POLITIKERE TAR PROFFER PÅ ALVOR

Publisert 24. oktober 2023 

Vi er takknemlige for å leve i et land der unge 13-22 år er svært velkomne på Stortinget og der stortingspolitikere tydelig uttrykker at de ønsker og trenger kunnskap fra mange barn. Det er også lett å kjenne på at politikerne etterspør og er takknemlige for at vi selv presenterer denne kunnskapen fra barn og unge. 

De siste ukene har en gjeng proffer besøkt ulike komiteer med ansvar for oppvekstspørsmål og holdt korte innlegg. I retur fikk vi mange viktige spørsmål. Vi har i disse høringene bl.a. bedt politikerne om å be regjeringen om å:

  • Sikre at de lytter til barn i familier som får hjelp av NAV og fra unge voksne som får tiltak fra NAV
  • Sikre at råd fra barn i barnehagen blir viktig som del av forskning om barnehagen fremover
  • Sikre barns prosessuelle rettigheter inn i helselovene, barnehageloven, forskrift om medvirkning i barnevernet og ny fosterhjemsmelding
  • Sikre at hjelp i psykisk helsevern kan tilpasses hvert enkelt barn og ikke være standardiserte for hvert symptomuttrykk
  • Sikre at innholdet i hjelpetiltakene i barnevernet kan tilpasses hvert enkelt barn og ikke må følge en bestemt metode 
  • Sikre at alle elever på norske skoler får snakke om følelser, for at elevene skal forstå hverandre og finne løsninger i vanskelige situasjoner  

Barn og unge som gruppe har rett til å bli hørt i saker som angår dem direkte. Dette sier FNs barnekomite (Generell kommentar nr. 14, avsnitt 91): 

“Når hensynet til et stort antall barn står på spill, må statsinstitusjonene finne måter å høre synspunktene til et representativt utvalg av barn på, og ta tilbørlig hensyn til deres meninger ved planlegging av tiltak eller gjør lovgivende beslutninger som direkte eller indirekte angår gruppen, for å sikre at alle grupper av barn er dekket”  

Alle innspillene fra proffene handler om det. Samtidig vil FF bidra til at Stortinget har et godt kunnskapsgrunnlag, når viktige avgjørelser for ulike grupper barn, skal tas.

Proffer holder innlegg for ulike komiteer 

Proffer med stortingsrepresentanter i Familie- og kulturkomiteen 

Proffer med representanter fra ulike partier som stilte spørsmål om kunnskap fra barn i Utdannings- og forskningskomiteen