Snakke trygt i barnehagen

FRA RAPPORTEN "TRYGT FOR OSS" (2022)

Barn sier og gjør ting i barnehagen hver dag, som voksne får med seg. De kan også fortelle fine eller vonde hemmeligheter. Når voksne forteller noe barn har gjort videre til andre voksne, sett eller fortalt, kan barn merke det.

Barn kan merke at voksne forteller noe om dem videre til voksne hjemme eller voksne i barnehagen. Det kan være noe fint, dumt eller vondt. Barn kan kjenne på ulike følelser når dette skjer.

Barn kan bære hemmeligheter inni seg. Hvordan voksne møter barn, kan avgjøre om barna får til å fortelle hemmelighetene.

Les hele rapporten her

KUNNSKAPSFILM

Kunnskapsfilmen under bygger på kunnskapen fra rapporten: Trygt for oss (2022). Barna i filmen presenterer noen av hovedsvarene i rapporten.

Du trenger passord for å se filmen. Send mail til bestilling@forandringsfabrikken.no. Vi sender kun passord på forespørsel fra barnehageansvarlige i kommuneadministrasjon, fagfolk i barnehager eller fra barnehageutdanningene. Passord skal ikke deles med andre enn fagfolk. I mailen, skriv navn, hvor du jobber e.l. og i hvilken sammenheng du vil se filmen. Send derfor mail fra din jobb-mailaddresse.

Start video

SPØRSMÅL TIL BARN I BARNEHAGER

Spørsmålene under kan stilles til barn i barnehager, f.eks. i samlingsstund eller en-til-en, for å få gode råd om hvordan voksne kan gjøre barnehagen så trygg som mulig.

Hva kan voksne gjøre så det blir trygt for barn å fortelle dem noe?
Hvilke steder kjennes det trygt å fortelle noe til en voksen?
Hvorfor bør voksne snakke med barn før de forteller noe barn har sagt eller gjort videre til andre voksne?

BARN I BARNEHAGEN HAR RETTIGHETER

Filmen gir en grunninnføring i barns prosessuelle rettigheter etter FNs Barnekonvensjon

(BK art. 12, Grl. § 104 og bhl. § 3) 

Barn har rett til å uttale seg fritt ved alle handlinger og avgjørelser som gjelder barnet. Barn har denne rettigheten uavhengig av hvor gammel de er. I barnekonvensjonen står det at barn har rett til å uttrykke seg, det vil si at rettigheten også gjelder barn uten talespråk (1). Foreldre kan ikke begrense barns rett til å uttale seg fritt. 

Ordet “fritt” betyr at voksne må sikre at det kjennes trygt for barn når det skal uttale seg. Dette gjøres ved å sørge for: 

 1. Voksen som kjennes trygg: Barn må få snakke med en voksen det selv uttrykker at det kjenner seg trygg på eller ha med en voksen det kjenner seg trygg på 
 2. Sted som kjennes trygt: Barn må få snakke på et sted barnet kjenner seg trygg (2)
 3. Ikke påvirkes: Barn skal ikke utsettes for påvirkning eller press når det skal uttale seg, verken fra foreldre, andre omsorgspersoner eller voksne i barnehagen (3)
 4. Informasjon: Barn må få nok og forståelig informasjon (4)
 5. Hva skjer videre: Barn må få vite hva som skjer med det de forteller (5)
1 Generell kommentar nr. 12 avsnitt 20-21
2 Generell kommentar nr. 12 avsnitt 23
3 Generell kommentar nr. 12 avsnitt 22
4 Generell kommentar nr. 12 avsnitt 25
5 BK art. 16, Grl § 102 og EMK art. 8

(BK art. 16, Grl. § 102 og EMK art. 8)

For å kunne si at et barn har fått uttale seg fritt før en handling eller avgjørelse tas, må barnet ha fått vite hva som skjer med det barnet forteller. Dette er en del av barns rett til respekt for sitt privatliv. I barnehagen betyr dette at opplysninger fra eller om barn ikke automatisk kan deles med foreldre, andre voksne eller tjenester. 

Det kan gjøres unntak fra dette i noen tilfeller. Da må følgende momenter vurderes:

Grunnlag i lov: Det må finnes grunnlag i en norsk lov. 
Nødvendig: Det være nødvendig å dele opplysningene.  
Barnets beste: Det må vurderes om det er til det beste for barnet å dele. 

For å finne ut om det er grunnlag i lov, nødvendig og til barnets beste, må barnet få vite hva den voksne vil dele, hvorfor og hvem den vil fortelle videre til. Så må barnet få si hva barnet tenker om delingen, og det barnet sier må være viktig i avgjørelsen av om det skal deles eller ikke. 

Hvis barnet sier ja til at ting kan deles, må den voksne uansett vurdere hva som er nødvendig å dele videre og om det er til barnets beste. 

Hvis et barn sier nei til å dele, må den voksne så langt det er mulig prøve å finne ut hvorfor barnet sier nei, og barnets forklaring må være med i vurderingen av om det er nødvendig og til det beste for barnets å dele.  

Hvis den voksne vurderer at det er nødvendig og til barnets beste å dele, selv om barnet ikke ønsker det, må den voksne forklare til barnet hvorfor. Hva som skal fortelles videre, til hvem, når og hvordan, må så langt som mulig bestemmes i samarbeid med barnet. Finn ut om man kan dele informasjonen på en måte som er trygg for barnet; kanskje kan man vente med å dele, og kanskje trenger man ikke å dele alt. Man skal uansett ikke dele mer enn det som er nødvendig.

Start video

ØVELSER (FERDIGHETSTRENING)

PDF til barnehageledere for gjennomføring av opplegget med voksne i barnehager  her
PDF til lærere på barnehagestudier for gjennomføring av opplegget med studenter her

Om øvelsene

Rapporten TRYGT FOR OSS inneholder erfaringer og råd fra barnehagebarn. I delen “Snakke trygt” deler barn erfaringer og råd om hva som gjør at det kjennes trygt for barn å fortelle noe til voksne i barnehagen, og hvordan voksne kan gjøre det trygt nok for barn å fortelle.

Under er øvelser laget bygd på kunnskap fra barn om hva som avgjør om barn føler det er trygt å fortelle noe til en voksen i barnehagen, og hvordan voksne kan gjøre det trygt for barn etter de har fortalt noe. Øvelsene kan for eksempel gjøres ved at voksne/studenter sitter sammen to og to eller i mindre grupper.

Bruk gjerne erfaringer og råd fra rapporten når dere gjennomfører øvelsene.
Øvelsene kan være fine for å finne ut hva AKKURAT DU kan gjøre eller gjøre mer av. Hjelp hverandre så godt som dere får til med hvordan ting kan gjøres snillest mulig og med nok varme.

Viktig å huske når øvelsene skal gjøres:

 • Øvelsene er på tema som er viktige for barn, bruk det som inspirasjon hvis det kjennes litt rart å øve sammen med andre voksne
 • Øvelsene kan være viktig for å bevisstgjøre voksne på hvordan de kan oppfattes av andre. Derfor blir de ofte best når vi få til å være litt ærlige med hverandre

Øvelser til voksne i barnehager

Sitt sammen to og to. 
Dere kan bytte på å være den som har noe å fortelle og den som skal høre på
Den som forteller, kan fortelle om noe som er viktig for seg

Den som hører på kan:

 • i første runde være alvorlig i stemmen og i ansiktet, ikke følge så godt med og knapt stille noen spørsmål
 • i andre runde følge rådene til barna fra barnehagen (se over): ha snill stemme, hør godt etter, still spørsmål, fortell at du ikke skal si det videre

Hva blir forskjellen for den som forteller?
Hvordan kan det påvirke om barn får snakket trygt?

Sitt sammen fire og fire.
Dere kan bytte på å være den som skal fortelle, den som skal høre på, og to som skal være i nærheten og kan høre eller avbryte samtalen

 • i første runde sitter den som forteller og den som skal høre på setter seg sammen og snakker. de to andre går forbi, avbryter litt og står nærme nok til å høre
 • i andre runde finner den som forteller og den som skal høre på, en plass hvor andre verken kan høre, se eller avbryte

Hva blir forskjellen for den som forteller?
Hvordan kan det påvirke om barn får snakket trygt?

Sitt sammen to og to
Dere skal planlegge og deretter bytte på å være i de to rollene

Et barn skal snart bli hentet av foreldrene sine og dere skal fortelle litt til foreldrene om hvordan dagen i barnehagen har vært. 

 • i første runde informer barnet om at du vil snakke med foreldrene
 • i andre runde snakk med barnet om hva barnet tenker er fint at foreldrene får vite og om hvem som skal fortelle det

Hva blir forskjellen for den som forteller?
Hvordan kan det påvirke om barn får snakket trygt?

 

Et barn har gjort eller fortalt noe i barnehagen som du vil fortelle til en kollega. Det er ikke noe bekymringsfullt, men noe du vil likevel dele

 • I første runde øv på å bare dele, uten å tenke på at barnet trenger å vite at du deler
 • I andre runde øv på hvordan du kan snakke med barnet om hva det tenker om at noe skal deles og hva barnet ønsker at skal bli fortalt

Hva kan forskjellen bli for barnet hvis dere snakker med barnet før dere forteller ting videre til kollegaer?

Det har skjedd noe dumt i barnehagen, mellom to barn: 

To barn har slåss og ett barn har gjort noe dumt mot et annet.

 • Forteller du det til kollegaer? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Forteller du det til foreldre? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Snakker du først med barnet/barna det gjelder for å finne ut grunnene hvorfor eller om de har blitt venner igjen? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hva kan være grunner til å ikke fortelle til andre voksne?
Hvordan kan man på en klok måte finne ut sammen med barnet om hva, hvor mye til hvem, når og hvordan noe kan deles?

Øv på hvordan finne ut sammen med barnet om andre trenger å vite hva som skjedde, og hva, hvor mye til hvem, når og hvordan andre skal få vite

Hva kan forskjellen bli for barnet hvis dere snakker med barnet før dere forteller om dumme ting som har skjedd i barnehagen?

Øvelser til studenter på barnehagestudier

Sitt sammen to og to. 
Bytt på å være den som har noe å fortelle og den som skal høre på
Den som forteller, kan fortelle om noe som er viktig for seg
Den som hører på kan:

 • i første runde være alvorlig i stemmen og i ansiktet, ikke følge så godt med og knapt stille noen spørsmål
 • i andre runde følge rådene til barna fra barnehagen (se over): ha snill stemme, hør godt etter, still spørsmål, fortell at du ikke skal si det videre

Hva blir forskjellen for den som forteller?
Hvordan kan det påvirke om barn får snakket trygt?

Sitt sammen fire og fire.
Dere kan bytte på å være den som skal fortelle, den som skal høre på, og to som skal være i nærheten og kan høre eller avbryte samtalen

 • i første runde sitter den som forteller og den som skal høre på setter seg sammen og snakker. de to andre går forbi, avbryter litt og står nærme nok til å høre
 • i andre runde finner den som forteller og den som skal høre på, en plass hvor andre verken kan høre, se eller avbryte

Hva blir forskjellen for den som forteller?
Hvordan kan det påvirke om barn får snakket trygt?

Sitt sammen to og to
Dere skal planlegge og deretter bytte på å være i de to rollene

Et barn skal snart bli hentet av foreldrene sine og dere skal fortelle litt til foreldrene om hvordan dagen i barnehagen har vært. 

 • i første runde informer barnet om at du vil snakke med foreldrene
 • i andre runde snakk med barnet om hva barnet tenker er fint at foreldrene får vite og om hvem som skal fortelle det

Hva blir forskjellen for den som forteller?
Hvordan kan det påvirke om barn får snakket trygt?

Det har skjedd noe dumt i barnehagen, mellom to barn: 
To barn har slåss og ett barn har gjort noe dumt mot et annet.

 • Forteller du det til kollegaer? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Forteller du det til foreldre? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Snakker du først med barnet/barna det gjelder for å finne ut grunnene hvorfor eller om de har blitt venner igjen? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hva kan være grunner til å ikke fortelle til andre voksne?
Hvordan kan man på en klok måte finne ut sammen med barnet om hva, hvor mye til hvem, når og hvordan noe kan deles?