Kort vei til vennskap (2022)

I Kort vei til vennskap gir 210 unge 14-22 år, som er ny i Norge, råd til andre unge og til voksne i skolen om hva som lager vennskap og gjør at de lærer norsk raskt.

INNHOLD: 
Del 1: Til deg vokst opp i Norge
Del 2: Til deg som er ny i Norge
Del 3: Til dere voksne på skolen