BARN I SVERIGE HAR LOKALE BARNEOMBUD

Publisert 23. mars 2024 

Nylig møtte vi Barnerettsbyrån i Sverige. Sammen med Maskrosbarn og andre svenske organisasjoner hadde de tydelig spilt inn til regjeringen en ordning for hele Sverige, der et barn eller en ungdom selv kan kontakte et lokalt barnombud. I ordningen jobber jurister og andre fagfolk på oppdrag fra et barn eller en ungdom, for å hjelpe i møte med hjelpetjenester. Ordningen startet i Uppsala for nesten 40 år siden, og etter det har flere organisasjoner rundt i landet bidratt som barneombud, på oppdrag fra kommuner eller andre. 

I SOUen “Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”, FIKK ORGANISASJONENE GJENNOMSLAG! Intervjuer med barn ble brukt som grunnlag for flere av forslagene som ble lagt fram. Noen av intervjuene ble gjort av utvalget, andre av organisasjoner. Et forbilde for Norge og andre land, tenker vi🤩

OM BARNRETTSBYRÅN
“Barnerettighetsbyrån ble startet som en reaksjon på barns begrensede muligheter til å hevde sine rettigheter selv i Sverige. De hadde en visjon om at det trengtes en ny type virksomhet, der barna ikke blir sett på som bærere av problemer, men hvor fokus er på å løse problemene barna møter i sin søken etter å leve et godt liv. Der barn og unge får hjelp ut fra egne ideer om hva de ønsker og trenger. Vårt kompromissløse syn på barn er basert på at vi liker alle barna vi møter, vi tror på dem og tenker at barn gjør det rette hvis de kan”.

Utfordringer med SIS-institusjoner og hva som skal til for at barn i mye større grad skal kunne få oppfylt sine rettigheter, ble viktigste tema i praten. Takk for spennende prat, til dere på Barnrettsbyrån❤️