Rapport: Vi vil dere skal forstå (2021)

Hva kan selvskading handle om? Hva er de viktigste rådene til hvordan voksne skal møte selvskading?

Ny og viktig kunnskap! 142 barn og ungdommer mellom 15-20 år, deler erfaringer og gir råd om selvskading til skolen, helsesykepleier, BUP, legevakt og til sengepost. Barna og ungdommene har bidratt med erfaringer fra og gitt råd til de tjenestene de selv har erfaring med.

RAPPORTENS INNHOLD

Om undersøkelsen
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter
Hva er selvskading
Hvorfor selvskading
Til skolen
Til helsesykepleiere
Til BUP
Til legevakt
Til sengepost
Dagens stor utfordringer
Nasjonale endringer som må komme

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.