Verktøy: Trygt i klassen

Verktøyhefte: Hvordan kan lærere gjøre klasserommet trygt, og hvordan kan elever møtes med varme og følelser? 

Trygt i klassen er et verktøyhefte laget for å bidra til et trygt og godt læringsmiljø. Verktøyheftet er utviklet i samarbeid mellom elever og fagfolk, med kunnskap fra barn i hele landet som utgangspunkt. I tillegg bygger de på barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon. 

Verktøyene har tydelige mål, utstyrslister og beregnet gjennomføringstid. Med timer menes skoletimer.

Verktøyene er for 1.-10. trinn, men må tilpasses etter alder og kan brukes i hvert eneste klasserom, på hver eneste skole, hver eneste dag.

Hvis skolen skal kjennes trygg, er menneskevarme fra de voksne grunnleggende. Det er også grunnleggende å kjenne seg trygg blant andre barn på skolen. Barn må kjenne at de blir samarbeidet med av læreren, på en god måte og at meningene deres er viktige. De må også være trygge på at de voksne på skolen klarer å stoppe dumme situasjoner på trygge måter. 

Kunnskap direkte fra barn viser klinkende klart at trygghet fører til bedre læring og økt trivsel.

Verktøyets innhold:

DEL 1: Grunnmuren for verktøyet

DEL 2: Verktøy for trygghet

DEL 3: Verktøy for varme & følelser

DEL 4: Verktøy for samarbeid

DEL 5: Verktøy for å stoppe trygt

DEL 6: Til ledelsen

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Hvis EHF-faktura, send referanse og organisasjonsnummer.
Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.