Snakke trygt - filmer og elevoppgaver

I FNs barnekonvensjon har barn mange viktige rettigheter. Noen av disse rettighetene sier hvordan voksne skal møte barn, og samarbeide med barn, før noe gjøres eller bestemmes i livene til barn.

Voksne på skolen du går på, er i gang med å lære om disse rettighetene. Samtidig er det veldig lurt at dere elevene også lærer om disse rettighetene.

Vi som har skrevet dette er ungdommer selv, og har samarbeidet med voksne som kan loven og rettighetene barn har veldig godt. Hvis dere ikke har lært om disse rettighetene enda, håper vi det hjelper å vite om dem nå <3

FILMER DERE KAN SE PÅ

I filmene under forklarer andre elever noen råd til voksne som jobber på skolen, om hvordan de voksne kan gjøre det tryggere i prater med voksne.

For passord til filmene, send mail til bestilling@forandringsfabrikken.no.
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil bruke ressursene. Send mail fra din jobb-mailaddresse.

Start video

Hva er å snakke trygt og hvorfor er det viktig

Start video

Snakke med en voksen som kjennes trygg

Start video

Snakke på et sted som kjennes trygt

Start video

Avtale før noe sies videre

Start video

Få vite alt som er viktig for oss

Start video

Vite fra elevene før voksne kan bestemme klokt

OPPGAVER Å GJØRE I KLASSEN

Oppgavene gjøres sammen med teksten og filmene over.

Denne oppgaven passer best å gjøre før det er elevsamtaler.
Læreren kan bruke spørsmålene i punkt 3, eller spørre andre spørsmål som den har lyst til å lære fra dere elever. 

Hva dere kan gjøre:
1. Se på filmen om å snakke med en trygg voksen og snakke på et trygt sted rettigheter barn har til å snakke trygt.
2. Les teksten til elever 
3. Svar på spørsmålene:
    – Hvor på skolen føler du det er trygt å ha elevsamtale?
    – Vil du være alene, eller ha elevsamtale samtidig med en venn i klassen?
    – Hvordan tenker du at voksne bør være i kroppsspråket, stemmen og ansiktet, for å være hyggelige og trygge å snakke med?
    – Er det andre ting som kan gjøre det tryggere i elevsamtalen?
4. Læreren samler inn svarene og prøver å bruke de når det skal være elevsamtaler.

Læreren kan bruke spørsmålene i punkt 3, eller spørre andre spørsmål som den har lyst til å lære fra dere elever. 

Hva dere kan gjøre:
1. Se filmene «Hva er å snakke trygt og hvorfor er det viktig» og «Vite fra elevene før voksne kan bestemme klokt».
2. Se PDFen med tekst til elever lenger oppe på siden. Dere kan lese en og en, eller læreren kan lese høyt delen med overskrift: “Alle elever har rett til å være med å bestemme ting som handler om seg selv»  
3. Svar på spørsmålene:
    – Hvis du skal velge de tre ting som bestemmes om deg i skolen, hva er de viktigste tingene du vil at lærerne samarbeider med deg om?
    – Hvordan blir det for deg når lærerne samarbeider med deg om disse tingene?
    – Hva bør lærere gjøre eller si for at du skal kjenne de på ekte ønsker å vite meningen din?
4. Læreren samler inn svarene. Læreren kan si ærlig at de ikke kan love at de får til alt, men at de kan prøve å gjøre det så bra som mulig.
5. Læreren tar med seg svarene etter timen og ser på svarene. Læreren kan si ifra hvis det er noen ting de vil prøve ut for å følge rådene dere har gitt.

Velg hvilke filmer dere vil se på.
Hvis dere skal se mange av filmene, kan det være lurt å bruke to skoletimer. 

Hva dere kan gjøre:
1. Alle elever får 2 lapper for hver film som skal vises.
2. Se filmene på siden, en av gangen.
3. Etter en film, ta to lapper.
4. På den ene lappen, skriv “spørsmål 1” og svarer på:
    – er det noe av det som snakkes om i filmen, du føler at lærerne dine allerede er gode på?
5. På den andre lappen, skriver elevene “spørsmål 2” og svar på:
    – er noe du i filmen du ønsker at lærerne dine bør øve mer på?
6. Læreren samler inn svarene etter hver film. 
7. Læreren tar med seg lappene etter timen og ser på svarene. Læreren kan si ifra hvis det er noen ting de vil prøve ut for å følge rådene dere har gitt.