TIL ALLE FAGFOLK

Hvorfor fagfolk trenger kunnskap fra barn

Barn vet hvordan de ulike systemene i kommunen og i staten kjennes. De vet hva som gjør at barnehagen kjennes trygg og at de lærer og trives på skolen. Barn i helse- og hjelpetjenestene vet når disse tjenestene hjelper og når de ikke gjør det. Barn som har møtt politiet og rettssystemet vet hva som må til for at det skal kjennes trygt.

Barn og unge har råd til hva som er gode systemer og tjenester for barn. Norge trenger denne kunnskapen for å lage barnehager, skoler og hjelpetjenester og et rettssystem som oppleves nyttige for barn, og som sikrer rettighetene barn har etter FNs barnekonvensjon.

Til dere voksne ute i systeme som møter barn og unge

Nedenfor finner dere sider til hver av dere med ulike kunnskapsrapporter og ressurser.

Norge går glipp av

Hvordan voksne møter barn i barnehagen, skolen, oppsøkende sosiale tjenester, helsetjenester, barnevern, BUP og politi, er avgjørende for hva barn og unge forteller. Når barn møtes trygt, blir det også trygt å fortelle det viktigste voksne burde vite.

Når barn ikke møtes klokt, går Norge glipp av ganske mye.

Hvordan vise et godt barnesyn

Hvordan voksne må være i møte med barn, er for mange barn avgjørende for om barn får til å fortelle viktige eller vonde ting til den voksne. For mange barn blir det også avgjørende for om voksne får til å gi barn nyttig hjelp.

Kunnskap fra barn om hva et godt barnesyn her