Spør oss (2021)

I rapporten SPØR OSS SÅ FÅR DERE VITE deler 201 barn  i alderen 7-16 år erfaringer og gir råd om ekstrahjelp til skolen og PPT, for hvordan voksne sammen med barn kan finne hjelp som kjennes trygg og nyttig. 

INNHOLD I RAPPORTEN
Om undersøkelsen
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter
Barn har egne menneskerettigheter

KUNNSKAP FRA BARN
Del 1: Barn er ulike 
Del 2: Bestemme trygt 
Del 3: Barn må få vite
Del 4: Fortelle ærlig
Del 5: Fortelle trygt videre
Møter 
Testing 

Nasjonale endringer må komme

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Hvis EHF-faktura, send referanse og organisasjonsnummer.
Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 100 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.