Tre nye publikasjoner med kunnskap fra barn

Unge med egen erfaring gir råd til hvordan voksne i skolen, i lavterskeltilbud og som møter unge som strever med rus, kan møte dem klokt.

MØT FRAVÆR TRYGT

I fordypningsrapporten «MØT FRAVÆR TRYGT» gir 120 ungdommer, 13-19 år, råd til hvordan voksne på skolen på trygge måter kan møte barn som er en del eller mye borte fra skolen – både når eleven er borte fra skolen og når de kommer tilbake. Ungdommene forklarer også grunner de har hatt som gjorde at det ble fravær. Trykk på bildet under for å kikke inn i rapporten.

BAK RUSEN

I fordypningsrapporten «BAK RUSEN» gir 50 ungdommer, 15-23 år, råd til hvordan fremtidens hjelp må være, når du strever med rus. Hvordan kan den kjennes trygg og nyttig. Ungdommene har også delt erfaringer fra: utekontakten, spesialisthelsetjenester, barneverninstitusjoner, ruskontrakt, og politi. Trykk på bildet under for å kikke inn i rapporten.

DER VI ER (kommer 27.mars)

I rådsheftet «DER VI ER» gir 110 unge, 13-21 år, råd til hvordan fremtidens lavterskelhjelp må være for at hjelpen skal kjennes trygg og nyttig. Her finnes også direkte råd til utekontakten, snakkepersoner på skolen og til helsesykepleiere. Trykk på bildet under for å kikke inn i rapporten.