Forandringsfabrikken - en kraftfull og modig idé

Vi mener Forandringsfabrikken er viktig for Norge. Derfor lager vi disse filmene🌟
Svært mange politikere, tilsynsmyndigheter, byråkrater, fagfolk og utdanninger har møtt proffer og fabrikkarbeidere:
– I 2018–21 ga FF ut 22 kunnskapsrapporter, og tre lærebøker på Universitetsforlaget.
– I 2018–21 holdt FF foredrag for mer enn 75 000 fagfolk og studenter.
– I 2018–21 hadde proffene mer enn 300 møtepunkter per år med politikere, både nasjonalt og i storbyene.

Den stadig mer systematisk innhentede kunnskapen fra barn forandrer lover, retningslinjer, faglig praksis og pensumlister. 
Ca 300 unge proffer, 13-21 år, i skole, hjelpetjenester, politi og rettssystem, er årlig med som viktige kunnskapsbærere. 
FF har arbeidet i mer enn 18 år med å løfte erfaringer og råd fra barn og unge, de siste ti årene nasjonalt.

I mai 2022 opplevde Forandringsfabrikken brått mye og hard kritikk. Den kom samtidig, fra ulike kanter. Kritikken kjentes vond og vi mener den var urettferdig. Samtidig ønsker vi å lære det vi kan av kritikken. Mange har vært redde, for hva som kan skje med den livsviktige kunnskapen fra barn og unge. Forandringsfabrikken trengs for å sikre at det skal oppleves trygt og nyttig for barn – i barnehager, skoler, hjelpetjenester, politi og rettssystem. 

Start video

Leon – proff 

Start video

Synne – fabrikkarbeider, juss 

Start video

Nora – fabrikkarbeider, undersøkelse 

Start video

Morten – fabrikkarbeider, foto og film 

Start video

Andrea – tidligere fabrikkarbeider 

Start video

Mathea – proff 

Start video

Robin – proff 

Start video

Hanne – tidligere fabrikkarbeider 

Start video

Rasmus – tidligere proff 

Start video

Marthe – fabrikkarbeider, juss

Start video

Miriam – proff 

Start video

Glorija – tidligere proff 

Start video

Hanna – fabrikkarbeider, region 

Start video

Maria – tidligere fabrikkarbeider

Start video

Eira – fabrikkarbeider, undersøkelse

Start video

Karin – rådgiver, fagutvikling 

Start video

Fredrik – tidligere proff

Start video

Tina – fabrikkarbeider, politikk

Start video

Mathilde – proff

Start video

Arild – styreleder

Start video

Anika – fabrikkarbeider, fag

Start video

Viola – fabrikkarbeider, juss

Start video

Vanessa – proff

Start video

Alexander – tidligere proff og styremedl.

Start video

Dania – proff 

Start video

Pål – fabrikkarbeider, region

Start video

Sigrid – fabrikkarbeider, økonomi 

Start video

Hilde – styremedlem

Start video

Hæge – fabrikkarbeider, filmproduksjon

Start video

Andriani – proff

Start video

Ida – fabrikkarbeider, undersøkelse 

Start video

Nina – tidligere fabrikkarbeider 

Flere filmer kommer:-)

Navn – rolle 

Navn – rolle 

Navn – rolle 

Navn – rolle 

Navn – rolle 

Navn – rolle 

Navn – rolle 

Navn – rolle