mange flere barn må få snakke trygt

se svar fra barn