TRYGT I KLASSEN

Trygghet er avgjørende for læring og trivsel

Et hovedsvar som går igjen fra nesten alle barn i mange skoleundersøkelser, er at trygghet er avgjørende for læring og trivsel på skolen.

I filmen finner du kunnskap direkte fra barn og unge om hvorfor det er så viktig at det er trygt i klassen, og hva lærere/voksne på skolen kan gjøre for at det skal bli trygt.

Start video

For å se filmene trenger du en kode. Send e-post til bestilling@forandringsfabrikken

Verktøyheftet Trygt i klassen

Et hovedsvar som går igjen fra nesten alle barn i mange skoleundersøkelser, er at trygghet er avgjørende for læring. Med dette som grunnlag, ble verktøyheftet Trygt i klassen lagd for voksne i skolen.

for å gi konkrete verktøy til voksne som de kan bruke i skolehverdagen.

Hva er Trygt i klassen? 

Verktøyene i heftet er for 1.-10. trinn, men må tilpasses etter alder. De er laget for å bidra til et trygt og godt læringsmiljø. Utgangspunkt for verktøyene er kunnskapen direkte fra barn rundt om i landet. Bygd på denne kunnskapen, ble barn invitert til samlinger, for å foreslå hvordan kunnskapen kunne tas i bruk i konkrete verktøy. Verktøyene bygger også på barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Dialoger mellom barn og fagfolk har bidratt til utviklingen av verktøyene.

Gjennomføring

Verktøyene har tydelige mål, utstyrslister og beregnet gjennomføringstid. Med timer menes skoletimer. Verktøyene kan brukes i hvert eneste klasserom, på hver eneste skole, hver eneste dag. Å ta i bruk verktøyene skal kjennes trygt for fagfolk i skolen. De skal vite at verktøyene er bygget på kunnskap direkte fra barn, om hva de voksne på skolen kan gjøre, for at flest mulig barn skal oppleve trygghet for læring og trivsel. Derfor presenteres barnesyn og barns rettigheter som blir grunnmuren for verktøyene i heftet.

Hvorfor Trygt i klassen?

Kunnskap direkte fra barn viser klinkende klart at trygghet fører til bedre læring og økt trivsel.  Kunnskapen gir flere tydelige råd for å få til dette. Hvis skolen skal kjennes trygg, er menneskevarme fra de voksne grunnleggende. Det er også grunnleggende å kjenne seg trygg blant andre barn på skolen. Barn må kjenne at de blir samarbeidet med av læreren, på en god måte og at meningene deres er viktige. De må også være trygge på at de voksne på skolen klarer å stoppe dumme situasjoner på trygge måter. 

Se filmen hvor skoleproffer forklarer hvorfor det er viktig å jobbe med trygghet i en klasse og hva målet er med verktøyene for trygghet. Denne filmen fører til del 2 i verktøyheftet, som inneholder konkrete verktøy for å jobbe med trygghet i klassen.

For å se filmene trenger du en kode. Send e-post til bestilling@forandringsfabrikken

Start video

Et av verktøyene i trygt i klassen er TIMEN LIVET. 

Klikk her for mer om verktøyet TIMEN LIVET 

Start video

Del 3 i verktøyheftet handler om hvordan vise varme og følelser.

Start video

Del 4 i verktøyheftet handler om hvordan samarbeide med barn på trygge og nyttige måter.

Start video

Del 5 i verktøyheftet handler om hvordan stoppe barn trygt når det er bråkete eller noe dumt skjer.