SKOLE som er trygg og nyttig for barn

Barn og unge i skolen har råd til hva som er trygg og nyttig skole for barn. Fagfolk og studenter trenger disse rådene for å møte barn og unge på klokest mulige måter.  Samarbeides elevene med, kan det gjøre en stor forskjell i livene deres. 

Forandringsfabrikken har det siste tiåret systematisk hentet inn erfaringer og råd fra mer enn 9000 elever i skolen rundt i Norge (pr 1.april 2023). Svarene som går igjen fra mange, på mange steder i landet, oppsummeres til hovedsvar – og til kunnskap fra barn. På disse sidene kan du finne publikasjoner, filmer og oppgaver som inneholder kunnskap fra barn og barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Noe bygger også på dialoger mellom barn og fagfolk i skolen. Målet er å bidra til mest mulig trygg og nyttig skole, for flest mulig elever.

TEMASIDER FOR SKOLE

De ulike sidene er bygd opp av kunnskapsrapportene ovenfor, sammen med kunnskapsfilmer, kompetansepakker med caser, og beskrivelser av god praksis lagd i samarbeid med fagfolk.

FAGLIG RÅD