VONDT INNI SEG

Konferanse 3. og 4. februar 2020

Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Kan vi få til psykisk helsehjelp som kjennes trygg og nyttig for barn og unge?

– Unge med erfaring fra psykisk helsehjelp gir råd og går i dialog med fagfolk og myndigheter

I hele landet er det barn og unge som har vondt inni seg av ulike årsaker. Hva er god hjelp for dem? Hva trenger barn for å kunne fortelle voksne om hva som er vondt? Barn og unge har råd til grunnleggende endringer som trengs i psykisk helsearbeidet i Norge. Denne konferansen løfter rådene og inviterer til dialoger om løsninger.

Psykisk helsetjenester har de siste årene beveget seg i retning av å samarbeide tettere med barn. På denne konferansen samles tjenesteledere, fagfolk, politikere, forskere og representanter for myndighetene. De går i dialog med hverandre og med unge med erfaring fra psykisk helsetjenester - Psykiskhelseproffer. Konferansen vil gi innspill til hvordan barns erfaringer og råd kan være med og utvikle gode psykisk helsetjenester i Norge.

Mandag 3. februar

Del 1 - Vondt inni seg

Kl 10.00 - 12.00
Hva er grunnleggende for at psykisk helsehjelp skal være nyttig - sett fra barn?
 • Psykiskhelseproffer - unge med erfaring fra psykisk helsehjelp
 • Anne Grethe Erlandsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Når barn har det vondt inni seg:
Hva er god hjelp?

Samtale mellom:

 • Trond Aarre, fagsjef i psykisk helsevern Helse Førde
 • Heidi Wittrup Djup, Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg og leder Klinikk for krisepsykologi
 • Mogens Albæk, psykologspesialist, RVTS Sør
 • Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, Oslo
 • Aina Stenersen, leder helse- og sosialutvalget, Oslo bystyre
 • Psykiskhelseproffer

Del 2 - Samarbeid på tvers

Kl 13.00 - 16.30
Når flere tjenester samarbeider:
Hvordan kan barnets beskrivelser og ønsker styre det som gjøres?

Samtale mellom:

 • Kari Henriksen, oppvekstdirektør Tromsø kommune
 • Silje Nygård, leder Barne- og familieenheten, Sandnes
 • Toril Taklo, avdelingssjef psykisk helsevern for barn og unge, Helse Førde
 • Psykiskhelseproffer

Barn utsatt for vold og overgrep:

Hva skal til for at barna skal føle seg trygge i møte med psykisk helsetjenestene?
Samtale mellom:

 • Iris Anette Olsen, leder avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus
 • Mette Berntsen, seniorrådgiver, Trondheim kommune
 • Gunnar Toresen, barnevernleder, Stavanger
 • Kristian Tangen, politioverbetjent, Kripos
 • Psykiskhelseproffer


Politiske endringer for trygg og nyttig psykisk helsehjelp:

Hvilke nye grep vil politikerne ta nå?
Samtale mellom:

 • Geir Jørgen Bekkevold, KrF, leder Stortingets helse- og omsorgskomité
 • Hege Liadal, Ap, Stortingets helse- og omsorgskomité
 • Torill Eidsheim, H, Stortingets helse- og omsorgskomité
 • Nicholas Wilkinson, SV, Stortingets helse- og omsorgskomité
 • Carl-Erik Grimstad, V, Stortingets helse- og omsorgskomité
 • Kjersti Toppe, Sp, Stortingets helse- og omsorgskomité
 • Stig Slørdahl, adm.dir. Helse Midt
 • Psykiskhelseproffer

Tirsdag 4. februar

Del 3 - Trygg psykisk helsehjelp for barn

Kl 09.00 - 12.00
Hva gjør det trygt å snakke om det som er vondt - i følge barn og unge?
 • Psykiskhelseproffer
Hvordan må psykisk helsetjenestene bruke barnekonvensjonen i arbeidet sitt?
 • Kirsten Sandberg, professor juridisk fakultet, UiO
 • Grethe Gilstad, barnerettsjurist
 • Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver, Barneombudet
 • Psykiskhelseproffer
Samarbeid mellom psykisk helsearbeider og barn:
Hva er barns medvirkning i praksis?
 • Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland
 • Arild Bjørndal, direktør RBUP
 • Per Strandhaug, leder for barne- og ungdomspsykiatrisk
  døgnavdeling Kringsjåtunet, Sykehuset Innlandet
 • Nina Terese Riis, Seksjonsleder, Helsestasjon og skolehelsetjeneste, bydel Ullern, Oslo kommune
 • Psykiskhelseproffer

Del 4 - Veien mot psykisk helsehjelp som kjennes trygg og nyttig for barn

Kl 13.00 - 15.00
Utdanning og kompetanse:
Hvilken kunnskap må psykisk helsearbeidere ha, for å kunne sikre god hjelp til barn? Samtale mellom:
 • Grete Dyb, forskningsleder NKVTS og professor ved UiO
 • Eva Therese Næss, psykologisk institutt, UiT
 • Roar Sundby, institutt for sosialt arbeid, NTNU
 • Ann Karin Swang, leder, Landsgruppen av helsesykepleiere
 • Psykiskhelseproffer
Kvalitet for barn i psykisk helsehjelp:
Hvordan sikre det? Samtale mellom:
 • Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland
 • Jan Skandsen, medisinskfaglig rådgiver, klinikken psykisk helse for barn, unge og rusavhengige, Stavanger Universitetssjukehus
 • Børge Tomter, avdelingsleder, Helsetilsynet
 • Thor Rogan, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Tor Levin Hofgaard, Arbeids- og organisasjonspsykolog, Moment organisasjon og ledelse
 • Psykiskhelseproffer