Verktøyhefte: Timen livet, er en snakketime for barn og unge, der de får øve på å sette ord på følelser. Et råd fra barn er at elever må få snakke mer sammen om hvordan skolen og livet kjennes. Det gjør at de blir ordentlig kjent, og da blir det tryggere. Trygge elever lærer best. TIMEN LIVET kan brukes som en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.

Temaer å snakke om i Timen LIVET kan for eksempel være forventninger, hva er en god venn, hvordan løse en krangel, hvordan inkludere andre, sosiale medier, sorg, sinne, plaging og utestengelse. Læreren leder timen på en måte som gjør det trygt å dele tanker med hverandre. Det er viktig læring til andre timer også. Når elever får snakke åpent om temaer som dette, vil det bli tryggere i klasserommet. Timen LIVET kan brukes for å løse opp i konflikter, og over tid være med på å forebygge at de skjer. Lærere sier at de bruker mindre tid på konfliktløsning etter at de begynte med timen.

Verktøyet er utprøvd på 21 skoler i fem byer som en del av et pilotskolesamarbeid med Forandringsfabrikken siden 2017. Stadig flere skoler setter TIMEN LIVET på timeplanen. Takk for kjapp gladmelding til post@forandringsfabrikken.no om dere starter opp med TIMEN LIVET på skolen.

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Hvis EHF-faktura, send referanse og organisasjonsnummer.
Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.