SP VIL AT GRUPPER AV BARN SKAL HØRES PÅ SAMFUNNSNIVÅ

Publisert 21. juni 2024 

Senterpartiet i utdanningskomiteen og i familiekomiteen ville høre om hvordan Forandringsfabrikken kan fortsette sitt viktige arbeid med å hente erfaringer og råd fra barn i barnehagen, skolen og i hjelpetjenester. I praten med Åslaug snakket vi om hvordan Norge kan sikre at små og større barn og unge i ulike livssituasjoner kan høres og hvordan FF kan bidra i dette. I prat med Marit og Anja snakket vi om hvordan alle elever kan bli hørt og hvordan elevråd og ungdomsråd kan være med for å få til at alle elevene på en skole inkluderes i beslutninger som gjelder dem. Takk for viktige prater med Senterpartiet-representanter på Stortinget!