POLITI som er trygt og nyttig for barn

Barn og unge som har vært i kontakt med politiet, vet når politiet kjennes trygt og utrygt – og når det kjennes nyttig eller ikke. Mange har også klare råd til hva politiet må gjøre for å stoppe dem trygt. På disse sidene kan du finne publikasjoner, filmer og oppgaver som inneholder kunnskap fra barn og barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Noe bygger også på dialoger mellom barn og fagfolk. Målet er å bidra til at flest mulig skal møte et trygt og nyttig politi. Fagfolk og politistudenter trenger denne kunnskapen.

Forandringsfabrikken har de siste årene systematisk hentet inn erfaringer og råd rundt i Norge, fra barn og unge som har vært i kontakt med politiet. Mer enn 400 har gitt direkte råd til politiet (pr 1.april 2023). Dette er barn og unge som har vært utsatt for vold og/eller som har brukt vold. Svar fra mange, på mange steder i landet, oppsummeres til hovedsvar – og til kunnskap fra barn.