Tryggest mulig hasteflytting

PUBLIKASJONER

FILM: HASTEFLYTTING TIL BARNS BESTE

I filmene under forklarer ungdommer råd fra kunnskap fra barn, om hvordan gjøre hasteflytting tryggest mulig.

For passord til filmen, send mail til bestilling@forandringsfabrikken.no.
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil bruke filmen. Send mail fra din jobb-mailaddresse.

Start video

BESKRIVELSE AV GOD PRAKSIS

– bygd på kunnskap fra barn og barns prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon 

Beskrivelsene viser hvordan gå frem ved hasteflytting for å gjøre prosessen tryggere.