Klokhet om vold og overgrep i nære relasjoner

Denne boka (2020) er til deg som vil beskytte barn som er utsatt for vold eller overgrep.

I boka presenteres oppsummerte erfaringer og råd fra 500 barn som er utsatt vold eller overgrep i nære relasjoner. Dette er kunnskap direkte fra barn. Fagfolk fra barnehage, skole, helsetjenester, barnevern og politi bidrar med sin kunnskap.

Budskapet er klinkende klart. Det er alvorlig. Dagens rammer og praksis beskytter ikke barn som er utsatt for vold eller overgrep godt nok.

Viktige spørsmål i boka:

  • Hvordan kan voksne snakke med barn når de er bekymret for vold eller overgrep?
  • Hvordan må voksne være når et barn har fortalt om vold eller overgrep?
  • Hvordan kan politi, barnehage, skole, helsetjenester og barnevern beskytte ved å samarbeide med barn?
  • Hvordan må rammene forandres for at fagfolk skal kunne beskytte barn bedre?

500 modige barn utsatt for vold eller overgrep gir deg svar på dette. Hovedbudskapet er hvordan gjøre det trygt nok for barn til å fortelle og trygt nok etter at de har fortalt. Du får svar på hvordan du i praksis kan bruke barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon.

Boka er for alle studenter som utdanner seg til arbeid med barn: Barnehagelærere, grunnskolelærere, helsesykepleiere, leger, tannleger, psykologer, barnevernspedagoger, sosionomer og politi. Den er også for alle fagfolk, politikere, byråkrater og andre som vil forstå og bidra til å forebygge vold i nære relasjoner. Vi er mange barn som heier på deg.