Skeiv i skolen (2023)

I rådsheftet SKEIV I SKOLEN gir 54 ungdommer, i alderen 15-21 år, råd til voksne og elever i skolen om hvordan de kan være med å gjøre det tryggere for elever som er skeive. 

INNHOLD I HEFTET:
Om rådsinnhentingen
Barn og unge har rettigheter 
Råd til voksne i skolen 
        Prat for trygghet 
        Vis støtte 
        Snakk med klasser 
Råd til andre elever 
        Prat for å forstå 
        Vis støtte 
Bakgrunn for rådsinnhentingen 
Organisasjoner som jobber for skeives rettigheter 
Ordliste 
Om Forandringsfabrikken Kunnskapssenter