TRYGT I KLASSEN

Trygghet er avgjørende for læring og trivsel

Et hovedfunn som går igjen i skoleundersøkelser, er at trygghet er avgjørende for trivsel og læring på skolen. Hvordan kan voksne i skolen gjøre det trygt for alle barn i en klasse? 

Barn og unge gir flere tydelige råd til hvordan de voksne på skolen kan få til dette. Hvis skolen skal kjennes trygg, er menneskevarme fra de voksne grunnleggende. Det er også grunnleggende å kjenne seg trygg blant andre barn på skolen. Barn må kjenne at de blir samarbeidet med av læreren, på en god måte og at meningene deres er viktige. De må også være trygge på at de voksne på skolen klarer å stoppe dumme situasjoner på trygge måter. 

For å få passord til filmen, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no

Start video

Verktøyheftet Trygt i klassen

Et hovedsvar som går igjen fra barn i skoleundersøkelser, er at trygghet er avgjørende for læring. Elever ønsker voksne som møter dem med varme og forståelse, som samarbeider med dem og som stopper trygt når noe dumt skjer. Med disse hovedsvarene som utgangspunkt, ble verktøyheftet Trygt i klassen lagd for voksne i skolen. Det gir konkrete verktøy som voksne kan bruke i skolehverdagen.

Et av de mest kjente verktøyene er TIMEN LIVET. Se mer om TIMEN LIVET her.

Hva er Trygt i klassen? 

Verktøyene i heftet er for 1.-10. trinn, men må tilpasses etter alder. De er laget for å bidra til et trygt og godt læringsmiljø. Utgangspunkt for verktøyene er kunnskapen direkte fra barn rundt om i landet. Bygd på denne kunnskapen, ble barn invitert til samlinger, for å foreslå hvordan kunnskapen kunne tas i bruk i konkrete verktøy. Verktøyene bygger også på barns prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon (se mer om disse her). Dialoger mellom barn og fagfolk har bidratt til utviklingen av verktøyene.

Gjennomføring

Verktøyene har tydelige mål, utstyrslister og beregnet gjennomføringstid. Med timer menes skoletimer. Verktøyene kan brukes i hvert eneste klasserom, på hver eneste skole, hver eneste dag. Å ta i bruk verktøyene skal kjennes trygt for fagfolk i skolen. De skal vite at verktøyene er bygget på kunnskap direkte fra barn, om hva de voksne på skolen kan gjøre, for at flest mulig barn skal oppleve trygghet for læring og trivsel.

Filmer om Trygt i klassen

I filmene under forklarer proffer hvorfor det er viktig å jobbe med trygghet, varme, samarbeid og å stoppe trygt på skolen. Filmene kan dere se alene, i team der dere jobber, eller med hele kollegiet på skolen. For å få passord til filmene, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no

Start video

Introfilm til verktøyheftet der proffer forklarer grunnmuren for verktøyene.

Start video

Film til del 2 i verktøyheftet der proffer forklarer hvorfor det er viktig å jobbe med trygghet.

Start video

Film til del 3 i verktøyheftet der proffer forklarer hvorfor det er viktig å jobbe med varme og følelser.

Start video

Film til del 4 i verktøyheftet der proffer forklarer hvorfor samarbeid med elevene er viktig.

Start video

Film til del 5 i verktøyheftet der proffer forklarer hvorfor det er viktig at voksne på skolen vet hvordan de kan stoppe elever trygt.

RELEVANTE SIDER FOR GOD PRAKSIS I SKOLEN

Hvordan og hvorfor ha TIMEN LIVET

Mange barn og unge har fortalt at det er avgjørende å bli kjent med hverandre og læreren for at det skal kjennes trygt i klassen. TIMEN LIVET er en snakketime for barn og unge, der de blir bedre kjent og får øve på å sette ord på følelser. 

Hvordan vise elevene at du har et godt barnesyn

Hvordan læreren er i møte med barn, kan utgjøre den store forskjellen for hvordan skolen kjennes. Når barn merker at de voksne på skolen har et godt barnesyn, blir det mye tryggere å være i klassen, å kunne gjøre feil og å fortelle viktige ting til læreren som den burde vite. 

Emoji-guide

Visste du at du kan knytte mer tillitsfulle bånd med barn og unge om du bruker emojier? Unge proffer har laget en emoji-guide så du kan vite hvilke du trygt kan bruke, og hvilke som kan slå feil ut.

Emoji-guiden kan brukes av alle som ønsker å kommunisere digitalt med unge på en trygg måte.

«Hvis det ikke er noen emojier så blir det mye vanskeligere for oss å tolke og forstå hvordan humør du er i.» – Unge proffer

Verktøyets innhold:
Eksempler på emojier som:

  • er trygge å bruke alltid, også når man ikke kjenner hverandre så godt.
  • er trygge å bruke, når man kjenner hverandre litt bedre
  • ikke må brukes