Tryggest mulig flytting

PUBLIKASJONER

FILM: HASTEFLYTTING TIL BARNS BESTE

I filmene under forklarer ungdommer råd fra kunnskap fra barn, om hvordan gjøre hasteflytting tryggest mulig.

For passord til filmen, send mail til bestilling@forandringsfabrikken.no.
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil bruke filmen. Send mail fra din jobb-mailaddresse.

Start video

Hva barnevernet må spørre barn om før barna flyttes for å finne trygg og treffsikker hjelp

I Norge er det bestemt at alle barn som skal flyttes skal gjennom en tverrfaglig helsekartlegging, før de flyttes. De siste månedene har FF spurt ungdommer om hvilke spørsmål barnevernet må stille for å finne ut hvor barn skal flyttes, hva de strever med og hvordan de ønsker å bli møtt når de har det vanskelig. Dette er spørsmålene som flest ungdommer ønsket at skulle stilles.

BESKRIVELSE AV GOD PRAKSIS

– bygd på kunnskap fra barn og barns prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon 

Beskrivelsene viser hvordan gå frem ved hasteflytting og flytting for å gjøre prosessen tryggere.