142 barn og unge om selvskading

Hva kan selvskading handle om? Hva er de viktigste rådene til hvordan voksne skal møte selvskading? 142 barn og ungdommer mellom 15-20 år, deler erfaringer og gir råd om selvskading til skolen, helsesykepleier, BUP, legevakt og til sengepost. Barna og ungdommene har bidratt med erfaringer fra og gitt råd til de tjenestene de selv har erfaring med.

Unge som selvskader får ikke hjelpen de trenger

Unge som selvskader får ikke hjelp for årsaken til at de selvskader. De unge sier at selvskading alltid handler om noe. I rapporten ber de fagfolk forstå dette og gi de hjelp for det som er vondt eller strevsomt.

Nylig lanserte Forandringsfabrikkens Kunnskapssenter rapporten “Vi vil dere skal forstå” for 500 fagfolk i skole og ulike helsetjenester. Rapporten bygger på kunnskap fra 142 unge i alderen 15-20 år som har selvskadet. I rapporten oppsummeres de unges erfaringer med og råd til skole, helsesykepleiere, BUP, legevakt og sengepost. Det er de unge selv som presentere funnene i rapporten.

De unge forteller at de har blitt møtt med fokus på at de har skadet seg selv og ikke hvorfor de skadet seg. De opplever at voksne i ulike system ikke forstår at selvskadingen handler om noe vondt eller strevsomt. Dette fører til at mange får hjelp som ikke hjelper. I rapporten gir de helt konkrete råd til hvordan de ulike fagfolkene kan gi barn riktig hjelp.

Unge ber om at psykiske helsetjenester har et tydelig felles mål å jobbe etter: Psykiske helsetjenester for barn og unge i kommune og sykehus må bidra til at barn og unge får det bedre inni seg. Dette gjøres ved å ha fokus på å komme inn til det som er vondt eller strevsomt og gi verktøy til livet. Svaret fra rapporten er tydelig: – Norge må tenke annerledes om hjelpen de gir til barn og unge som skader seg selv.

Last ned rapporten her