Trygt i klassen

TRYGT I KLASSEN

Litt om verktøyet og gjennomføring.

Verktøyene i heftet er for 1.-10. trinn, men må tilpasses etter alder. De er laget
for å bidra til et trygt og godt læringsmiljø. Utgangspunkt for verktøyene er kunnskapen direkte fra barn rundt om i landet. Bygd på denne kunnskapen, ble barn invitert til samlinger, for å foreslå hvordan kunnskapen kunne tas i bruk i konkrete verktøy. Verktøyene bygger også på barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Dialoger mellom barn og fagfolk har bidratt til utviklingen av verktøyene.

Gjennomføring 
Verktøyene har tydelige mål, utstyrslister og beregnet gjennomføringstid. Med timer menes skoletimer. Verktøyene kan brukes i hvert eneste klasserom, på hver eneste skole, hver eneste dag. Å ta i bruk verktøyene skal kjennes trygt for fagfolk i skolen. De skal vite at verktøyene er bygget på kunnskap direkte fra barn, om hva de voksne på skolen kan gjøre, for at flest mulig barn skal oppleve trygghet for læring og trivsel. Derfor presenteres barnesyn og barns rettigheter som blir grunnmuren for verktøyene i heftet.

Hvorfor Trygt i klassen? 
Kunnskapen direkte fra barn gir flere tydelige råd. Hvis skolen skal kjennes trygg, er menneskevarme fra de voksne grunnleggende. Det er også grunnleggende å kjenne seg trygg blant andre barn på skolen. Barn må kjenne at de blir samarbeidet med av læreren, på en god måte og at meningene deres er viktige. De må også være trygge på at de voksne på skolen klarer å stoppe dumme situasjoner på trygge måter. Kunnskap direkte fra barn viser klinkende klart at trygghet fører til bedre læring og økt trivsel. 

Eksempel på verktøy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OPPLÆRINGSVIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.