OPPVEKSTTJENESTER

som kjennes trygge og nyttige for barn

Barn vet mye om hva som gjør at barnehagen kjennes trygg. Barn og unge hva som gjør at de lærer og trives på skolen. Mange barn vet også hvordan ulike hjelpetjenester kjennes. Noen vet hvordan møter med politi og rettssystem kjennes. Mange har råd til hva som skal til, for at systemene kjennes trygge og nyttige. Fagfolk trenger denne kunnskapen fra barn, sammen med barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon for å lage god kvalitet i systemene. 

KUNNSKAPSRAPPORTER

Dette er et lite utvalg kunnskapsrapporter. For å finne flere på ditt fagfelt, se i kunnskapssenteret

Norge går glipp av

Hvordan voksne møter barn i barnehagen, skolen, oppsøkende sosiale tjenester, helsetjenester, barnevern, BUP og politi, er avgjørende for hva barn og unge forteller. Når barn møtes trygt, blir det også trygt å fortelle det viktigste voksne burde vite.

Når barn ikke møtes klokt, går Norge glipp av ganske mye.

Annet aktuelt