Vi er verken hjernevasket eller manipulert

Publisert 18. september, sist oppdatert 15. oktober 2022

I september 2022 bestilte styret en ekstern spørreundersøkelse. De som er proffer nå eller som har slutta som proff høsten 2020 eller seinere, fikk spørsmål om hvordan det oppleves å være proff og hvilke råd de har til Forandringsfabrikken. Svarprosenten var 83 % (184 svar)
Her kan du lese mer om undersøkelsen

Hva kan det handle om, når voksne sier at ungdommer i en organisasjon er hjernevasket eller manipulert? Hva kan det handle om når det fremstilles som noe dumt, at ungdommer løfter frem de samme svarene eller snakker for likt? Vi tror i hvert fall at det handler om noe annet enn å bry seg om oss.

Forandringsfabrikken henter inn og løfter frem erfaringer og råd fra barn og unge, om skole, barnehage, hjelpesystem, politi og rettssystem. Dette gjøres av voksne undersøkere i Forandringsfabrikken. I samarbeid med voksne i systemene for barn, inviteres mange barn og unge rundt i landet, til samlinger eller intervjuer. Erfaringer og råd som hentes inn, oppsummeres til kunnskap fra barn. Den formidles i rapporter, filmer og direkte til voksne.

Ungdommer presenterer kunnskapen, som proffer. Å være proff betyr at du bidrar til å løfte frem svar fra mange barn. Målet er å påvirke, så mye vi kan, for at denne kunnskapen fra barn virkelig skal brukes, når systemene for barn skal utvikles. Vi tenker det ligner på det politiske ungdomspartier eller organisasjoner som vil påvirke gjør. I Forandringsfabrikken er det hovedsvarene fra barn rundt i landet som er det barnepolitiske budskapet og “agendaen”. Vi som presenterer er unge med egen erfaring fra møtet med det eller de systemene som det snakkes om.    

Mye ble skrevet om Forandringsfabrikken før sommeren. Noe av det kom fra tidligere proffer. Vi vil ikke mene noe om det, det må de selv stå for. Det vi vil si noe om, er det som ulike voksne skrev. Noen voksne beskrev oss som er proffer nå, som hjernevasket, styrt, manipulert, presset eller brukt. Dette kjentes veldig vondt. Noen skrev at det må være noe galt, når så mange svar går igjen. Noen sammenlignet Forandringsfabrikken med en sekt. Samtidig oppleves det som at noe skjuler seg bak, og at det handler om noe som ikke blir sagt.

Vi er ungdommer som tidligere i livet har vært redde for voksne, har dyttet de som har villet hjelpe oss vekk, eller har kjempet mot voksne som har prøvd å bestemme ting i livene våre. Vi har lang erfaring med å miste tillit til og beskytte oss mot voksne. Vi kan ikke tro at voksne på alvor tenker at noen ville få til å hjernevaske eller manipulere oss.

I Forandringsfabrikken har erfaringene våre for første gang blitt til noe viktig. Marit har sammen med andre kloke voksne bygd en organisasjon der ideen er at ungdommer er likeverdige samarbeidspartnere med de voksne. Forandringsfabrikken sin eneste “agenda” er å løfte frem svar som går igjen, fra mange barn, for at disse svarene skal være med å gjøre systemene for barn bedre. Å være med på dette, gir oss mening, nytt mot og ekte stolthet. Det har og gitt oss mer tro på at voksne kan være gode. 

Voksne som kalte oss hjernevasket, var noen av dem vi har samarbeidet tett med. Det var også noen som på foredrag og i dialoger har kalt oss kloke, sterke, smarte og modige. Mange av dem har sagt at rådene vi presenterer for Norge, er veldig viktige. Nå kalte de oss personer uten egne meninger. Når vi snakkes om som hjernevasket, manipulert eller som tilhørende en sekt, stakkarsliggjøres vi og mister muligheten til å bli tatt på alvor.

Da mediaoppslagene rullet over landet, tok få voksne kontakt for å spørre hvordan vi som er proffer nå, opplevde det som skjedde. Innlegg som vi og andre proffer sendte til ulike medier, ble ikke tatt inn. Vi hører fortsatt direkte og gjenfortalt, voksne si eller skrive at vi må komme oss ut av Forandringsfabrikken, at det ikke er bra for oss å være her. Hvordan kan de uttale seg om dette? Hva vet de om det når de ikke har spurt oss om hvordan det oppleves for oss? Svært få “bekymrede” har tatt direkte kontakt. Samtidig har heldigvis også mange voksne tydelig vist både omtanke og forståelse for at det kan skjule seg noe bak kritikken. 

Vi utfordrer dere som skrev på hva det egentlig kan handle om. Vi ber dere tenke dere veldig godt om før dere kaller noen hjernevasket, manipulert eller har meninger om at proffer ikke må presentere hovedsvar eller snakke for likt. Er det for vanskelig at ungdommer presenterer, oftest uten manus og kanskje noen ganger på en mer fengende måte enn voksne? Er noen av svarene fra barn, for langt unna det som noen voksne har tenkt er riktig? Er noen av hovedsvarene fra barn for vanskelige for systemer som har mye makt over barn? Har det hele tiden vært en motstand mot noen av disse svarene, som det nå kunne ropes ut om?

Å samarbeide likeverdig med barn er en idé alle synes er viktig i teorien, men vanskeligere i praksis. Kanskje er det truende fordi det må bety at svar fra eksperter må kunne utfordres eller at voksne faktisk må gi fra seg makt, både i samtaler, i møterom og på scenen? Kjære dere voksne som har uttrykt bekymring for oss proffer, dette må vi snakke ærlig om.

– Mathilde, Mathea, Dania, Vanessa, Leon