HELSETJENESTER som er trygge og nyttige for barn

Barn i helsetjenestene har råd til hva som er trygge og nyttige tjenester for barn. Fagfolk og studenter trenger disse rådene for å møte barn og unge på klokest mulige måter. 

Forandringsfabrikken har det siste tiåret systematisk hentet inn erfaringer og råd fra mer enn 2300 barn i helsetjenester rundt i Norge (pr 1.april 2023). Svarene som går igjen fra mange barn, på mange steder i landet, oppsummeres til hovedsvar – og til kunnskap fra barn. På disse sidene kan du finne publikasjoner, filmer og oppgaver som inneholder kunnskap fra barn og barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Noe bygger også på dialoger mellom barn og fagfolk. Målet er å bidra til mest mulig trygge og nyttige helsetjenester, for flest mulig barn og unge.

TEMASIDER FOR HELSETJENESTER

De ulike sidene er bygd opp av kunnskapsrapportene ovenfor, sammen med kunnskapsfilmer, refleksjonsoppgaver, øvingsoppgaver til studenter og rutiner for god praksis.

FAGLIG RÅD