OPPVEKSTTJENESTER

som kjennes trygge og nyttige for barn

Barn vet hvordan de ulike systemene i kommunen og i staten kjennes. De vet hva som gjør at barnehagen kjennes trygg og at de lærer og trives på skolen. Barn vet hvordan de ulike tjelpetjenestene og møter med politiet kjennes. Derfor har de også mange viktige råd til hvordan systemene kan bli mest mulig trygge og nyttige. Byene trenger denne kunnskapen fra barn, for å lage systemer som oppleves nyttig for barn og unge, og som sikrer rettighetene de har etter FNs barnekonvensjon.

KUNNSKAPSRAPPORTER

Dette er et lite utvalg kunnskapsrapporter. For å finne flere på ditt fagfelt, se i kunnskapssenteret

Norge går glipp av

Hvordan voksne møter barn i barnehagen, skolen, oppsøkende sosiale tjenester, helsetjenester, barnevern, BUP og politi, er avgjørende for hva barn og unge forteller. Når barn møtes trygt, blir det også trygt å fortelle det viktigste voksne burde vite.

Når barn ikke møtes klokt, går Norge glipp av ganske mye.