Barn forteller sjelden det viktigste, vondeste eller vanskeligste. Ikke i barnehagen, i skolen, hos helsesøster, i ppt, hos bup, i barnevernet, i barnehus, til politiet eller i retten. De er kloke, og de vurderer og tester hvilke voksne de forteller til. Verken voksnes tittel eller ekspertkunnskap avgjør om de forteller. Norge går glipp av MYE.

Se film og les mer