MITT LIV Barnevern: tilbakemeldinger fra barn og unge (2018)

Tilbakemeldinger fra barn i egen tjeneste er en forutsetning for å kunne gi stadig bedre hjelp til de som trenger det. Ulike metoder for å hente inn tilbakemeldinger gjøres rundt om i landet av, dette verktøyet er basert på samlede erfaringer gjort av tjenester, og jobbet fram sammen med proffer i Forandringsfabrikken.

Tjenester som har spilt inn sine erfaringer:

Mange tjenester har delt sine erfaringer i møtepunkter med Forandringsfabrikken. De som har gitt innspill konkret i utviklingen av dette heftet er Stavanger, Sarpsborg, Haugesund, Kristiansand, Verdal, Østensjø i Oslo, Numedal, Drammen, Dalane, Hå, Arna, Fyllingsdalen i Bergen, Fjell, Barnevernvakten i Bergen, Åsane og Arna senter for familieveiledning i Bergen, Sandnes, Halden, Stange, Grünerløkka i Oslo, Nordstrand i Oslo, St. Hanshaugen i Oslo.

Viktigste råd fra proffene:

Felles for alle tilbakemeldingsmåtene, er at informasjonen barnet eller ungdommen gir, avtales hvordan skal gis videre. Det må sies tydelig hva det skal brukes til, hvordan informasjonen anonymiseres og hvem som får lese svarene. Etter undersøkelsene er det viktig at barna får vite hva som blir gjort.

«Vi proffer vet at mange barn og unge ønsker å hjelpe sitt barnevern å bli bedre – masse lykke til!»

Verktøyets innhold:

DEL 1: Verktøy for direkte tilbakemeldinger fra barn og unge i prat med kontaktperson
1. Hvordan kan jeg hjelpe bedre?
2. FIT-skjema, Feedbackinformerte tjenester
3. Fargelegging av figur

DEL 2: Verktøy for systematiske tilbakemeldinger fra barn og unge til utvikling av tjenester
Hva må til for å lykkes?
Hva kan tilbakemeldinger brukes
4. Barne- og ungekontaktPostkasse på Facebook
5. Profftreff
6. Undersøkelser i snakk