PROFFER + TANNHELSE = Viktig arbeid

I 2021 ble FF invitert til å bidra i forskningsprosjekter. For å kunne gjøre det, måtte vi hente inn kunnskap fra barn om å gå til tannlege. Deretter har proffer bidratt med å løfte kunnskap fra barn og barns rettigheter inn i disse forskningsprosjekter og på foredrag. Her er noen glimt fra dette spennende arbeidet. 

Foredrag på tannhelsedager i Trøndelag fylkeskommune
Mer enn 300 tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer hørte proffene presentere kunnskap om hva som gjør det trygt hos tannlegen og hvordan tannleger kan møte barn utsatt for vold eller overgrep på kloke måter. I salen var det mange engasjerte fagfolk, som stilte viktige spørsmål. Fagfolk i tannhelsetjenesten er viktige for de møter ALLE barn jevnlig. 

Forskningsprosjekt: #CARE4YOUNGTEETH<3 v /Sintef
FF bidrar i det internasjonale forskningsprosjektet #CARE4YOUNGTEETH v/ Sintef med bl.a Kompetansesenteret tannhelse Midt (TkMidt), Orkla Home & Personal Care AS og Trøndelag fylkeskommune tannhelsetjeneste, Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Målet med prosjekter er å finne ut hvordan motivere unge til å ta bedre vare på tennene sine og få gode tannhelsevaner. FF har hentet inn svar fra 130 barn og unge mellom 12-20, i 2021-2022. Svar er hentet inn gjennom samlinger med 4-5 barn og digitale spørreskjema. I samlinger har barna blant annet gitt råd til hva som kan gjøre det trygt og utrygt hos tannlegen. Les mer om prosjektet på SINTEF sine nettsider

#care4youngteeth

Forskningsprosjekt: ORCHID (Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse)
FF bidrar også i forskningsprosjektet ORCHID v/ Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, UiA, Sørlandet sykehus, Karolinska Institutet m.fl. Målet med prosjektet er å sikre at tannhelsetjenesten tidlig kan identifisere vold og overgrep og følge opp barn. Prosjektet har særlig fokus på klinisk rettsmedisinsk tannhelseundersøkelse. Les mer om ORCHID på tannbarnehus.no