SV OG VENSTRE VIL SIKRE BARNS RETTIGHETER PÅ JUSTISFELTET

Publisert 21. juni 2024 

Barn og unge med erfaring fra å møte politi, rettssystem og kriminalomsorg har sterke menneskerettigheter som må sikres. De har også ofte vanskelige erfaringer med seg. Vi må møte dem med medmenneskelighet og stoppe dem på trygge måter. Disse temaene ble til fine dialoger da Ingvild (V), Andreas (SV) og proffer møttes. Vi fikk også snakket om hvordan Justiskomitees kan høre synspunktene fra representative utvalg av barn og unge i den aldersgruppa og med de erfaringene det gjelder, før de tar beslutninger på Justisfeltet. Takk for besøket og for fin prat.