Melding og undersøkelse som blir trygg for barn

Kunnskapsproduktene under bygger på kunnskapen fra:

Rapporten: Forstå det viktigste (2020)
Boka: Barnas barnevern (2018)
Boka: Klokhet om vold og overgrep (2020)

Under finnes

  • film om melding og undersøkelse
  • fremgangsmåte for melding og undersøkelse  

Kunnskapsfilm om melding og undersøkelse

I filmen forklarer ungdommer råd fra kunnskap fra barn, om hvordan gjøre melding og undersøkelse tryggest mulig.

For å få passord til filmen, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil se filmen

Start video

Fremgangsmåte for prosesser i barnevernet

– bygd på kunnskap fra barn og barns prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon 

Beskrivelsene viser hvordan gå frem i undersøkelsen etter at barnevernet har mottatt en melding, for å gjøre prosessen tryggest mulig for barnet, sånn at barnevernet kan få vite viktige ting de trenger for å gi hjelp som kjennes trygg og nyttig.

Mer enn 150 barnevernstjenester har samarbeidet med barnevernsProffene i fagutviklingsarbeidet “Mitt Liv barnevern”. Dette fagutviklingsarbeidet som pågikk fra 2013-2016. I 2016 ble det landet “Anbefalinger til god praksis for et barnevern som samarbeider med barn og unge” sammen med over 150 barneverntjenester i Norge. Med utgangspunkt i anbefalinger lagd med 150 barnevernstjenester har FF lagd fremgangsmåter for prosesser i barnevernet som inkluderer barns prosessuelle rettigheter