Skole

TRYGG & VARM SKOLE, et godt læringsmiljø for barn i grunnskolen​

Barn i skolen har mye kunnskap om skolen. De vet hvordan skolen kjennes, hva som gjør at de lærer godt, og hvordan voksne bør møte dem for at de skal lære og trives best mulig. Forandringsfabrikken har siden 2014 systematisk hentet inn erfaringer og råd fra over 6200 barn i skolen, rundt i hele Norge. Rådene og erfaringene oppsummeres som kunnskap direkte fra barn. Denne kunnskapen mener vi bør være en viktig del av det kunnskapsgrunnlaget som skal bidra til å utvikle en skole som oppleves trygg og nyttig for barn. Her finner du kunnskap direkte fra barn i rapporter og opplæringsfilmer. Videre finner du anbefalinger og verktøy som er utviklet i dialoger mellom proffer og fagfolk.

Kunnskapsrapporter

Morgendagens skole

3000 barn deler erfaringer og råd til hva som er viktig for å lære godt og trives på skolen.

Praksisanbefalinger og verktøy

Timen LIVET (2019)

TIMEN LIVET er en snakketime for barn og unge, der de får øve på å sette ord på følelser.

Opplæringsfilmer skole

Barnesyn i skolen

Hvordan voksne i skolen må møte barn, bygget på kunnskap direkte fra barn. For å få passord send epost til skole@forandringsfabrikken.no

Gøy fra skoleproffene