NORGE GÅR GLIPP AV

Hvordan voksne møter barn i barnehagen, skolen, oppsøkende sosiale tjenester, helsetjenester, barnevern, BUP og politi, er avgjørende for hva barn og unge forteller. Når barn møtes trygt, blir det også trygt å fortelle det viktigste voksne burde vite.

Når barn ikke møtes klokt, kan Norge gå glipp av ganske mye.