La oss snakke om følelser (2023)

I rådsheftet LA OSS SNAKKE OM FØLELSER gir 259 ungdommer, i alderen 16-23 år, råd til helsesykepleiere, miljøarbeidere og lærere, og til hvordan jobbe med ulike tema innen psykisk helse på skolen.

INNHOLD I HEFTET:
Om rådsinnhentingen 
Kunnskap fra barn og unge 
Kunnskap fra spørreskjema 
     Hva unge i Norge kan streve med
     Råd til helsesykepleiere
     Råd til miljøarbeidere 
     Råd til lærere
     Elevers forslag til hvordan jobbe med psykisk helse i skolen 
Elever har rettigheter 
Om Forandringsfabrikken Kunnskapssenter