Tannleger vil forebygge og avdekke vold og overgrep

Tannleger er utrolig verdifulle i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep. Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som regelmessig ser og undersøker barn oppveksten. De kan blant annet se ting i munnen til barn som vekker bekymring og gjør at de kan snakke med barnet og avdekke om barnet er utsatt for vold og overgrep. 

I forskningsprosjektet OrChid: “Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse», deltar Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, UiA, Sørlandet sykehus, OsloMet, Karolinska Institutet, barnehus m.fl. Forandringsfabrikken sitter i den rådgivende gruppen for forskningsprosjektet. Uke 45 var det workshop med mål om å starte utviklingen av opplæringsverktøy. I workshopen ble det jobbet med hva det trengs opplæringsverktøy til og hvordan kunne utvikle nyttige opplæringsverktøy som trengs og som er lette å bruke. De vil finne ut hvordan de kan sikre at alle barn får snakke alene med tannlegen, sånn at de barna som trenger det, får en mulighet til å fortelle.

Viktig innspill fra unge til tannleger: alle barn må kunne snakke med tannleger alene slik at de lettere kan avdekke vold og overgrep.
Det er viktig å få tydelig inn barns rettigheter i arbeidet med å forebygge vold og overgep. Boka: Klokhet om vold og overgrep (2020), med eget kapittel til tannleger 

Kunnskapen som utvikles i Orchid skal være med på å:

  • sikre tidlig identifisering av vold og seksuelle overgrep mot barn
  • sikre pålitelig klinisk rettsmedisinsk tannundersøkelse
  • sikre god oppfølging og tannhelsehjelp til barn og ungdom i sårbare livssituasjoner.

Vi gleder oss til et spennende samarbeid videre!