#5 FF 20 ÅR: JUBILEUMSMARKERING I STAVANGER 🥳

Regjeringen v/ barne- og familieministeren takket nylig Forandringsfabrikken for 20 års innsats og uttrykte tydelig at kunnskap fra dem det gjelder – barn og unge 2-20 år – om hvordan skoler, barnehager, helsetjenester, barnevern og politi må møte dem for å sikre gode tjenester for akkurat dem, vil være svært viktige for nasjonale myndigheter også i årene som kommer.

Sist uke feiret Forandringsfabrikken 20-års jubileet i Stavanger. TAKK OG BUKK til engasjerte fagfolk fra Stavanger og Sandnes kommuner som kom (fra uteseksjonen, barneverntjenesten, ungdomsteamet). Stor takk går også til barnevernnemnda i Rogaland, Sør-vest politidistrikt, Alternativ til Vold, Universitetet i Stavanger, Bufetat Vest og Josephine Stiftelsen. Se flere bilder ved å følge lenken.

I Stavanger, Sandnes, Strand, Sola, Time, Karmøy, Haugesund, Hå, Randaberg og flere kommuner har mange skolefolk, fagfolk i tjenester, politi og politikere lyttet til kunnskap fra barn det siste tiåret. Les mer om dette arbeidet under bildene.

Vi er TAKKnemlige for dette og gleder oss til spennede samarbeid med noen av dere også fremover, for å vise nye veier i Norge og i Europa🙌

Besøk hos ordfører Sissel 

Rogalandsproffer etter feiringen 

Takk til dere samarbeidspartnere og kjente av FF som kom 

Rogalandsproffer og fabrikkarbeidere forbereder jubileumsfeiringen 

MANGE ROGALANDSKOMMUNER HAR DELTATT:

  • I 2021-22 inspirerte unge proffer og fabrikkarbeidere oppvekstledelsen, barnehageledere, skoleledere og ledere i helsetjenestene og barnevern i Stavanger, som del av arbeidet med strategien “Samarbeid med barn”.
  • I 2015-22 har skoler fra Sandnes, Stavanger og flere rogalandskommuner deltatt i undersøkelser og utviklingsarbeid. Mange barnehager deltok i den store nasjonale undersøkelsen TRYGT FOR OSS, med mer enn 700 barn i barnehagen
  • I 2019-21 deltok Stavanger og Sandnes sine skolehelsetjenester og helsestasjon, PPtjenester, barneverntjenester og EMBO i MITT LIV psykisk helse.
  • I 2017-22 inspirerte unge proffer Stavanger sammen med 7 andre storbyer, som del av Forandringsfabrikken sitt storbynettverk.
  • I 2014-2018 deltok mange barnevernledelser i Rogaland i utviklingsarbeidet MITT LIV barneverntjeneste, for at barnevernet bedre kunne samarbeide med barn og unge.
  • I 2011 inviterte barnevernet i Stavanger inviterte, som første kommune i Norge, unge med minoritetsbakgrunn til å gi barneverntjenesten råd.
  • I 2011 inviterte Sandnes unge for å forstå hvordan barnevernet bedre kunne legge til rette for til kontakt med søsken.

TAKK for alt dette 🥰🤩👏🌺🌟💥☀️🥳