsummert til kunnskap fra barn.

Norge trenger et politi som oppleves trygt og nyttig, for flest mulig barn. Når lover, retningslinjer, satsinger og utdanninger skal bestemmes, er det voksne alene som lager løsningene. For å lykkes med det, må kunnskap barn har om hvordan politiet klokt kan møte dem og forpliktelsene Norge har etter FNs barnekonvensjon, inkluderes.

KUNNSKAPSRAPPORTER