NYHETER FRA

FORANDRINGSFABRIKKEN

NYHETER FRA FORANDRINGFABRIKKEN

På denne siden finner du de nyeste rapportene, og andre nyheter fra Forandringsfabrikken. HER finner du flere kunnskapsrapporter og verktøy. 

NY RAPPORT: Barn vet best hvilken ekstrahjelp som funker for dem. For at ekstrahjelpen skal være nyttig må den bli tilpasset hver enkelt.

NY RAPPORT: Unge med flyktningbakgrunn får ikke nok informasjon om hvordan skolen fungerer og hva som er lov og ikke. De trenger også bedre muligheter til å lære norsk.

NY RAPPORT: Mer enn 70 % av barna fikk ikke være med å bestemme viktige ting om samvær. Barn har forskjellige behov, og samvær må tilpasses etter hver enkelt. ​

NY RAPPORT: Unge som selvskader får ikke hjelpen de trenger. De opplever at voksne i ulike system ikke forstår at selvskadingen handler om noe vondt eller strevsomt.​

NY RAPPORT: Barn og unge blir ikke hørt, og får ikke nok informasjon og oppfølgning når det gjelder medisinering hos BUP og fastlege. ​

Kunnskap fra barn

Kunnskap fra barn er oppsummerte erfaringer og råd fra barn og unge, som ikke kobles til en teori eller analyseres av voksne. Kunnskapen hentes inn gjennom undersøkelser med mellom 100 og 4000 barn og unge om forskjellige temaer, og svarene sorteres uten å endres eller redigeres av voksne. Det at svarene ikke skal endres og tolkes av voksne, er et viktig prinsipp i Forandringsfabrikkens arbeid.

Kunnskap fra barn er oppsummerte erfaringer og råd fra barn og unge, som ikke kobles til en teori eller analyseres av voksne. Kunnskapen hentes inn gjennom undersøkelser med mellom 100 og 4000 barn og unge om forskjellige temaer, og svarene sorteres uten å endres eller redigeres av voksne. Det at svarene ikke skal endres og tolkes av voksne, er et viktig prinsipp i Forandringsfabrikkens arbeid.


Barn og unge som har deltatt i undersøkelser inviteres til å bli «proff» i Forandringsfabrikken. Proffene er med og løfte frem kunnskapen og rådene fra de mange hundre barn og unge som har delt råd og erfaringer. Fokuset er aldri på proffenes enkelthistorier, men i enkelte tilfeller kan de bruke egne erfaringer for å forklare gi eksempler fra praksis, og forklare hvorfor rådene er så viktige.

Det finnes proffer i hele Norge. Rundt 450 unge er aktive som proffer på skole, psykisk helse og barnevern. For å være proff må du være aktiv i systemet de skal gi råd til. Derfor er proffene mellom 12 og 19 år. Når Forandringsfabrikken samler inn kunnskap til en nasjonal undersøkelse besøkes minst åtte steder i Norge.

Hva er Forandringsfabrikken?

Forandringsfabrikken har i mer enn 10 år hentet inn oppsummert kunnskap fra barn om hvordan hjelpesystemer og skole oppleves for dem. I kunnskapssenteret er alle publikasjoner tilgjengelige. Innholdet kan brukes som kilde på lik linje med forskning og erfaringskunnskap. I 2018 ble den første boken – Barnas barnevern – lansert på Universitetsforlaget, det har kommet flere og ytterligere flere er på vei. Forandringsfabrikken gjennomfører til enhver tid flere omfattende undersøkelser blant barn og unge i hele landet.

Forandringsfabrikken har i mer enn 10 år hentet inn oppsummert kunnskap fra barn om hvordan hjelpesystemer og skole oppleves for dem, og råd til hvordan systemene kan bli enda bedre. 

Forandringsfabrikken har i mer enn 10 år hentet inn oppsummert kunnskap fra barn om hvordan hjelpesystemer og skole oppleves for dem. I kunnskapssenteret er alle publikasjoner tilgjengelige. Innholdet kan brukes som kilde på lik linje med forskning og erfaringskunnskap. I 2018 ble den første boken – Barnas barnevern – lansert på Universitetsforlaget, det har kommet flere og ytterligere flere er på vei. Forandringsfabrikken gjennomfører til enhver tid flere omfattende undersøkelser blant barn og unge i hele landet.