Trygt i klassen - kompetanseutvikling i skolen

Kunnskap fra mange elever i Norge sier at når det føles trygt å være på skolen, trives de bedre og får mer plass til læring. Mange elever sier at trygghet er helt avgjørende for hvordan de har det på skolen. Elever som plager andre sier også at det å føle seg trygg i klassen og på skolen kan gjøre mye for å motvirke plaging/mobbing. Her presenteres verktøy som er utviklet av elever, for å gjøre det trygt i klassen. Flere av verktøyene kan også bidra til økt livsmestring og bedre psykisk helse. Videre finnes her et løp som kan bidra i arbeidet med kompetanse-utviklingsarbeid knyttet til verktøyheftet Trygt i klassen, f.eks. på plandager. 

I kompetanseutviklingsarbeid bygd på denne ressursen, er det veldig fint om også miljøarbeidere, vikarer og andre som jevnlig møter elevene i ulike situasjoner, inkluderes. 

I team, forbered 

Velg en «holde-i-ansvarlig» i teamet eller på skolen. Denne holde-i-ansvarlige har det overordnede ansvaret for at utprøvingen drives fremover. Det kan være lurt at denne holde-i-ansvarlige tar ansvar for oppstarten hvor årshjulet gjennomgås og hvordan dere har valgt å dele opp verktøyene i løpet av skoleåret. Det kan også være lurt om den holde-i-ansvarlige følger opp med ledelsen at pedagogene/lærerne får satt av tid til planlegging og innhenting av tilbakemeldinger fra elevene. 

Det kan være fint å jobbe sammen med verktøyene i team. Da kan dere være sammen om å teste ut forskjellige verktøy og gi hverandre tips til hva som har fungert og ikke i deres klasser. 

KUNNSKAPSFILM

Elever forklarer kunnskap fra barn om hvordan lærere kan lage trygghet og motivasjon for å gjøre det lettere å lære. 

For passord til filmene, send mail til bestilling@forandringsfabrikken.no.
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil bruke filmen. Send mail fra din jobb-mailaddresse.

Start video

FORSLAG TIL ÅRSHJUL FOR KOMPETANSEUTVIKLING OVER TID

Årshjulet er delt inn etter de fire delene i verktøyheftet (del 2-5) med konkrete verktøy som kan tas i bruk i skolehverdagen. 

Inndelingen er et forslag for å sette av tid til å øve i dybden på alle delene. Det anbefales likevel at ansatte som er med på kompetanseutviklingen har sett gjennom alle delene før/ved oppstart. Dette fordi de ulike delene i verktøyheftet utfyller hverandre og alle er viktige for å bidra til et trygt klassemiljø. 

Verktøyets innhold:
DEL 1: Grunnmuren for verktøyet
DEL 2: Verktøy for trygghet
DEL 3: Verktøy for varme & følelser
DEL 4: Verktøy for samarbeid
DEL 5: Verktøy for å stoppe trygt

DEL 6: Til ledelsen

Dere står fritt til å fordele verktøyene utover skoleåret. Under har vi laget et forslag til årshjul som dere gjerne må bruke og endre etter deres ønsker og behov. Vi har foreslått å dele året inn i fire kvartaler hvor det er fokus på verktøy fra de fire temaene Trygghet, Varme og følelser, Samarbeid og Stoppe trygt. Vi har i vårt forslag delt verktøyet Varme og følelser i to. Dette er fordi kunnskap fra barn sier at trygghet og at voksne viser varme er grunnleggende for å trives på skolen.

Vi anbefaler at dere starter med trygghet. Kunnskap fra elever sier at trygghet er avgjørende for læring. Når det kjennes trygt å være i klassen kan elever trives og lære bedre.

INFORMASJON TIL OG SAMARBEID MED ELEVENE FØR OPPSTART

Informer elevene dine om hva verktøyene er og hvorfor dere skal bruke dem. Da kommer det ikke noe nytt brått på. 
Du kan sammen med elevene, se inn i den delen dere skal jobbe med dette kvartalet. Spør hvilke verktøy de vil prøve først. Gjerne la de stemme på en anonym måte. 

GJENNOMFØRING

Se oppskrift og eventuell utstyrsliste for hvert av verktøyene inne i «Trygt i klassen»-heftet. 

TILBAKEMELDINGER FRA ELEVENE ETTER UNDERVEIS OG ETTER HVERT KVARTAL

Det kan være fint å hente inn tilbakemeldinger fra elevene på ulike tidspunkter i hvert kvartal. Når du henter inn tilbakemeldinger, kan det for mange føles tryggere å svare ærlig hvis de kan svare anonymt. Du kan for eksempel dele ut lapper som elevene kan skrive tilbakemeldinger på. Si at det er viktig med ærlige tilbakemeldinger slik at dere kan finne ut sammen om verktøyene virker, om de kan endres litt på, eller om de ikke skal brukes i klassen. Verktøyene skal være nyttige og det er elevene som vet best om de er det. Tilbakemeldinger kan brukes for å skreddersy hvordan dere jobber videre i kvartalet eller i neste kvartal med hver klasse. 

Her er forslag til når det kan være lurt å hente inn tilbakemeldinger fra elevene, og hva som kan være fint å spørre om: 
1. Etter å ha prøvd et konkret verktøy, eller etter å ha prøvd verktøyene i noen uker: 

  • er det noe som funker bra med verktøyet/verktøyene? 
  • er det noe vi kan gjøre annerledes? 
2. Etter et kvartal, når dere er ferdig med en del (f.eks. trygghet og varme), før dere starter på en ny del (f.eks samarbeid): 
  • merker du noe forskjell etter at vi har jobbet med [tema]. Hvis ja, hva føler du at har endret seg? 
  • var det noen verktøy du likte ekstra godt? Hvis ja, hvorfor likte du akkurat det verktøyet?