TIMEN LIVET

- Trygge elever lærer best

Målet med Timen livet er trygghet for læring. Gjennom Timen livet blir alle godt kjent med hverandre, også de voksne i klassen. Sammen øver man på å sette ord på følelser sammen med læreren. Timen kan brukes som en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. 

Et råd fra barn er at elever må få snakke mer sammen om hvordan skolen og livet kjennes. Det gjør at de blir ordentlig kjent med hverandre og læreren, og da blir det tryggere. Trygge elever lærer best, og flere tør å rekke opp hånden, være med på gruppearbeid og ha presentasjoner. Barn og unge skal gå veldig mange år på skolen, så det er viktig at de årene kjennes gode og blir brukt godt.

Temaer å snakke om i Timen LIVET kan for eksempel være forventninger, hva er en god venn, hvordan løse en krangel, hvordan inkludere andre, sosiale medier, sorg, sinne, plaging og utestengelse. Læreren leder timen på en måte som gjør det trygt å dele tanker med hverandre. Det er viktig læring til andre timer også. Når elever får snakke åpent om temaer som dette, vil det bli tryggere i klasserommet. Timen LIVET kan brukes for å løse opp i konflikter, og over tid være med på å forebygge at de skjer. Lærere sier at de bruker mindre tid på konfliktløsning etter at de begynte med timen.

Verktøyet er utprøvd på 21 skoler i fem byer som en del av et pilotskolesamarbeid med Forandringsfabrikken siden 2017. Stadig flere skoler setter TIMEN LIVET på timeplanen.

Filmer om TIMEN LIVET

I filmene får dere forklaringer fra elever, lærere og en skoleleder som har prøvd Timen LIVET. Filmene kan du se alene, i team der dere jobber, eller med hele kollegiet på skolen.
For å få passord til filmene, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no 

Start video

Elever, lærere og en skoleleder som har startet med Timen LIVET, forklarer hvorfor ha timen og forskjellen det kan ha for blant annet klassemiljøet

Start video

Elever og lærere gir råd til hvordan gjennomføre timen og hva som gjør det trygt å snakke 

Start video

Elever og lærere snakker om noen av de utfordringene som kan komme opp i timen, og gir råd til hva som er viktig da 

Start video

Elever, lærere og en skoleleder forklarer hvordan snakke om vanskelige temaer i timen, og hva forskjellen blir 

Start video

Lærere og en elev på småtrinnet forteller om og gir råd til gjennomføring av timen med de yngste elevene